KarinWalda.nl  

Welkom op de website van KarinWalda.nl


Het omgaan met veranderingen


De wereld om ons heen verandert in een rap tempo. Zeker na de Covid-pandemie zijn veranderingen aan de orde van de dag. Voor de één is dit een fluitje van een cent, maar voor de ander kan dit voor grote geestelijke, emotionele en daaruit voortvloeiende lichamelijke problemen leiden. 

Ook binnen  het bedrijfsleven vinden de veranderingen steeds vaker plaats en hebben de veranderingen en de daaruit voortvloeiende problemen een grote impact op zowel de werknemer, de werkgever als het bedrijf(sresultaat) waar dit plaatsvindt. 

Vaak worden de mensen zo overrompeld door de steeds veranderende richtlijnen dat ze volledig vast komen te zitten in hun eigen lichaam. Door de beperkende maatregelen worden de mensen ook steeds meer beperkt in hun doen en laten, maar ook in de duidelijke structuur binnen hun dagelijkse werkzaamheden en dit uit zich in lichamelijke, geestelijke, energetische en emotionele spanningen en klachten. 

Ik ga samen met de werkgever en de werknemer(s) kijken wat er nodig is om aan de veranderingen te kunnen voldoen. Dit richt zich zowel op de materiële zaken als ook op de denk- en handelswijzen. Het creëren van zowel lichamelijke, geestelijke, energetische als emotionele flexibiliteit is hier van het grootste belang. Eén van de kernpunten hierin is een open en eerlijke, maar vooral ook heldere en op tijd aangeleverde informatieverstrekking/communicatie. Hierdoor worden de onzekerheden zoveel mogelijk weggenomen en wordt er gekeken naar de reactie van het lichaam op het wel of niet kunnen verwerken van de aangeleverde informatie. 


Kernwoorden: 

 • Open, eerlijke, directe en transparante communicatie. 
 • Korte lijnen binnen de communicatie waardoor er zo min mogelijk verstoring kan ontstaan.
 • Optimalisatie van zowel de interne als de externe en onderlinge communicatie. 
 • Lichamelijke, geestelijke, energetische en emotionele flexibiliteit. 
 • Bedrijfs- en persoonlijke gezondheid.
 • Ziektekosten besparend. 
 • Beter werkklimaat. 
 • Optimalisering en continuering van het arbeidsproces.
 • Inzicht / overzicht. 
 • Denken / gevoel. 
 • Werken vanuit en met passie.  
 • Verbinding. 
 • Lange termijn oplossingen / visie.
 • Duurzaamheid.
 •  Stressverlagend.
 • Holistische bedrijfsvoering.
 • Zichzelf terugbetalende, waardevolle investering.
 • Maatwerk.Interesse om een begeleidingstraject op te starten? Neem contact met me op voor het bespreken van de mogelijkheden en het maken van een begroting. 

Stuur een mail naar vragen@karinwalda.nl of bel met 06 - 396 888 43