KarinWalda.nl  

Welkom op de website van KarinWalda.nl


Werken vanuit je gevoel


Gelukkig zijn er steeds meer bedrijven die vanuit een holistische bedrijfsvoering werken. Dit betekent dat er meer aandacht komt voor de mens in z'n geheel. Het gaat niet langer alleen om de prestatie en de manier van denken van de werknemer, maar ook de gevoelswereld van de mens krijgt steeds meer aandacht. Dit is een logisch gevolg van de ontwikkeling van de mens, omdat een medewerker die lekker in z'n vel zit beter presteert en zich minder vaak ziek meldt als de medewerker die niet lekker in z'n vel zit. 


Er wordt daarom steeds meer aandacht besteed aan het "onzichtbare deel" van de werknemer. Niet zichtbaar, maar overduidelijk aanwezig! 


Hoe meer de werknemer zich op alle vlakken gehoord en gezien voelt, hoe beter z'n gezondheidstoestand zal zijn. De algehele gezondheidstoestand van een mens wordt namelijk door meer dan één vlak bepaalt. De mens is een multidimensionaal wezen en z'n gezondheid verloopt synchroon met het in goede staat verkeren van alle aanwezige vlakken (lichamelijk, geestelijk, energetisch, emotioneel, financieel en seksueel). 


Het klimaat wat binnen een bedrijf heerst, bepaalt voor een groot gedeelte het gevoel van een werknemer tijdens z'n werk, maar ook zal dit z'n uitwerking hebben in z'n privésfeer. Denk hierbij aan "pesten op de werkvloer". Zodra de werknemer zich gevoelsmatig in het nauw gedrukt voelt of niet z'n gevoel kan volgen binnen z'n uitvoerende taak, dan zal dit (uiteindelijk) ten kosten gaan van z'n gezondheid en daarmee ten kosten gaan van het bedrijfsresultaat. 


Ik besteed aandacht aan alle aspecten binnen het gevoel van de medewerker en de samenhang met de uitvoering van z'n taak binnen het bedrijf. 


 • Deze training kan zowel individueel als in teamverband worden gevolgd. 
 • Deze training kan zowel een eenmalig karakter hebben als via een langdurig(er) traject gegeven worden. Kernwoorden: 

 • Open, eerlijke, directe en transparante communicatie. 
 • Het uiten van gevoel en het werken met en vanuit gevoel
 • Optimalisatie van zowel de interne als de externe en onderlinge communicatie. 
 • Teambuilding
 • Bedrijfs- en persoonlijke gezondheid.
 • Ziektekosten besparend. 
 • Beter werkklimaat. 
 • Optimalisering en continuering van het arbeidsproces.
 • Inzicht / overzicht. 
 • Denken / gevoel. 
 • Werken vanuit en met passie.  
 • Verbinding. 
 • Lange termijn oplossingen / visie.
 • Duurzaamheid.
 •  Stressverlagend.
 • Holistische bedrijfsvoering.
 • Zichzelf terugbetalende, waardevolle investering.
 • Maatwerk.

 


Interesse om een begeleidingstraject op te starten? Neem contact met me op voor het bespreken van de mogelijkheden en het maken van een begroting. 

Stuur een mail naar vragen@karinwalda.nl of bel met 06 - 81 66 94 73