Slenergie en materialisatie 


Waarom heeft de Slenergie zoveel ingangen en is het vele malen sneller dan de mens? 

Dat komt doordat de Slenergie pure energie is. Energie heeft géén plaats of tijd. Energie heeft géén belemmering. Dus de Slenergie kan overal tegelijk zijn en in de tijd die nodig is, zowel verleden, heden als toekomst. 

De mens echter is materie. De ziel is de energie, die even snel en bewegelijk is als de Slenergie, maar de ziel zit gekoppeld aan de mens. Het lichaam. Het lichaam is gematerialiseerde energie, energie die samengeperst is om het zichtbaar te maken hier op aarde. Door die materialisatie is de energie een heel stuk vertraagd. 

Door deze koppeling is de ziel altijd even snel als de snelheid van de materie. Je kunt het ook anders zeggen. De ziel is altijd even traag als de traagheid van de materie. Hoe meer de mens als individu zijn bewustzijn heeft ontwikkeld, hoe hoger de trillingfrequentie van z'n cellen is en hoe sneller de energie is waarmee hij zich energetisch kan voortbewegen door het leven. 

Je kunt een hele hoge trillingfrequentie als ziel hebben, maar als je als mens (nog) niet (genoeg) bewustzijn hebt ontwikkeld, dan kan de ziel niets beginnen met die snelheid, omdat hij even snel/traag is als de trillingfrequentie van de materie. Dit komt doordat de mens hier op aarde voor de uitvoering/handelingen zorgt. De ziel stuurt de materie wel aan, maar de uiteindelijke uitvoering en de snelheid waarmee het gebeurt is gekoppeld aan de snelheid van de materie van de persoon als individu. 

Je ziet daardoor ook dat mensen die hun bewustzijn niet of nauwelijks hebben ontwikkeld veel gevoeliger zijn voor de Slenergie. Ze reageren veel eerder op emoties van anderen, vinden situaties of personen zielig, ervaren het leven als zwaar of oneerlijk en zijn continu aan het strijden. Zowel tegen zichzelf als tegen de buitenwereld. Dit heeft allemaal te maken met de traagheid van hun materie. 

Door deze traagheid zijn ze ook niet of nauwelijks in staat om aan de snelheid van de Slenergie te ontkomen. Je ziet dan ook dat ze zich als echte slachtoffers gedragen. Dit is niet bewust, dit wordt veroorzaakt door deSlenergie. 

De kenmerken hiervan zijn: 

1 Ze vinden alles zwaar, zielig of oneerlijk of voelen zich overal in buitengesloten of ze sluiten zichzelf overal van buiten, omdat ze het gevoel hebben dat ze niet bij anderen of bij zichzelf aansluiten. Ze weten niet wie ze zijn of wat hun waarde in het leven is. Ze zijn altijd aan het klagen en/of strijden. (vechten = slachtoffers maken)

2 Ze vinden het allemaal wel prima, ze leven hun leventje en doen er niets voor om zichzelf te ontwikkelen. (vluchten = slachtoffer blijven). En mensen die veel aan persoonlijke / spirituele ontwikkeling doen, maar het niet binnen laten komen, die mensen doen wel veel, maar doen niets met de aangereikte informatie en daardoor verspillen ze heel veel energie en blijven ze op hetzelfde bewustzijnsniveau. 

Doordat de Slenergie niet verbonden is aan enige vorm van materie, is hij altijd sneller dan de mens. 

Zoals ik al aangaf, is bewustwording de enige manier om als mens te kunnen ontkomen aan de Slenergie. Het belangrijkste hierin is dat je zorgt voor de hoogst mogelijke trillingfrequentie in jouw lichaam, waardoor de ziel meer bewegingsvrijheid krijgt en daardoor in staat is om veel sneller te reageren op de aanvallen van de Slenergie. 

De bewustwording begint met het aangereikt krijgen en open staan voor nieuwe en vaak totaal onbekende informatie. 

Het binnen laten komen van de aangereikte informatie gaat altijd gepaard met emoties. Emoties zijn de bruggen tussen materie (de mens) en energie (de ziel) en alleen door het doorleven van de aan de informatie gekoppelde emoties krijg je een ingang om de aangereikte informatie binnen te laten komen. Zonder emoties géén bewustwording. 

