Here I share all kinds of information about the "victim energy". I talk (in my videos) in English because I want to reach out to as many people as possible. I ask you to look through the mistakes, because I do everything from my heart and it is not about the words, it is about the message that I give. 

Almost the entire world (99.99% of people) is linked to the victim energy. This is a very powerful energy that is deeply rooted in our being, but which did not originate from our source. Because of all sorts of causes in our distant past (which now goes too far to go into), the seed has been planted for the victim energy. And because it had such an impact on the people who came into contact with it, that seed has become something that keeps us all in the grip. Only by developing our consciousness and consciously choosing to connect with yourself from unconditional love and thereby being in standing to connect with another in this way, will we be able to transform this dominant energy on earth into light and love. Something that is so incredibly important and necessary, because humanity has lived in darkness long enough.
Hier deel ik allerlei informatie over de "slachtoffer-energie". Ik vertel (in mijn video's)  in het Engels omdat ik zoveel mogelijk mensen wil bereiken. Ik vraag je om door de fouten te kijken, omdat ik alles vanuit mijn hart doe en het niet om de woorden gaat, maar om de boodschap die ik geef.

Bijna de hele wereld (99,99% van de mensen) is gekoppeld aan de energie van het slachtoffer. Dit is een zeer krachtige energie die diep geworteld is in ons wezen, maar niet afkomstig is van onze bron. Vanwege allerlei oorzaken in ons verre verleden (wat nu te ver gaat om in te gaan), is het zaad geplant voor de energie van het slachtoffer. En omdat het zo'n impact had op de mensen die ermee in contact kwamen, is dat zaad iets geworden dat ons allemaal in de greep houdt. Alleen door ons bewustzijn te ontwikkelen en bewust te kiezen om vanuit onvoorwaardelijke liefde contact met jezelf te maken en daardoor in staat te zijn om op deze manier met een ander te verbinden, zullen we in staat zijn om deze dominante energie op aarde in licht en liefde te transformeren. Iets dat zo ongelooflijk belangrijk en noodzakelijk is, omdat de mensheid lang genoeg in duisternis heeft geleefd.

00000110