KarinWalda.nl  

Welkom op de website van KarinWalda.nl


Waarom kun je beter niet alles onthouden? 

We willen alles zo graag onthouden, maar door alles te willen onthouden, belast je het lichaam op verschillende manieren. 

Ten eerste zorg je ervoor dat je zoveel informatie mee moet dragen, ook informatie die je helemaal niet (meer) nodig hebt. Of omdat het je niet meer van dienst kan zijn doordat het niet meer past bij de situatie of de energie van deze tijd of omdat het informatie is die voor een ander bedoeld is en jou vanaf het begin al helemaal geen ontwikkeling heeft kunnen opleveren, omdat het niet voor jou van toepassing is. Het is daardoor alleen maar pure belasting. 

   
Daarnaast zorg je door het vasthouden van allerlei (onnodige) informatie dat je continu je energie richt op je hoofd. Dit zorgt ervoor dat je jezelf daarmee dwingt om in je hoofd te gaan zitten en daarmee beperk je jezelf in je zijn. Je bent namelijk meer dan alleen je hoofd/kennis. Je bent een mens en een mens kan alleen maar leven als het hart actief is. Dus is het belangrijk om je hart/gevoel de benodigde ruimte en aandacht te geven om een goed leven te kunnen leiden. Via het hart/gevoel kun je ook gebruik maken van je innerlijke wijsheid. Als je alleen in je hoofd leeft, veroorzaak je voor jezelf onnodig lijden omdat je moet gaan overleven. 

 Het woord geeft het ook al aan. Je ont-houd jezelf van de vrijheid om in je gehele lichaam aanwezig te zijn. Hiermee beperk je jezelf en leg je jezelf vast in jezelf. Je bent een vrije ziel en die ziel heeft bewegingsvrijheid nodig om volledig tot z'n recht te kunnen komen.    
   

Samengevat   

                          onthouden = ont-houden 


  • ont-houden = jezelf onthouden van je innerlijke wijsheid door beperking (denken)
  • ont-houden = vastzetten/vasthouden
  • vastzetten = stilstand
  • stilstand = geen beweging
  • geen beweging = geen ontwikkeling
  • geen ontwikkeling = beperking van je innerlijke vrijheid


  00000855