KarinWalda.nl  

Welkom op de website van KarinWalda.nl
Here I share all kinds of information about the transmutated"victim energy" called the "Snenergy". I talk (in my videos) in English because I want to reach out to as many people as possible. I ask you to look through the mistakes, because I do everything from my heart and it is not about the words, it is about the message that I give. 

I write my articles in Dutch because it takes me too much time to translate it all. In time being I will do that as well, but for now it will be only in Dutch. You can translate it yourself if you are interested in them. If you follow me at Facebook, you can use the translation of Facebook for it. 

Almost the entire world (99.99% of people) is linked to the Snenergy (transmutated victim energy). This is a very powerful energy that is deeply rooted in our being, but which did not originate from our source. Because of all sorts of causes in our distant past (which now goes too far to go into), the seed has been planted for the Snenergy. And because it had such an impact on the people who came into contact with it, that seed has become something that keeps us all in the grip. Only by developing our consciousness and consciously choosing to connect with yourself from unconditional love and thereby being in standing to connect with another in this way, will we be able to transform this dominant energy on earth into light and love. Something that is so incredibly important and necessary, because humanity has lived in darkness long enough.
Hier deel ik allerlei informatie over de getransmuteerde "slachtoffer-energie".. de "Slenergie". Ik vertel (in mijn video's)  in het Engels omdat ik zoveel mogelijk mensen wil bereiken. Ik vraag je om door de fouten te kijken, omdat ik alles vanuit mijn hart doe en het niet om de woorden gaat, maar om de boodschap die ik geef.

De artikelen die ik schrijf, schrijf ik in het Nederlands, omdat het me teveel tijd kost om ze nu allemaal te vertalen. Als de tijd daar is, zal ik ook die artikelen vertalen. Nu verzoek ik je om zelf de artikelen te vertalen via Google of me te volgen via Facebook, zodat je gebruik kunt maken van de vertalingen die Facebook beschikbaar heeft.

Bijna de hele wereld (99,99% van de mensen) is gekoppeld aan de Slenergie. Dit is een zeer krachtige energie die diep geworteld is in ons wezen, maar niet afkomstig is van onze bron. Vanwege allerlei oorzaken in ons verre verleden (wat nu te ver gaat om in te gaan), is het zaad geplant voor de Slenergie. En omdat het zo'n impact had op de mensen die ermee in contact kwamen, is dat zaad uitgegroeid tot een energie die ons allemaal in de greep houdt. Alleen door ons bewustzijn te ontwikkelen en bewust te kiezen om vanuit onvoorwaardelijke liefde contact met onszelf te maken en daardoor in staat te zijn om op deze manier met een ander te verbinden, zullen we in staat zijn om deze dominante energie op aarde in licht en liefde te transformeren. Iets dat zo ongelooflijk belangrijk en noodzakelijk is, omdat de mensheid lang genoeg in duisternis heeft geleefd.