KarinWalda.nl  

Welkom op de website van KarinWalda.nl

Leer- en werkkeuzebegeleiding


Op het moment dat een werknemer zich verder wil ontwikkelen (dit kan vanuit de werkgever en/of vanuit de werknemer komen), dient zich logischerwijs de vraag aan "wat wil en kan ik gaan doen". Veel mensen hebben moeite om de goede keuze voor zichzelf te maken. 


Tijdens het kiezen van een leer- en/of nieuwe werkrichting lopen veel mensen tegen het feit aan dat ze totaal geen idee hebben wat ze wel of niet kunnen en/of willen. Dit heeft te maken met het al jaren vast zitten in een bepaalde functie, het totaal nog geen ervaring hebben binnen het bedrijfsleven, het ontbreken van zelfinzicht en/of het hebben van een tunnelvisie wat betreft de eigen kwaliteiten. 


Mensen kunnen totaal verzanden in het feit dat ze totaal geen of niet de de goede keuze voor zichzelf kunnen maken. De oorsprong hiervan kan zich op diverse vlakken bevinden. Dit kan te maken hebben met een gebrek aan zelfinzicht, zelfvertrouwen, het ontbreken van flexibiliteit en/of het ontbreken van kennis of middelen. 


Ik begeleid je door het gehele proces en we gaan elk vlak onderzoeken totdat we de juiste antwoorden hebben gevonden waar jij mee verder kunt. Dit kan een hele zoektocht worden, maar kan ook alleen even "een zetje in de goede richting" zijn. 


Kernwoorden: 

 • Open, eerlijke, directe en transparante communicatie. 
 • Inzichtelijk maken van de behoefte en de kwaliteiten van de medewerker/leerling
 • Ingangen verschaffen naar de benodigde informatie om tot een goede persoonlijke keuze te kunnen komen. 
 • Bedrijfs- en persoonlijke gezondheid.
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Toekomstgericht door de kwaliteiten en feiten van het heden optimaal te gebruiken
 • Optimalisering en continuering van het arbeidsproces.
 • Inzicht / overzicht. 
 • Denken / gevoel. 
 • Werken vanuit en met passie.  
 • Verbinding. 
 • Lange termijn oplossingen / visie.
 • Duurzaamheid.
 •  Stressverlagend.
 • Holistische bedrijfsvoering.
 • Zichzelf terugbetalende, waardevolle investering.
 • Maatwerk.

 Interesse om een begeleidingstraject op te starten? Neem contact met me op voor het bespreken van de mogelijkheden en het maken van een begroting. 

Stuur een mail naar vragen@karinwalda.nl of bel met 06 - 81 66 94 73