KarinWalda.nl  

Welkom op de website van KarinWalda.nl


 

 


Waarom is een samenwerkingsverband tussen het hoofd en het hart zo belangrijk.

We zijn allemaal bezig om de goede vorm te vinden in ons leven, waardoor we zo makkelijk mogelijk door het leven (kunnen) gaan. 


Voor de één houdt dat in dat hij/zij een denker is en (bijna) alles via het hoofd benadert. Dus overal eerst een analyse op los laat om bevestigingen te krijgen of het wel of niet goed is. Voor de ander houdt het in dat hij/zij een voeler is en (bijna) alles via het hart benadert. Hij/zij gaat via het gevoel om erachter te komen of iets wel of niet goed voelt om te doen.  


Dus vaak zie je dat er één kant de dominante kant is.

  
Waarom is het dan zo belangrijk om beide kanten te laten samenwerken


Zoals bij alles in het leve
n, is het belangrijk dat je de balans vindt

Als iets in balans is, zal het je in evenwicht houden, zodat je een evenwichtig persoon kunt zijn en kunt handelen naar jouw inzichten zonder dat het je veel energie kost.  

Daarom is het belangrijk om te weten hoe beide kanten functioneren. Ik zal in een overzicht de kernwoorden aangeven:  


Hoofd:

 • thuisbasis van het denken
 • verbonden met de emoties twijfel en angst
 • verbonden met beperking en begrenzing
 • verbonden met een langzame energie
 • verbonden met de energie uit het verleden
 • energie die ontstaan is uit ervaring en wat we hebben (aan)geleerd
 • eerst zien dan geloven

Hart:

 • thuisbasis van het voelen
 • verbonden met de emoties liefde, kracht en aanvaarding
 • verbonden met een snelle energie
 • verbonden met mogelijkheden en onbegrensdheid
 • verbonden met de energie van het NU
 • energie die ontstaan is uit onze kern
 • eerst geloven en dan zien


De denkers werken vanuit de energie van het denken en dat is verbonden met beperking. Als ze daarna hun hart volgen, krijgen ze altijd te maken met de beperkende factor van de energie van het denken, waardoor dat een belemmering/vertraging geeft op alles wat ze ondernemen. Eerst moet alles doordacht worden voordat het uitgevoerd kan worden. 

  
De voelers werken van uit de energie van het hart en dat is verbonden met de onbegrensdheid, daardoor is alles mogelijk, maar kan het ook allemaal te groots en teveel worden en tevens te snel gaan. Als ze daarna hun denken gebruiken, wordt er een begrenzing aan toe gevoegd en een vertraging ingesteld, waardoor het beter hanteerbaar wordt.  


De meest ideale manier is om vanuit je hart te leven en daarbij je gezonde verstand te gebruiken.   


Je volgt als eerste je gevoel. Hierdoor krijg je dat alles mogelijk is, dat je mogelijkheden ziet in alles i.p.v. beperkingen. Dit gaat ook vanuit snelheid. Een goed gevoel kan meteen een (re)actie tot gevolg hebben. Daarna ga je je gezonde verstand gebruiken, waardoor je de onbegrensdheid van het voelen terugbrengt naar de situatie die voor jou als persoon wel hanteerbaar is. Ook de (soms overrompelende) snelheid wordt er dan iets uitgehaald. Je brengt het dan terug naar jouw reikwijdte en jouw tempo. Hierdoor krijg je dat je niet over je grenzen gaat en toch open staat voor alles wat zich aandient. 

Dus nogmaals….

Volg je gevoel en gebruik daarnaast je gezonde verstand zodat je vanuit je hart/passie kunt leven en toch de ruimte en tijd krijgt om alles te overzien en te verwerken in jouw tempo en op jouw niveau. 


Karin’s Innerlijke Wijsheden 14-6-2018   00000657