KarinWalda.nl  

Welkom op de website van KarinWalda.nl


Informatieavond samenwerkingsverband KarinWalda.nl met Bewegingscentrum Reset


Dinsdag 11 februari 2020 was het dan zover. De informatieavond over wat het samenwerkingsverband tussen Reset en KarinWalda.nl inhoudt.

Er was een mooie opkomst van zowel mannelijke als vrouwelijke belangstellenden. De sfeer was heel informeel en dat maakte het verloop van de avond ook zeer prettig.

Dicky en Sytse-Evert hebben eerst globaal het verloop van de opstart van bewegingscentrum Reset verteld tot dit jaar. 2020 is het jaar dat Reset 15 jaar bestaat. Dit was weer een mooie brug, omdat KarinWalda.nl dit jaar eveneens 15 jaar bestaat. Karin heeft ook haar verhaal verteld.

Het verhaal van Reset liet een mooi verloop zien. Een beweging die steeds meer diepgang kreeg doordat er steeds meer vlakken bij het werk en de begeleiding van hun cliënten/leden betrokken werden.

Zo zijn ze eerst gestart met de nadruk op het fysieke element. Trainen en sporten om het lichaam weer gezond te krijgen of gezond te houden. Maar het besef was er ook dat er toch meer elementen invloed uitoefenen op de mens in z’n geheel. Dus de volgende stap was het mentale gedeelte erbij betrekken. Ook dit werd weer verder uitgebreid door het energetische erbij te betrekken en nu is als laatste het emotionele vlak aan de beurt.

Tijdens al deze veranderingen hebben Sytse-Evert en Dicky steeds weer allerlei opleidingen gevolgd om zelf eerst te ervaren wat de invloed is op de mens en om vanuit hun expertise weer de cliënten/leden te kunnen begeleiden. Ook nu is dit op dit moment aan de orde. Eerst wordt het team van Reset getraind in alle onderdelen die te maken hebben met het emotionele vlak. Zowel op het gebied van het verkrijgen van deze specifieke informatie hierover als het persoonlijk doorleven van de emoties worden de teamleden momenteel intensief getraind. Er is dan ook letterlijk en figuurlijk heel veel in beweging binnen bewegingscentrum Reset.

Diep weggestopte emoties komen nu in beweging en dat is soms een behoorlijke uitdaging voor alle betrokkenen. Ook ondergaat het uiterlijk van Reset (website, kleding, extra aanbod lessen/workshops enz.) een volledige transformatie en de cliënten/leden zullen daar steeds meer van merken. We zullen regelmatig updates plaatsen op de website en in de nieuwsbrief.

Mochten er vragen zijn of opmerkingen dan horen we dat graag!

Er was een mooie interactie met de aanwezigen en veel onderwerpen zijn aan bod gekomen en één daarvan was dat de werkwijze van Karin heel anders is dan wat algemeen bekend is, dus ook dat zal voor sommige mensen even wennen zijn. Maar ook hier geldt weer dat we openstaan voor alle vragen en op en/of aanmerkingen, want vanuit een open en eerlijke communicatie is er ruimte voor alle mensen met alle verschillende gevoelens en zienswijzen.

We vinden het fijn om te ervaren dat de cliënten/leden betrokken zijn bij het geheel en nodigen dan ook iedereen uit om de gesprekken aan te gaan. Dit kan zowel met het team Reset als met Karin. Ze is regelmatig op de locatie aanwezig en is altijd bereid om vragen te beantwoorden.

Wie meer wil weten over mijn begeleidingsmanier, ik ben via Facebook te volgen, via mijn website KarinWalda.nl en op Youtube waar ik allerlei filmpjes over bewustwording deel.

We willen iedereen bedanken die aanwezig was op de informatieavond en een bijdrage heeft geleverd aan het slagen van deze avond. Want wij hebben de informatie, maar we hebben onze cliënten/leden nodig om de informatie mee te kunnen delen.

Voor alle foto's zie het fotoalbum op deze pagina ❤️

Mocht je niet in de gelegenheid zijn geweest om deze avond bij te wonen, dan zien we je graag op één van de volgende bijeenkomsten.

Klik hier om te kijken wanneer de volgende evenementen gepland staan. 


Graag tot ziens!

Warme groet, Team Reset en Karin Walda ❤️