Veel gestelde vragen over de TLCC-methode

  

Wat zijn blokkades in het lichaam:

Je hebt in een huis buizen waar stroom doorheen loopt. De stroom op zich is niet zichtbaar met het blote oog, maar het is er wel en alle apparaten in het huis werken daardoor. Als een knopje verkeerd staat, zal het apparaat wat daarmee verbonden is niet werken. De stroom kan niet bij het apparaat komen.

Voor het lichaam geldt hetzelfde. Er stroomt energie door het lichaam via een soort buizen (meridianen). Als er een emotie in het lichaam vastzit, dan blokkeert die a.h.w. de energiestroom. Die emotie functioneert op dezelfde manier als het knopje. Het orgaan achter de blokkade zal hierdoor niet meer (goed) functioneren en er treden hierdoor klachten op.

 

Wat doe jij als je de energie "door laat stromen":

Iedereen heeft genoeg energie in z'n lichaam, alleen "slaapt" het bij de één meer dan bij de ander. Als de energie veel "slaapt" dan heeft iemand veel "blokkades" in z'n energiestroom. Ik communiceer met het lichaam/de ziel en krijg door waar de blokkades zich in het lichaam bevinden. Ik krijg toestemming van het lichaam/de ziel om bepaalde informatie hierover aan de cliënt kenbaar te maken. Dan maak ik de energie a.h.w. "wakker" waardoor het zelfherstellend vermogen van het lichaam weer in werking kan treden. Hierbij kan het lichaam zichzelf weer in "perfecte" staat brengen. Zich a.h.w. zelf genezen.

 

Dus jij geneest mensen:

NEE!! Dit proces wordt alleen door mij op gang gebracht. De cliënt zelf zal het proces in gang houden!! Vanaf dat moment is het aan de cliënt om actief bezig te gaan om in zijn/haar leven de dingen anders te benaderen. Dit is een moeilijk, confronterend en soms lang proces, maar zéér zeker de moeite waard, want de resultaten zijn geweldig. Je gaat een levenslange samenwerking met je lichaam/je ziel aan, op weg naar een goede gezondheid en een energiek leven. Dus zonder een actieve houding en inzet van de cliënt, zal de blokkade opnieuw terugkeren!!!


De behandeling werkt niet bij mij:

De behandelingen hebben totaal géén effect als degene die de behandeling ondergaat niets doet!! IK GENEES NIETS, DAT DOET HET LICHAAM ZELF en dat kan alleen plaatsvinden als de PERSOON waarvan het lichaam is IN ACTIE KOMT!! Dus als JIJ niets doet, doet de BEHANDELING ook niets!!! 


Wat kun je ervaren: 

Het is heel verschillend wat de mensen ervaren. Je kunt koude ervaren, warmte, een tinteling, "gekriebel", wervels die gaan draaien, soms lichamelijke pijn, een emotie die los komt en sommige mensen staan totaal niet in contact met hun lichaam en ervaren dus ook niet de dingen die in hun lichaam gebeuren, kortom alles is mogelijk. Het is een persoonlijke reis en het is maar net wat jouw lichaam belangrijk acht en wat jij toe laat! In ieder geval is er altijd een stuk(je) bewustwording en persoonlijke groei wat je doormaakt. Het is alleen aan jou wat je hiermee doet en hoever je dit wilt uitbreiden.


Voor wie is de "Transfiguratieve Lichaams Communicatie & Coaching" bedoeld: 

Voor iedereen die niet lekker in z'n vel zit of voor iedereen die graag (beter) in contact wil komen met z'n eigen lichaam/ziel. Daarnaast voor mensen die graag hun lichaam in een goede conditie willen brengen of houden (net als een onderhoudsbeurt die je je auto geeft bij de garage. Dit doe je niet omdat er klachten zijn, maar om klachten en problemen te voorkomen) of weer in goede conditie willen brengen. Voor jong en oud, gezond of ziek, beginner of gevorderde, kortom voor iedereen is deze behandeling mogelijk. En voor iedereen die bewuster in het leven wil staan en persoonlijk wil groeien. Voor iedereen van 0-99 jaar!!, want iedereen heeft recht op een goede relatie met z'n lichaam en ziel en daarmee op een goede gezondheid. 