De rol van het ego binnen dit geheel

Zoals God de slachtofferenergie als tool mee gaf aan Adam & Eva om zich via het voelen weer te herinneren hoe zuiver ze waren en hun weg weer naar het paradijs en God terug te vinden, zo heeft de Slenergie het ego tot z'n beschikking. Om je het gevoel te geven dat je sterk, zuiver en onaantastbaar bent waardoor je zand in de ogen gestrooid krijgt en géén helder zicht meer hebt op wie je werkelijk bent. Hierdoor waan je jezelf in veiligheid en zal je er ook niets aan doen om een andere richting te kiezen. En juist dat zorgt ervoor dat je in onveiligheid leeft en bloot staat aan de dagelijkse manipulaties van zowel het ego als de Slenergie. 

Waar we nog een voorbeeld aan kunnen nemen vanuit de beïnvloeding, is hoe het ego en de Slenergie samenwerken. Ze versterken elkaar altijd.. in tegenstelling tot de mensen...vanuit angst werken ze elkaar tegen en verzwakken ze zichzelf en elkaar. Iets wat weer in het voordeel is van de Slenergie. 

Het ego is gekoppeld aan het denken en het ego zorgt er ook voor dat we ons vaak groter voordoen dan we (op dat moment) in werkelijkheid zijn. Niet in energie, maar in materie. Als we wel in staat zijn om te handelen vanuit de grootsheid van onze ziel, kan het ego alsnog roet in het eten gooien. Door het ego-gedrag worden we juist weer klein gehouden. Dan volgt dus de vraag of de mens vanuit z’n keuzevrijheid kiest voor het groot en sterk voordoen ( = kiezen voor ego) of kwetsbaar en krachtig zijn. Om kwetsbaar en krachtig te kunnen zijn, zal de mens daarvoor zichzelf nederig op mogen stellen om uiteindelijk grootser te zijn dan het ego ooit zal kunnen creëren. 

Ego creëert namelijk het gevoel van groot zijn…. Nederigheid en kwetsbaarheid is groots zijn. Vanuit nederigheid en kwetsbaarheid bereik je een staat van zijn i.p.v. een creatie. 

Het ego vindt zichzelf belangrijk en zet zichzelf altijd groter neer dan je werkelijk op dat moment als mens bent. Het wordt dan meer bravoure, het moeten bewijzen, dan daadwerkelijke innerlijke kracht. Het ego drukt emoties aan de kant, want door z'n emoties zal de mens z’n kwetsbaarheid voelen en dat is iets wat niet past bij het ego. Het ego laat zien dat hij sterk is. De ziel is niet sterk, de ziel is krachtig. Het lijkt hetzelfde, maar de uitwerking is heel anders.

Dit geldt ook voor het verschil in kennis en wijsheid. Kennis is gekoppeld aan de buitenkant, het ervaren hebben in het verleden of aangeleerd hebben via het denken. Wijsheid is gekoppeld aan de binnenkant, het ervaren in het nu en het doorleven via het voelen. 

Bewustzijn is het samenvoegen van je wijsheid (die je via je ziel meekrijg bij je geboorte) en je kennis (die je opgedaan hebt tijdens dit leven als mens). Als je in staat bent om die twee in harmonie samen te brengen, te laten versmelten met elkaar, dan pas ontstaat er bewustzijn. Dit is ook wat het ego probeert te voorkomen, want het ego wil niet dat je groots bent, ego wil de controle houden en doen alsof je groot bent, zodat hij samen met de Slenergie je in z'n greep houdt. 

Het ego laat zich gelden en laat je denken dat je niet vatbaar bent voor de Slenergie, dat je niets te vrezen hebt, omdat je sterker, sneller of slimmer bent en vanuit het ego-gedrag zul je denken dat je het allemaal al weet en dat je daardoor de nieuwe informatie niet hoeft te hebben. Je kent alle ins en outs al, dus in jouw beleving is het allemaal verspilde energie. Maar de Slenergie is continu in beweging en verandert steeds van samenstelling. Hij is alweer getransformeerd naar de kracht die hij nodig heeft om jou wel te kunnen beïnvloeden voordat jij er erg in hebt. Want jouw ziel zit gekoppeld aan de langzame materie van het lichaam/de mens. Iets waar de Slenergie niet mee te maken heeft, want dat is 100% energie. 

Het is een misvatting dat je veilig bent en juist door dit ego-gedrag breng je jezelf in gevaar, maak je jezelf weer tot slachtoffer, omdat je de kracht en de werking van de Slenergie onderschat. Maar ook vanuit dit ego-gedrag maak je nieuwe slachtoffers om je heen. En hoe groter je innerlijke kracht is (die je dus vanuit het paradijs/ de bron en via je ziel hebt meegekregen), hoe meer slachtoffers je maakt. Dit komt doordat je dan gaat werken met je kracht die je krijgt vanuit je ego. Je krijgt toegang tot genoeg kracht om meer slachtoffers te kunnen maken ( maar te weinig kracht om uit de greep vd Slenergie vandaan te blijven.).Het maken van slachtoffers is iets wat je niet wilt, maar wat wel gebeurt, omdat je gemanipuleerd wordt door de Slenergie. 

