KarinWalda.nl  

Welkom op de website van KarinWalda.nl


Blokkade versus houding

Mensen handelen naar hun beste kunnen. En tijdens hun bewustwordingsproces is het belangrijk om duidelijk te krijgen wat de verschillende invalshoeken zijn van het gedrag/handelen van een mens.  
Iemand die een blokkade heeft op het toelaten van bv liefde,  omdat de persoon een overlevingsmechanisme in werking heeft gesteld om toch ondanks alle heftige en onverwerkte emoties door te gaan, kan tijdens het helingsproces een trauma/blokkade oplossen. Echter is het dan ook van belang om er bewust van te worden dat na het oplossen van de blokkade er ook bewust gewerkt mag worden aan het aanpassen/veranderen van de houding. De houding is namelijk de manier van handelen die iemand aanneemt naar aanleiding van een blokkade.  


Maar doordat iemand dit vaak jaren en jaren heeft gedaan, is hij zich er vaak niet (meer) bewust van dat dit aangeleerd gedrag is en dat het dus niet gaat om wie hij is.  


De blokkade is dan opgelost, maar de houding blijft hetzelfde waardoor de manier van handelen hetzelfde blijft en de oude energie in stand wordt gehouden. Dit zorgt er (op den duur) weer voor dat er opnieuw een blokkade tot stand gebracht wordt. Nu  niet door de omstandigheden, maar door de persoon zelf.  
Er heeft dan wel heling plaatsgevonden op het gebied van de blokkade, maar niet op het gebied van de persoon zelf en daardoor kan er géén verandering/heling plaatsvinden op het diepere niveau. Alles wordt vanaf de buitenkant weer naar de oude energie terug gebracht.  Een nieuwe blokkade zal weer optreden, omdat de kern van de persoon niet bereikt is, doordat z’n houding een permanente heling in de weg staat.  


Je kunt de volgende eigenschappen onderscheiden:


Blokkade:

 • treedt onbewust op als gevolg van intense ervaringen/emoties
 • is een gevolg van de ervaringen/emoties
 • van binnen naar buiten (ontstaat in de kern van de persoon en heeft z’n uitwerking naar buiten toe)
 • ontstaat vanuit het gevoel
 • heeft een bepaalde manier van handelen tot gevolg


Houding:

 • (on)bewuste keuze om het in stand te houden
 • is een keuze van de persoon zelf
 • van buiten naar binnen (ontstaat vanuit het denken en heeft invloed op het innerlijke van de mens)   
 • wordt in stand gehouden vanuit het denken
 • wordt veroorzaakt door de persoon zelf
 • kan opnieuw een blokkade tot stand brengen


Conclusie:  

Als je een blokkade hebt (gehad) en je bent bezig (geweest) om daar bewust aan te werken om de blokkade op te lossen, dan betekent dat nog niet dat er verandering op dieper niveau heeft plaatsgevonden.

De houding van de persoon (het handelen) is de katalysator in het helingsproces. Of de houding zorgt ervoor dat de heling door zet tot in de kern en is dan permanent. Of de houding zorgt ervoor dat de heling tegengehouden wordt en hieruit kan dan weer een nieuwe blokkade op hetzelfde vlak ontstaan.  


Werk dus bewust aan je houding bij het helen van blokkades/trauma’s  


00000703