Waarom zou ik baat hebben bij deze behandeling: 

In deze drukke maatschappij zijn we altijd alleen maar bezig met het moeten presteren en vergeten daarbij het allerbelangrijkste: onszelf, ons Innerlijke Kind (IK = ziel) en ons eigen lichaam. Als je goed wilt functioneren, is het belangrijk om te leren om goed met jezelf, je IK  en je lichaam om te gaan. Net als met een auto: als je goed wilt kunnen rijden, is het belangrijk om te weten hoe een auto werkt, anders kun je die niet (of met heel veel moeite) besturen. Het is echt een samenspel tussen mens en machine. En in het leven is het een samenspel tussen lichaam, geest en ziel. Dus om lekker in je vel te zitten, is het belangrijk om een goed contact met je lichaam/je ziel te hebben. Dit leer je d.m.v. de TLCC-methode


Hoeveel behandelingen heb ik nodig:

Dat hangt helemaal van de persoon af. Hoever ben je zelf bereid om iets in je leven te veranderen. Bij sommige mensen hoef ik alleen maar even ”een zetje in de goede richting te geven” en bij de ander zal ik echt stapje voor stapje begeleiden. Ieder heeft z'n eigen proces door te maken en op z´n eigen niveau/tempo en dat mag ook. Het kan alleen een tijdelijk proces zijn om even op gang geholpen te worden of het kan een traject van jaren worden waarin de persoon zelf aangeeft hoever hij/zij wil gaan of hoelang hij/zij door wil gaan. Tenslotte ben je alleen ZELF in staat om te beslissen wat je met je lichaam en je leven wilt doen en/of bereiken. En alles wat je beslist is goed. Het is jouw leven!!

Dus deze beslissing ligt ook helemaal bij jezelf!!  Kan dit samengaan met reguliere zorg: 

JA! Je kan de TLCC- methode prima laten samenwerken met de reguliere gezondheidszorg. Medicijnen die je gebruikt zie ik als hulpmiddelen die je gebruikt, zolang je het zelf nog niet kunt. En als je het steeds beter zelf kunt, dan kun je in overleg met je arts je medicijngebruik gaan aanpassen. Ook kun je de TLCC- methode gebruiken als preventie waardoor je géén medicijnen nodig zult hebben. 


Is het niet allemaal "zweverig" gedoe: 

Mijn inziens is  het bewust werken aan je gezondheid absoluut niet zweverig! Het zou één van de basisbeginselen van je leven mogen zijn. Helaas zijn véél mensen die basisbeginselen vergeten of hebben ze nooit geleerd, maar dat betekent niet dat je ze niet (opnieuw) weer zou kunnen introduceren in je leven! Dat het voor velen een onbekende materie is en daardoor als "zweverig" betiteld wordt, dat is iets wat waar is. Maar dat geeft aan dat de betiteling veranderd mag worden, maar niet de behandeling op zich. Die is goed zoals hij is.....gericht op jou als compleet persoon met alle emoties en gevoelens die daarbij horen. 


Ik ben bang om mezelf tegen te komen, dus dan begin ik er maar niet aan...

Het kan behoorlijk beangstigend zijn om jezelf tegen te komen, in je ware gedaante i.p.v. in de gecreëerde vorm van jezelf, maar met behulp van de TLCC- methode, kan je dit traject onder leiding van mij en in gedoseerde vorm ondergaan. Reageer je helemaal niet en doe je er niets mee, behalve het voortdurend negeren van wie en wat je werkelijk bent, dan zul je jezelf ook tegen gaan komen, maar dan op momenten en op manier die voor jou allerminst plezierig zijn. Het is dus aan jou om de keuze te maken op welke manier de ontmoeting plaatsvindt. 


Waarom wordt het niet vergoedt: 

Een sessie van de TLCC-methode wordt niet vergoedt doordat het een niet erkende methode is. Je kunt pas een erkende methode worden als er al duizenden mensen mee aan het werk zijn, als er grondig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan is en als er door de overheid voorwaarden aan verbonden kunnen worden. Aangezien ik de grondlegger ben van de TLCC-methode, zijn er dus niet duizenden anderen die ermee werken. Daarnaast is er géén wetenschappelijk onderzoek gedaan naar mijn methode, maar wordt het bewijs van werking geleverd door het lichaam zelf, echter wordt het lichaam en de aangeleverde bewijzen vanuit het lichaam niet als wetenschappelijk verantwoord bestempeld. Voor mij persoonlijk is dat het meest overtuigende en enige bewijs dat waardevol is. En het lichaam laat zich niet door voorwaarden vastleggen. 


Het is wel duur hoor: 

Ik kan niet zeggen wat wel of niet duur is voor jou, ik kan wel zeggen hoe waardevol een behandeling met de TLCC-methode is. Je betaalt de behandeling die plaats vindt in de praktijk, maar de uitwerking duurt vele malen langer. Als jij een goede band met je ziel en je lichaam hebt opgebouwd, is dat een positieve uitwerking die levenslang voortduurt. Bij de TLLC-methode kies je voor duurzaamheid ipv voor kortdurende effecten. En alleen JIJ kan de keuze maken hoeveel JIJ waard bent! 

Voor mij geldt nog altijd: een goede gezondheid is onbetaalbaar!!

00001138