KarinWalda.nl  

Welkom op de website van KarinWalda.nl         Het tijdperk van de mens is aangebroken 


Tijdens alle veranderingen die momenteel op aarde gaande zijn, is het voor veel mensen nog totaal onduidelijk waar het om draait.

Er gebeurt zoveel en we worden van rechts naar links geschud, de aarde is in beweging om de mens letterlijk wakker te schudden. Ons bewustzijn mag zich collectief gaan ontwikkelen, maar dat kan alleen als we in de gaten hebben waar het nu eigenlijk allemaal om draait.... de mens als individu!!

Tijdens het schrijven van mijn boek “Het mensdom in de greep van de Slenergie” krijg ik zoveel informatie aangereikt van de hoogste energie, dat ik tijd tekort kom om alles op te schrijven. Dit omdat ik gelijktijdig werk aan het begeleiden van de mens die bewust heeft gekozen om NU al de verantwoordelijkheid voor zichzelf te nemen.

Dit doe ik d.m.v. m'n behandel/coachsessies, gesprekken met mensen persoonlijk en via allerlei andere kanalen (o.a. socialmedia), het schrijven van artikelen, het zoeken van ingangen binnen de bestaande organisaties en structuren en het leven van de waarheid.  En dan kom ik veel, heel veel tegenstand tegen. En dat is logisch, mensen denken dat ze aangevallen en bekritiseerd worden, omdat dit het enige is wat ze kennen....strijd. En die strijd is de basis, de voedingsbodem van de slenergie (getransmuteerde vorm van de slachtoffer energie).

En de slenergie is actief...héél actief en doet er van alles aan om mij tegen te werken, omdat de mens onbewust gehouden dient te worden!!

Maar die tijd is voorbij, want nu is het tijdperk van de mens aangebroken.

Als jij je mens voelt of weer mens wilt voelen.... volg dan mijn fbpagina en start met mij de communicatie op die zo broodnodig is om (weer) als mens te kunnen gaan leven.

Want alleen door de waarheid te leven, zal de waarheid gezien worden.

De informatie die ik mag delen, die ik doorgekregen heb van de hoogste energie geeft ook uitleg aan de hand van de bijbel. Ik ben zelf volledig zonder de bijbel opgevoed, dus ik heb er zelf geen kennis van, maar ik krijg de informatie door en heb ondersteuning van mensen die er wel kennis van hebben en alles bevestigen.

De verhalen in de bijbel kloppen voor het grootste gedeelte... de verhaallijnen kloppen... de interpretaties die de mens eraan gegeven heeft echter niet en daar mag nu bewustzijn op komen.

Het gaat over de mens als individu, z'n keuzevrijheid, z'n uitdagingen, onvoorwaardelijke liefde, maar ook de beïnvloeding van de mens door de Slenergie en waarom ieder mens aan deze energie is gekoppeld.

Tevens waarom we ons richten op de buitenwereld ipv op onze binnenwereld, waarom we zo gefocust zijn om bewijzen te vinden, waarom ons denken zo'n centrale plaats in onze maatschappij in neemt en tevens hoe we als individu uit de beïnvloeding kunnen komen.

En dat hangt allemaal samen met het erkennen en omarmen van de "donkere/vertroebelde" stukken in onszelf, want alleen door die "donkere/vertroebelde" stukken in het licht te zetten...zichtbaar en daarmee voelbaar te maken, krijg je zicht op wat er speelt... je gevoel zal je leiden en als je dat gevoel weg drukt / blijft drukken, dan zal je blijven lijden...zoals het mensdom nu ook doet....

De vraag die je jezelf kunt stellen is: "heb ik de moed om te gaan voelen wat er werkelijk speelt of speel ik en denk ik dat ik dat moet doen...

Het antwoord ligt binnenin jezelf, onder de vertroebelde lagen die onze aandacht laten richten op de collectieve pijn en daardoor onze individuele pijn maskeren, maar de collectieve pijn kan alleen getransformeerd worden naar kracht als de individuele pijn erkend wordt en de liefdevolle aandacht krijgt die het verdient. Pas als de individu binnen de groep zichtbaar wordt gemaakt, zal de groep geheeld kunnen worden....want een groep maakt gebruik van de groepsenergie om samen sterk te staan, omdat de individu binnen de groep zich zwak voelt.

De vraag is... blijven we ons richten op de healing van de collectieve pijn en de groep... door (h)erkenning te zoeken bij anderen of gaan we ons richten op onze individuele pijn... door (h)erkenning te geven aan ons zelf... met alles wat daarbij hoort.
 

Vanuit onvoorwaardelijke liefde en licht, Karin Walda (KarinWalda.nl) 
00000317