KarinWalda.nl  

Welkom op de website van KarinWalda.nlWaarom brengt verandering zo vaak weerstand met zich mee?

Vaak zie je dat er zodra er veranderingen opgang komen, er ook een stroom van weerstand de kop opsteekt. Waarom of waardoor gebeurt dit?       

Veranderingen 

Het opgang brengen van veranderingen, is een teken dat er al een weerstand aanwezig was/is. Er is weerstand tegen het oude, tegen de situatie zoals die nu is. Dat kan een weerstand zijn tegen een gevoel dat je van binnen voelt of een weerstand tegen een situatie die je in de buitenwereld aantreft. 

Innerlijke weerstand 

De innerlijke weerstand kan ontstaan door jezelf of tegen jezelf. 

Als je de weerstand voelt door jezelf dan heb je een bepaald inzicht gekregen dat iets niet (meer) bij je past (qua gedrag en/of gevoel) waardoor je dat wilt gaan veranderen. Je bent dan bezig om een bepaalde blokkade in jezelf te doorbreken. Dit kan o.a. zijn dat je inziet dat je jezelf altijd tekort hebt gedaan of dat je jezelf altijd ontkent hebt. Je gaat dan bewust bezig om het gedrag en/of gevoel naar jezelf toe te veranderen.   

Ook kan het zijn dat je de weerstand voelt tegen jezelf. Je bent bezig met veranderingen, hoe het was beviel niet, maar op het moment dat je bezig gaat met het veranderen, steekt de twijfel of de angst weer de kop op en en door die emoties probeer je weer het proces van verandering tegen te houden.   

Door de veranderingen, komt er vaak weer twijfel of angst naar boven. Dit komt doordat je niet weet wat er gaat komen en/of de nieuwe situatie wel hanteerbaar voor je is. Dit kan ook gebeuren als je er doelbewust voor gekozen hebt om de veranderingen tot stand te brengen . <3

Uiterlijke weerstand    

De uiterlijke weerstand ervaar je vanuit het gedrag of de reacties van de buitenwereld.    Dit is de weerstand die ontstaat doordat jij ervoor gekozen hebt om te veranderen, maar de mensen in je omgeving hebben niet zelf voor deze veranderingen gekozen. Het is niet hun keuze. Ze merken alleen de gevolgen ervan. Ze zijn er misschien nog helemaal niet aan toe. En dat roept dan weer bij hen weerstand op.
En net zoals jij niet weet wat er gaat komen, zo weten de anderen dat ook niet. Het is allemaal nieuw en dat (her)kennen ze niet. Jij wordt door de veranderingen a.h.w. een heel ander persoon. Je gaat je anders gedragen of je reageert op een andere manier en dat zijn ze niet gewend. Ze (her)kennen dan letterlijk de nieuwe “uitvoering” van jou niet. Zij zijn een verbinding aangegaan met de oude versie van jou en nu is daar “opeens” een nieuwe versie. 

  
Nieuwe versie 

Stel je voor. Je rijdt in een bepaald type auto. Deze auto ken je en die bevalt je heel goed. Dan wordt er een nieuwe serie van dat type op de markt gebracht. De nieuwe versie bevat allemaal aangepaste en/of nieuwe mogelijkheden. Alles wat niet (meer) past bij deze tijd of wat niet (meer) voldoet aan  de wensen en/of eisen van de gebruiker is vervangen. Maar het kan best zijn dat jij die nieuwe versie helemaal niet mooi vindt of dat je nog heel erg moet wennen aan de nieuwe uitvoering. Misschien bevalt de oude versie je zo goed, dat je totaal geen behoefte hebt om een nieuwe uitvoering aan te schaffen. Dit geldt dus ook voor jou als persoon. De mensen kennen jouw “oude versie” en weten wat ze daarvan kunnen verwachten. Dat is bekend terrein, dus waarom zouden ze dan beginnen aan een nieuwe versie??  


Opnieuw aangaan van verbindingen

Doordat er dus een “nieuwe versie van jou op de markt is gekomen”, zullen er dus ook weer nieuwe verbindingen aangegaan mogen worden. 

  
Dit geldt zowel voor jezelf als voor de buitenwereld.
Als eerste is het belangrijk dat jij de verbinding aangaat met je nieuwe ik. Want ook jij, zult dingen van jezelf tegenkomen die je gewoonweg niet herkent, omdat je ze nog nooit eerder bij jezelf gezien hebt. En dan is het dus belangrijk dat je bewust een nieuwe verbinding aangaat met deze nieuwe versie. Je tekent a.h.w. een nieuw contract om verder te gaan met deze nieuwe uitvoering van jezelf. <3 

En dit geldt dus ook voor de mensen in je omgeving. Zij mogen weer opnieuw een verbinding met je aangaan. Met de vernieuwde persoon die je nu bent. En net als bij een nieuwe auto, is het soms even zoeken hoe alles werkt. En dat vraagt geduld en begrip van beide kanten.

Soms zie je dat mensen er niet toe bereid zijn om de nieuwe versie te accepteren. Zij willen dezelfde serie houden. En die mensen zullen je telkens blijven beoordelen naar de oude maatstaven en daarmee zal jullie verbinding er heel anders uit gaan zien. Soms zal het zelfs zo zijn dat ze de vernieuwingen absoluut niet willen of kunnen accepteren en dan zal je de verbinding met die mensen kwijtraken. Dat is ontzettend jammer, maar absoluut géén reden om jezelf daarom niet te “vernieuwen”. Het gaat er tenslotte om dat jij een goed gevoel hebt en houdt over jezelf en dat jij “uit de voeten kan” met de nieuwe versie.       

Geniet van de up-to-date versie   

Hoeveel weerstand je ook tegenkomt (bij jezelf of bij anderen), ga voor die nieuwe versie. Sluit een nieuw contract af en neem de tijd om te wennen aan alle nieuwe mogelijkheden. Het is even wennen, maar wat is het heerlijk om verder te gaan met de “up-to-date” versie van jezelf. 


Laat je verwonderen door al het nieuwe, maar bovenal...geniet van deze vernieuwde versie. <3      

 Karin's Innerlijke Wijsheden      25-2-2018  
00000933