KarinWalda.nl  

Welkom op de website van KarinWalda.nlDe nieuwetijdskinderen en de “stempeltjescultuur”


Als coach en behandelaar van o.a. nieuwetijdskinderen mag ik eindelijk een stuk schrijven als “tolk” van deze groep kinderen. Waarom? Omdat het tijd is om weer een stuk informatie vrij te geven aan de buitenwereld waardoor de(ze) kinderen weer een stapje verder kunnen. En van wie mag ik dat, zul je je misschien afvragen. Dat is een heel verhaal en te lang om hier nu uit te leggen, maar neem maar aan dat ik de informatie doorkrijg op momenten dat het vrij gegeven mag worden.

Als je net als ik, tot de groep mensen gerekend wil worden die het beste willen voor de/onze kinderen, dan vraag ik je om al je bedenkingen, vooroordelen, angsten, gedachten over “zweverigheid” en wat al niet meer even aan de kant te zetten en de informatie te lezen, in het belang van de/onze kinderen en de toekomst die ze tegemoet gaan. En wij zijn, of we willen of niet, een onderdeel van die toekomst en krijgen er dus zo wie zo mee te maken!!! Je hebt de informatie dan in ieder geval gekregen en kunt dan niet zeggen dat je het niet wist. En het is daarna aan jou wat je wel of niet met die informatie wilt doen.
Ik word momenteel in mijn praktijk en in mijn omgeving “overspoeld” met kinderen die “vastlopen” in het leer- , denk- en leefsysteem zoals het momenteel aanwezig is. De kinderen zouden “onhandelbaar” zijn, lopen achter volgens de nu geldende normen van de Cito-toetsen en kunnen maar moeilijk aansluiting vinden bij alles binnen het nu geldende leer- , denk- en leefsysteem.
De kinderen met “afwijkingen” binnen hun gedrag en de daarbij behorende “stempeltjes” schieten als paddenstoelen uit de grond. Een zorgwekkende situatie zou je denken. En dat is het zeker! Alleen niet op de manier zoals het nu bestempeld wordt. Het is een zorgwekkende situatie, omdat de generatie kinderen die er nu is, onterecht wordt bestempeld als “moeilijk, onhandelbaar, afwijkend” enz. enz. Ze zijn anders, ja en wel op een bijzondere manier. Want deze kinderen zijn namelijk de blauwdruk van de nieuwe mens met nieuwe inzichten en nieuwe denk, handel en leefmogelijkheden!!!

En als je daarvan gaat zeggen dat ze een “afwijking” hebben, dan hebben we echt een probleem, want dat is namelijk onze toekomst en daar kunnen we niet omheen!!
Dus je kunt je blijven verzetten tegen veranderingen, strijden tegen nieuwe inzichten, proberen om alles de kop in te drukken en je af blijven schermen voor alles wat er momenteel op aarde gaande is en jezelf dan op de borst kloppen, omdat je het volgens het “oude systeem” zo goed doet of je gaat mee en probeert je zoveel mogelijk open te stellen voor de vernieuwingen die eraan komen. Want hoe meer je je openstelt, hoe sneller de nieuwe informatie zich kan manifesteren in elke cel in ons lichaam, waardoor de verwerking van deze informatie het snelste plaats kan vinden.

Nog nooit, maar dan ook nog nooit, zijn er zoveel kinderen geweest die een “afwijking” vertonen binnen het bestaande systeem als nu. En dan vragen we ons blijkbaar niet af wat er nu gaande is, nee dan gooien we alles in de strijd om dit hoge aantal de kop in te drukken. Want het is zo slecht voor het totaalplaatje. Het verstoort het “perfecte” beeld wat we voor onszelf neer hebben gezet en wat voor ons aanvaardbaar is.

En je ziet dat er daardoor, binnen een hoog percentage gezinnen, een eenzame en vooral stille, pijnlijke en traumatische strijd voor alle betrokkenen tegen onrechtvaardigheid en onbegrip wordt gevoerd. Een strijd die niet nodig is!!! En die zo makkelijk kan worden voorkomen, want het enige wat daarvoor nodig is, is openheid in communicatie en bundeling van ieders kwaliteiten. Daarmee slaan we de brug tussen oud en nieuw!!!!

Ik zal even een beeld schetsen van een Nieuwetijdskind met zijn/haar kwaliteiten.

