KarinWalda.nl  

Welkom op de website van KarinWalda.nl

  

 

 

Op het moment dat er een blokkade opgelost wordt, door jezelf of door hulp van een energetisch hulpverlener/healer betekent het nog niet dat de energie ook stroomt in je lichaam/leven. Het opheffen van een blokkade heeft er alleen voor gezorgd dat de weg vrij gemaakt is. Er is een mogelijkheid gecreëerd om de energie te laten stromen. Of en wanneer die energie gaat stromen ligt helemaal aan de persoon waar de blokkade bij opgeheven is.  

Voor een balans in de energie is het ook een basisgegeven dat energie hoort te stromen. Dat betekent dat er ook een beweging dient te zijn en er een uitwisseling plaatsvindt, anders stroomt de energie niet en zal er weer een nieuwe blokkade gevormd worden.  


Dus balans in de energie kan nooit een éénrichtingsverkeer zijn. Dan is het géén stromende energie, maar de basis voor een blokkade. Dit geldt voor alle soorten energieën en op elk niveau.  
Een paar voorbeelden hiervan:  
Als iemand zelf een blokkade heeft opgelost, omdat hij/zij bewust bezig is geweest en iets heeft gedaan aan de emotie die de blokkade heeft gevormd, dan is op dat moment de mogelijkheid gecreëerd om de energie te laten stromen. Vanaf dat moment is het ook belangrijk dat de persoon in beweging komt om ook daadwerkelijk de energie te laten stromen. Hierdoor is er mogelijkheid tot uitwisseling van energie ontstaan en een heen en terugweg tot stand gebracht in de energiestroom. Vanaf dat moment is er aan de basisgegevens voor balans in de energie voldaan. En kan de daadwerkelijke healing ook plaatsvinden.   Het is niet voor niets op deze manier gecreëerd, want dit houdt in dat je zelf altijd een actief onderdeel bent van je healing. Hierdoor creëer je je eigen leven en blijf jij de meester van jouw energie en leven(sloop). (Natuurlijk is dit mogelijk om door een healer te omzeilen, maar dan is de healer niet zuiver bezig, maar vanuit ego aan het manipuleren....wij mogen namelijk nooit het helingsproces voor iemand anders overnemen. Wij mogen alleen vanuit liefde ondersteunen). 


Voorbeeld: 

Iemand heeft altijd moeite gehad om zichzelf te laten zien in de wereld. Hij zit hierin geblokkeerd. Als hij daar bewust mee bezig is gegaan en de emotie(s) die die blokkade veroorzaakten zijn weggewerkt, dan betekent het nog niet dat de energie ook daadwerkelijk stroomt en hij zichtbaar is voor de wereld. De energie gaat pas echt stromen en hij zal pas echt zichtbaar worden als hij in actie komt. Dus als hij stappen gaat ondernemen om zichtbaar te worden. Er zal dus een energie-uitwisseling plaats mogen vinden met z’n lichaam om zichtbaar te worden. Hij vraagt in feite z’n lichaam om  gezien te worden, maar daarvoor mag hij dan zelf actie ondernemen. Doet  hij dat niet en blijft hij maar afwachten tot hij zichtbaar wordt voor anderen, dan zal de energie niet in beweging komen, vindt er geen uitwisseling plaats en zal er zich uiteindelijk weer een nieuwe blokkade vormen. Deze blokkade is krachtiger, omdat hij gevormd is door en in de energie die op dat moment aanwezig is. En de energie van het moment is krachtiger dan de energie uit het verleden waardoor de blokkade ook krachtiger zal zijn.  


Een ander voorbeeld. 

Iemand wordt geholpen door een energetisch healer om een blokkade op te heffen. Dan is de blokkade weg, maar dat betekent nog niet dat de energie dan ook stroomt. Er is alleen een mogelijkheid gecreëerd om de energie te laten stromen. Er heeft ook nog geen uitwisseling plaatsgevonden. Dus of de persoon waar de blokkade is opgelost, zal hiervoor geld mogen betalen (geld is ook een vorm van energie) of hij mag een wederdienst verrichten bv een positieve recensie schrijven (dit is ook een vorm van energie). Dit alles betekent dus dat de “klant” in beweging komt (geld betalen of de recensie schrijven) en dat de uitwisseling plaatsvindt. Dan is er aan beide basisgegevens voldaan en kan de energie ook daadwerkelijk goed gaan stromen. En van daaruit kan het healingsproces beginnen. Doet de klant niets en wil hij alleen maar ontvangen en niets teruggeven (dus alleen een heen, maar geen retour creëren voor de energie en geen uitwisseling plaats laten vinden), dan blijft de energie stil staan en zal er zich een nieuwe blokkade gaan vormen. En die blokkade is weer krachtiger, omdat die gecreëerd is in en met de energie van dit moment. En deze energie is krachtiger dan voorheen, dus de blokkade zal ook sterker aanwezig zijn. En een meer bepalende rol spelen in het leven van de persoon in kwestie.  

 

 

Samengevat:  

 

  • een blokkade opheffen is iets anders dan energie laten stromen
  • door het opheffen van een blokkade creëer je de mogelijkheid tot het gaan stromen van de energie
  • alleen energie die stroomt is in balans en zal een helende werking hebben
  • de basisgegevens voor het laten stromen van energie zijn tweeledig:                                                         1 er dient actie ondernomen te worden (beweging)                                                                                 2 er dient uitwisseling van energie plaats te vinden
  • wordt er niet aan de basisgegevens voldaan, dan zal de energie stagneren, stil blijven staan en uiteindelijk weer een nieuwe blokkade vormen die dan weer krachtiger is dan de voorgaande, omdat die gevormd is in en met de energie van dit moment. De energie nu is krachtiger dan voorheen en de blokkade zal dus ook krachtiger zijn. En moeilijker om weer op te lossen.  
  • je bent zelf altijd actief onderdeel van je healing, zodat je de “meester” blijft van jouw eigen energie/leven(sloop) 

 

 

00000780