Welkom op de website van KarinWalda.nl


 

 


Dank je wel voor het aanvragen van de nieuwsbrief. Ik zal zorgvuldig met je gegevens omgaan. 

 
Ik hoop ik je kan inspireren om (nog) bewust(er) met jezelf om te gaan, want je bent het waard.  

Door jouw bijdrage kan de wereld weer een stukje lichter en liefdevoller worden en dat alles begint bij het vergroten van je bewustzijn. 

Vanuit onvoorwaardelijke liefde en licht, 

Karin Walda

KarinWalda.nl


Thank you for requesting the newsletter. I will handle your information with care.  

 I hope I can inspire you (even more) to consciously deal with yourself, because you are worth it. Your contribution can make the world a little lighter and more loving and everything starts with increasing your awareness. 

From unconditional love and light,


Karin Walda

KarinWalda.nl


00000040