KarinWalda.nl  

Welkom op de website van KarinWalda.nl


Kies je inzichtkaartje

Je ziet hier allemaal dezelfde kaartjes staan, kies het kaartje dat het meeste jouw aandacht trekt en klik hierop.

Je kijkt naar de kaartjes en de kaart die NU meteen jouw aandacht trekt, is de aanwijzing voor vandaag.

De kaartjes staan altijd in dezelfde volgorde, dus als je hier vaak komt, zou je de boel kunnen manipuleren, omdat je weet welk kaartje waar staat. Dit houdt echter alleen in dat je jezelf manipuleert en daarmee bezorg je jezelf meer schade dan je lief is.

Volg dus je gevoel en laat je denken los!

Je krijgt hierdoor de juiste aanwijzing die jouw ziel jou nu mee wil geven. 


Zoete vruchten