KarinWalda.nl  

Welkom op de website van KarinWalda.nl“Klim niet op de ladder, als je er niet zeker van bent dat je met de hoogte kunt omgaan. Zorg voor je eigen veiligheid!”

Dit is iets wat voor jezelf heel belangrijk is, want jouw veiligheid is altijd prioriteit nummer 1!!  

We hebben snel de neiging om ons “beter” voor te doen dan we zijn, want ja, laten zien dat we iets (nog) niet weten of (nog) niet kunnen is not done. We moeten ons altijd neerzetten als een perfect persoon. Want toegeven en laten zien dat je iets (nog) niet kunt of (nog) niet weet, is een teken van pure zwakte en zwakte wordt niet getolereerd in een prestatiemaatschappij. In een maatschappij die draait op “haantjesgedrag”, op een “ik-ben-beter-dan-de-rest” mentaliteit. Want het is eten of gegeten worden.  

Maarrrrr, we vergeten daarbij dat die angst voor zwakte ons juist verzwakt!!!  

Op het moment dat je een actie gaat uitvoeren dan hangt daar ook een stuk verantwoordelijkheid aan en die moet je dan ook gaan dragen. Dan kun je niet meer zeggen: “ja maar……”, want je hebt de beweging zelf veroorzaakt. Je hebt de energie in werking gezet en die energie gaat door, want dat doet energie. Energie is trilling, is beweging en die werkt hetzelfde als het bekende dominospel. Je geeft één blokje een tikje, die komt in beweging, valt om en geeft z’n beweging door aan het blokje wat daarna komt. En alles gaat mee…gewild of ongewild….en dat is dan de verantwoording die hangt aan het aantikken van het eerste blokje.   

Of we geven juist de tegenover gestelde reactie en dat is om ons juist héél klein voor te doen. We klimmen niet op de ladder, nee….we ontwijken de ladder met een grote boog. Alles om maar te voorkomen dat we onze eigen grootsheid hoeven te aanvaarden. En geven de ladder (lees hier: de omgeving en de omstandigheden) de schuld dat je niet kan zijn wie je bent. De ander is de reden van jouw beperking. De ander is de oorzaak van jouw lijden…..terwijl jij zelf de oorzaak bent van jouw lijden...jij hebt jezelf onderaan de ladder neergezet.  En hoe raar dat ook klinkt….dat is niet jouw hoogte, dus doe je precies hetzelfde als dat je de ladder beklimt naar een hoogte die voor jou te hoog is. Nu beklim je die ladder, maar dan in negatieve zin. En het effect is hetzelfde!  Je houdt je innerlijke kracht tegen en daardoor kan je de dingen niet op de juiste manier benaderen in het leven en wordt alles een strijd. Het belast je in negatieve zin, net zoals je jezelf hoger wilt neerzetten. Het eindresultaat is beide keren...het moeten....het onnodig belasten van jezelf! Wees zacht voor jezelf en gun jezelf het niveau dat je aankunt. 

Dus je bent wie je bent vanbinnen en de verantwoordelijkheid die daaraan hangt is even groot als de grootsheid van je zijn.... 

Dat houdt het volgende in:  

  • Als jij geen verantwoording durft te nemen voor wie jij bent en de grootsheid van jouw zijn, zul je jezelf klein houden en dus beperken
  • Als je jezelf grootser voor wilt doen, dan dat je bent, zul je een te grote verantwoordelijkheid moeten dragen 
  • Als je jezelf laat zien zoals je bent, groots van binnen…  precies op jouw niveau!!!!! (wat dat niveau dan ook maar is), dan zul je ook precies de verantwoording te dragen krijgen die je kunt hanteren. Die bij jou hoort. Die je aan kunt. Dan is het geen verantwoordelijkheid meer die je belast of je tegenhoudt, maar precies de verantwoordelijkheid die jou in evenwicht houdt. Die je bewust houdt van wat jouw unieke grootsheid is.  

Kijk naar jezelf en zie op welke trede van de ladder jij bedoeld bent en ga ervoor….klim naar jouw eigen unieke hoogte en durf (jezelf) te zijn!!  

Liefs, Karin Walda    

 15-5-2017 


00000999


Wil je reageren? Klik dan hier