Veel van onderstaande kwaliteiten hebben nieuwetijdskinderen:

*ze zijn hoogsensitief (ook wel gevoelig voor indrukken genoemd). Ze voelen feilloos de stemmingen en emoties van anderen aan. Zo ziet een ander bv aan iemand die een blauw oog heeft, dat die persoon in strijd is geweest en er gekwetst uit is gekomen. Een hoogsensitief iemand, zal dat voelen zonder dat er lichamelijke of uiterlijke kenmerken zichtbaar zijn. En daarom is het emotioneel gezien voor deze hoogsensitieve mensen vaak heel zwaar om bij (veel) verschillende mensen te zijn. Want van een ieder vangen ze die informatie op en moeten dat zelf dan maar zien te verwerken. Dit is ook waarom ze zo gevoelig zijn voor negativiteit en dus ook voor positiviteit. Dus hoe meer ze negatief benaderd zullen worden, hoe meer ze uit hun doen raken en juist het tegenovergestelde laten zien van wie ze zijn. Hoe meer ze worden benaderd vanuit en met positiviteit, hoe meer ze de ruimte krijgen om hun ware ik te laten zien.

  • ze zijn voelers, dat is ook waarom ze letterlijk overal aan zitten en waarom het voor hen funest is als er gezegd wordt dat ze niet aan anderen mogen zitten. Dit is een zéér belangrijk deel van hun wezen. Als dit geblokkeerd wordt, uit dit zich vaak in onwenselijk en agressief gedrag naar anderen toe. Dan proberen ze dit deel te onderdrukken, waardoor er een hoop emoties en energie zich ophopen en die zoeken een uitweg. Het resultaat: een “explosie” in voelen -> slaan, schoppen enz. terwijl het alleen maar een onderdrukte vorm van hun normale omgang met anderen is.
  • ze hebben een grote mate van verantwoordelijkheid, maar wat vaak niet als zodanig herkend wordt, omdat ze speels zijn, dus die verantwoordelijkheid dragen ze in stilte en belast hun heel zwaar, waardoor er weinig ruimte is om ook daadwerkelijk kind te kunnen zijn
  • ze komen vaak als speels en/of kinderlijk over, juist omdat ze van binnen met zoveel verantwoordelijkheid opgescheept zitten en bezig zijn met de grotere vraagstukken in het leven, is het van het grootste belang voor ze om juist een tegenhanger te hebben en dat is hun speelsheid.
  • ze zijn creatief. Dit hebben ze nodig om veel variatie aan te kunnen brengen in de verwerking van alle aangeboden informatie. Dus hoe meer hun creativiteit gestimuleerd wordt, hoe meer mogelijkheden tot verwerking ze hebben van de verschillende soorten informatie.
  • ze zijn beelddenker, waardoor ze op een hele andere manier informatie verwerken en dat zie je vaak terugkomen in een vorm van dislectie. Ze denken namelijk niet “beperkt”, maar juist via het “grote plaatje” en daar komt het niet aan op het vastleggen van één vorm, maar op de interpretatie van het totale beeld.
  • ze kunnen héél kinderlijk en op momenten juist héél volwassen overkomen. Dit komt omdat ze een oude ziel hebben, maar in een jong lichaam zitten. Ze balanceren dus continue tussen de wijsheid die ze al in hun ziel meedragen en de onwetendheid van het kinderlichaam waar ze nu in zitten. Ze zijn hier met een missie en dat is het verder brengen van de mensheid in bewustwording, maar ze zijn hier ook als kind en dat kind heeft de aandacht, liefde, koestering, ruimte en onbezorgdheid nodig dat elk kind nodig heeft!!! Juist door de twee verschillende niveaus binnenin dat ene kinderlichaam kunnen er conflicten en conflicterend gedrag ontstaan, wat dan vaak weer vertaald wordt naar onhandelbaar en vervelend. Het is aan ons om het kind in dit geheel te beschermen en ruimte te geven om zich veilig en gekoesterd te voelen!!!
  • ze zijn bewegelijk. Dit komt omdat ze zoveel informatie te verwerken krijgen en hun trillingsniveau hoger ligt binnen hun lichaam. Als je dus verbiedt om te bewegen, omdat ze bv rustig in de klas moeten zitten, dan verstoor je de informatieverwerking en het normale trillingsniveau in hun lichaam. Dit gaat zich uiten in allerlei klachten bij het kind en in onhandelbaar gedrag naar de ander toe.
  • Ongeconcentreerd zijn (omdat ze zoveel informatie tegelijk binnenkrijgen). Het is juist daarom dat het zo belangrijk is dat kinderen zelf kunnen en mogen aangeven hoe zij voor zichzelf de hoogst mogelijke concentratie kunnen bereiken. Dit kan voor de één zijn door muziek op de oren, zodat de rest van de prikkels even gefilterd worden. Voor de ander kan dat zijn door even “afgezonderd” te zitten of bv een spelletje te doen, waardoor er even een stukje ontspanning binnen de voortdurende stroom aan informatie ontstaat en daardoor kan de aanwezige informatie worden verwerkt. Velen (de mensen die volgens het oude systeem functioneren) zullen dit als afleiding en verstoring ervaren, terwijl dit juist voor de kinderen die binnen het nieuwe systeem functioneren als een stukje “helderheid” en “verduidelijking” en rust werkt.