Doordat je innerlijke kracht samenhangt met je oorspronkelijke zuiverheid, is het ego samen met de Slenergie continu gericht op het manipuleren van jou en jouw energie. Zo worden er meer slachtoffers in 1x gemaakt en hoeft de Slenergie er zelf minder voor te doen. Het is dus een parasiet. Er wordt gebruik gemaakt van jouw energie, lichaam en leven om nieuwe slachtoffers te maken. 

De grootte van je ego heeft niets te maken met de hoeveelheid wijsheid of je mate van zuiverheid. Het heeft alleen te maken met de mate van bewustzijn. Een bewust mens zal als eerste zorg dragen voor het onder ogen komen van de gehele waarheid i.p.v. een deelwaarheid. Je gedrag wordt namelijk bepaald door de mate van bewustzijn. Bij een hoge mate van bewustzijn hoort het gedrag dat je alles onder ogen durft te komen en wilt komen, omdat je weet dat het ontkennende gedrag voortkomt uit het missen van bepaalde delen van bewustzijn. 

Als jouw ego veel minder plaats inneemt in jouw leven, in jouw zijn, dan zal je voelen dat je niet onderdanig of bang hoeft te zijn voor de Slenergie, maar dat je je wel bewust mag zijn van z'n listigheid, snelheid en kracht. Je zult je dan ook anders gaan opstellen en daardoor alert zijn op de verschillende ingangen en verschijningsvormen van de Slenergie. 

Als je bewust bent, heb je respect voor de kracht en aanwezigheid van alles en iedereen in het universum. Daarmee heb je ook respect voor de kracht en aanwezigheid van de Slenergie. Juist dat respect zorgt weer voor je eigen veiligheid, want je hebt zicht op de gevaren en kunt vanuit dat overzicht/inzicht op de juiste manier handelen. 

Openstaan voor nieuwe, onbekende informatie

Het openstaan voor nieuwe en vaak totaal onbekende informatie is een pré om veranderingen in je leven te kunnen bewerkstelligen. 

Dit geldt voor iedereen en op elk niveau. Ik zie vaak dat er krampachtig aan de bekende/heersende informatie vast wordt gehouden. En dat is ook logisch, want dat is weer een symptoom wat bij een slachtoffer hoort. Een slachtoffer grijpt zich ook vast aan wat er voor handen is en durft dat vaak niet meer los te laten, omdat hij bang is om alsnog ten onder te gaan. Dit geldt ook op het moment dat de redding nabij is. Hij houdt dan nog steeds krampachtig vast aan wat er binnen zijn bereik aanwezig is. Ook al wordt hem iets anders aangereikt. Het loslaten van wat er is, is het meest kritieke punt voor een slachtoffer. De bekende reddingsboei is in zijn ogen de enige mogelijkheid om te overleven. Dit komt volledig voort uit angst. Of die angst nu bewust of onbewust aanwezig is, het is en blijft de angst die ervoor zorgt dat het slachtoffer vasthoudt aan wat er is. 

Dit zie je op alle levels gebeuren en dat heeft niets te maken met een bepaald niveau. Zowel bij overheden, onderwijsinstellingen, kerken, (gezondheids)zorginstituten, als bij de mensen zelf (zowel non-spiritueel als spiritueel) wordt er vastgehouden aan vaststaande inzichten, overtuigingen, wetten, regelgevingen en handelswijzen. Vanuit angst houden we vast aan wat bekend is of wat in onze ogen het veiligste is. En een groep geeft altijd meer gevoel van veiligheid dan alleen staan. Ook al is het een schijnveiligheid. We sluiten ons aan bij de meerderheid waardoor we gebruik kunnen maken van de groepsenergie. Dat de groepsenergie uiteindelijk je weer gevangen houdt en voorkomt dat je als individu krachtiger wordt beseffen de meeste mensen niet. 

Zo blijf je dus in cirkeltjes ronddraaien. Het één houdt het ander in stand. 
Het vergt dan ook heel veel geduld en onvoorwaardelijke liefde om de nieuwe en totaal onbekende informatie steeds maar weer opnieuw te blijven aanreiken. Dit is een onderdeel van het gehele proces. Van de bewustwording van de mens en ik zal het dan ook oneindig blijven herhalen, net zolang tot de bodem van angst getransformeerd is naar een bodem van vertrouwen en van daaruit de mogelijkheid om open te staan voor de nieuwe informatie. 

