KarinWalda.nl  

Welkom op de website van KarinWalda.nl


De mens en z'n lichaam


Voorheen werden de mens en z'n lichaam volledig los gezien van het werk. Gelukkig wordt er tegenwoordig steeds meer aandacht besteed aan en inzichten gedeeld over de relatie tussen de mens en z'n lichaam in relatie met het bedrijfsleven. 

Daar waar voorheen hoofdzakelijk geïnvesteerd werd in zaken die de productie van de mens zo hoog mogelijk konden maken (denk hierbij bv aan computers en machines), wordt er nu steeds meer aandacht besteed aan de productiviteit van de mens in relatie met duurzaamheid. De duurzaamheid van een bedrijf hangt niet alleen af van de duurzaamheid van het product, maar in grote mate ook van de duurzaamheid van de mens die het product vervaardigd. 

Dit betekent dat er steeds meer aandacht komt voor de gezondheid van de mens, want een gezonde medewerker zal de winstmarge van een bedrijf minder belasten dan een zieke medewerker. Zodra er zich ziekte bij een werknemer aandient, drukt dit de winstmarges van een product behoorlijk i.v.m. de ziektekosten die mede betaald worden vanuit de winsten op een product.  

Om een gezonde medewerker te hebben en te behouden, is het nodig dat de werknemer (en daarbij ook de werkgever) aandacht besteedt aan de signalen die het lichaam afgeeft. Als hier op tijd op gereageerd wordt, zal de ziekteperiode korter zijn en/of zelfs helemaal voorkomen kunnen worden. 

Ik leer zowel de werkgever als de werknemer om (beter) te luisteren naar wat het lichaam van de werknemer aangeeft. Door het op tijd te reageren op de lichaamssignalen, zal het productieproces en de productiviteit van de werknemer zo min mogelijk verstoord worden. Dit zorgt voor duurzaamheid in optima forma. 


Kernwoorden: 

 • Lichaamscommunicatie. 
 • Optimalisatie van de signalering rond de lichamelijke toestand medewerker 
 • Bedrijfs- en persoonlijke gezondheid.
 • Ziektekosten besparend. 
 • Hogere winstmarges door lagere ziektekosten.
 • Optimalisering en continuering van het arbeidsproces.
 • Inzicht / overzicht. 
 • Denken / gevoel. 
 • Werken vanuit en met een gezond lichaam
 • Verbinding tussen mens en bedrijf.
 • Lange termijn oplossingen / visie.
 • Duurzaamheid.
 •  Stressverlagend.
 • Holistische bedrijfsvoering.
 • Zichzelf terugbetalende, waardevolle investering.
 • Maatwerk.

 


Interesse om een begeleidingstraject op te starten? Neem contact met me op voor het bespreken van de mogelijkheden en het maken van een begroting. 

Stuur een mail naar vragen@karinwalda.nl of bel met 06 - 396 888 43