Nu weet je dus een beetje meer over de manier van functioneren van een Nieuwetijdskind.

Als je deze informatie dan toepast, dan is het ook niet zo moeilijk om te begrijpen dat en waarom de kinderen vastlopen in het “oude leer-, denk- en leefsysteem” . Want binnen dit huidige systeem is er géén ruimte voor juist hun kwaliteiten. En wat als je het grootste gedeelte van je kwaliteiten gedwongen moet uitschakelen??? Juist....dan ga je achterlopen en functioneer je niet zoals het van je verwacht wordt!!!!

Dus mijn vraag, uit naam van de kinderen is…..wie functioneert er dan niet goed???

Het grote percentage kinderen dat er nu al is, en wat in de toekomst alleen maar groter en groter gaat worden, of het oude leer-, denk- en leefsysteem????

Ik weet het antwoord en ik kan letterlijk lezen en schrijven met deze kinderen en dat is niet omdat ik zo geweldig ben, maar omdat ik zie en opensta voor de kwaliteiten van ieder individu en daardoor laten zij aan mij zien waartoe ze echt in staat zijn.

En ik weet dat niet iedereen met deze gave geboren is, maar we kunnen ons allemaal openstellen voor deze kinderen en de veranderingen die zich met zich meebrengen en dan hebben we al een héél groot gedeelte van hun problemen overwonnen!! 

Ik hoop vanuit de grond van mijn hart voor een ieder, dus ook voor alle mensen die het er zo moeilijk mee hebben om deze veranderingen toe te laten, dat we gezamenlijk tot een nieuw inzicht mogen komen. 

Want besef ook: de mensen die functioneren via het oude systeem, doen het ook naar hun beste kunnen en ook daar is begrip voor nodig. Want ook dat hebben de Nieuwetijdskinderen nodig. Ze zijn namelijk het meest gebaat bij rust, overleg, vrede, samenwerking en begrip voor elkaar, want je weet ondertussen……ze zijn zo gevoelig voor emoties, dus laten we met z’n allen gaan voor een vredige en begripvolle relatie tussen oud en nieuw! 

Oh ja, nog een aanvulling: vind deze kinderen aub niet zielig! Want dat zijn ze absoluut niet. Ze hebben dus géén medelijden nodig, maar wel medeleven en begrip. Ze zullen het als zéér vervelend ervaren als ze zielig gevonden worden. Ze hebben alleen de ruimte nodig om te kunnen laten zien we ze zijn. En die ruimte kunnen we met z’n allen creëren. Voor hen en voor onszelf. En ja, door hun grote wijsheid hebben ze méér ruimte nodig dan we gewend zijn, maar er is ruimte genoeg voor iedereen!! Onthou dat dit de kinderen van de toekomst zijn en daar is ruimte voor gecreëerd, het is aan ons hen die ruimte ook te gunnen en te geven. 

En dat houdt dus niet in dat ze maar kunnen doen en laten waar ze zin in hebben, ook dat begrijpen ze. En het kind in hen heeft leiding nodig om hun grenzen te begrijpen en dat doe je door duidelijk te zijn in je communicatie, maar hun wijsheid heeft ruimte en begrip nodig om tot bloei te kunnen komen

En willen jullie na het lezen van deze informatie mijn professionele hierbij, klik hier of neem contact met me op. 

Dit kan zowel voor privéhulp als hulp op scholen. Ik zal dan via mijn behandel-en coachmethode TLCC (Transfiguratieve Lichaams Communicatie en Coaching) uitleg geven voor groepen en/of individuele situaties.

Liefs, Karin Walda
5-2-2016

 

Wil je reageren op deze blog? Klik dan hier

00000877