Ik ga niet uit van de mensen die het niet durven of kunnen accepteren. Ik ga uit van de mensen die het wel durven of kunnen accepteren. Van daaruit zal de informatie en het bewustzijn zich ook kunnen verspreiden over de wereld. 

Doordat ik me richt op het individu, is de individuele persoon ook zo ontzettend belangrijk. Dit geldt op elk niveau, want het gaat er niet om om de hoogste zielen en meest ontwaakte zielen hoger in bewustzijn te brengen. Het gaat erom om in alle gelederen zielen en dus mensen naar een hoger bewustzijnsniveau te brengen. Want ieder individu, op elk niveau heeft weer verbindingen en zal daardoor meehelpen met het verspreiden van de informatie. 

Het is net als met een dokter, die is de moeilijkste patiënt, omdat hij niets wil aannemen doordat hij denkt alles zelf te weten. Ja, hij weet alles voor de ander, maar niet voor zichzelf. Als het erop aan komt. Hoe het voelt om patiënt en overgeleverd te zijn aan een ander. Dit geldt ook voor vele zielen die al een grote mate van bewustzijn hebben. Die weigeren vaak om het deel wat ze nog niet kennen toe te laten, omdat dat hun weer een gevoel geeft van “falen”, “een lagere energie zijn” en “vastzitten in de materie”, maar juist door het ontkennen van de essentiële informatie zorgt ervoor dat ze met dat gedeelte van onbewustzijn juist vast blijven zitten in de materie en beïnvloedbaar blijven vanuit de Slenergie. 

Elke ziel, elk mens die zich openstelt voor deze nieuwe en ontzettend belangrijke informatie, is weer een toename van het licht hier op aarde. En vele kleine lichtjes samen zijn in staat om de hele wereld te verlichten. Dat is ook het vertrouwen wat ik in de mens heb. Dit heb ik mogen leren rechtstreeks van de hoogste energie. Door alle negatieve dingen die ik in mijn leven heb meegemaakt en doordat ik me steeds bleef focussen op de lichtpuntjes in die situaties, kon ik mijn weg naar buiten vinden. Dat geeft de kracht van het licht en vertrouwen aan. En dat is waar het de mensheid nogal eens aan ontbreekt... licht en vertrouwen. Ik ben niet voor niets naar aarde gestuurd om die lichtpuntjes in de mensen te zien en ze met elkaar te verbinden... tot één grote lichtfrequentie. Dit alles vanuit onvoorwaardelijke liefde en door middel van de begeleiding die ik rechtstreeks vanuit de hoogste energie (God) krijg. 

Ieder mens heeft z'n eigen unieke waarde en is even waardevol in het geheel. Ik heb een ziel met een hele hoge lichtfrequentie en ik ben spiritueel zo ver ontwikkeld dat mijn materie ook een hele hoge trillingfrequentie heeft en die twee kan ik samen laten werken waardoor er zo’n hoge mate van bewustzijn is, maar ik kan als mens alleen niets doen. Ik heb daar iedereen bij nodig. En de grootsheid van mijn ziel doet mij elke dag beseffen dat ik even belangrijk ben als wie dan ook op aarde. Niet meer en niet minder... we zijn allemaal even belangrijk!!! 

En alleen met z'n allen zullen we in staat zijn om de Slenergie weer te transformeren naar de tool met de kracht die God mee had gegeven en waar hij voor bedoeld was. De mens een mogelijkheid te geven om terug te keren naar z'n zuiverheid en daarmee weer naar het paradijs... waar alles zuiver, mogelijk en aanwezig is in onvoorwaardelijke liefde en puurheid. 

Hoe lang de tegenwerking en de overheersing van de Slenergie nog duurt, kan ik niet zeggen. Dat ligt aan de keuzes die de mensen maken. En m’n materie als mens zal de volledige omwenteling niet mee gaan maken, maar m’n ziel zet een energie in beweging die zich steeds meer zal uitbreiden en uiteindelijk zal het licht op aarde terugkeren en mogen en zullen mensen weer kunnen stralen vanuit en met hun hele wezen… dan zal de mens weer verlicht zijn en zich her-IN-neren wat onvoorwaardelijke liefde inhoudt en zullen ze het weer gaan leven. 

Vanuit onvoorwaardelijke liefde en licht omarm ik jullie allemaal. 

Liefs, Karin 

00000006