KarinWalda.nl  

Welkom op de website van KarinWalda.nl


Bedrijfsbewustwordingstrainingen en coachingsessies


Vaak wordt er veel geld, tijd en energie gestoken in allerlei onderdelen die het werken technisch makkelijker maken, maar wordt de mens die het werk uitvoert (gevoelsmatig) vergeten. Terwijl de mens juist een belangrijk deel van het bedrijf en de werkzaamheden is. 

Vandaar dat het belangrijk is dat de mens/werknemer goed in z'n vel zit. Zowel in  z'n denken als in z'n gevoel, waardoor de energie op de juiste manier ingezet kan worden. Doordat de energie beter stroomt,  kost het (samen)werken minder energie. 

Het rendement op de werkvloer is hierdoor ook vele malen hoger. Uiteindelijk bepaalt de hoedanigheid van de mens/medewerker zelf de kwaliteit en kwantiteit van het werk dat geleverd wordt. 

Dit geldt op ieder vlak (leiding geven, productie, financieel, sociaal, marketing enz.). De juiste aandacht geven aan en energie stoppen in de mens die het werk uitvoert is daarom essentieel voor een goede bedrijfsvoering. 

De gezondheid van de mens/medewerker èn het bedrijf zijn hier bij gebaat. 

Door de energie op de juiste manier in te zetten ben je instaat om een gezond bedrijf op te bouwen, te onderhouden en/of te behouden. Dit geldt ook voor het lichamelijke welzijn van de mens/medewerker. 

Het investeren in een juiste energie-input c.q. energieverdeling  vertaalt en betaalt zich weer terug in een lager ziekteverzuim, een prettiger werkklimaat en een gezonder bedrijfsresultaat.

Ik heb hier de overkoepelende sessies beschreven, maar het kan ook opgesplitst worden in thema's bv communicatie, feedback, teambuilding, rendementsverhoging, energie- en tijdsbesteding, planning, inzicht/overzicht, prioriteitsstelling, knelpuntsignalering, visie overdragen zowel binnen als buiten het bedrijf).  

De training kan aan 1 persoon gegeven worden of voor een heel team. Het kan een op zichzelf staande training worden of een langdurig coachingstraject voor het gehele bedrijf. Neem contact met me op voor de mogelijkheden. 


Kernwoorden: 

 • Bedrijfs- en persoonlijke gezondheid.
 • Ziektekosten besparend. 
 • Beter werkklimaat. 
 • Optimalisering en continuering van het arbeidsproces.
 • Inzicht / overzicht. 
 • Denken / gevoel. 
 • Werken vanuit en met passie.  
 • Open, eerlijke, directe en transparante communicatie.
 • Verbinding. 
 • Lange termijn oplossingen / visie.
 • Duurzaamheid.
 • Stressverlagend.
 • Holistische bedrijfsvoering.
 • Zichzelf terugbetalende, waardevolle investering.
 • Maatwerk.

 

Interesse om een begeleidingstraject op te starten? Neem contact met me op voor het bespreken van de mogelijkheden en het maken van een begroting. 

Stuur een mail naar vragen@karinwalda.nl of bel met 06 - 81 66 94 73