TLCC is een  uitgebreide en unieke methode die op diverse vlakken (zowel voor persoonlijke, maatschappelijke als beroepsmatige ontwikkeling) ingezet kan worden. Zo ook in het bedrijfsleven.

Er zijn sessies die speciaal gericht zijn op de zakelijke klant. Voor zowel werkgevers als werknemers.

Door een holistische aanpak, dit houdt in dat er niet alleen aandacht voor het produkt is wat het bedrijf op de markt brengt, maar dat er een evenredige aandachtsbesteding is voor de mens binnen het bedrijf(sleven). Dit zal dit doorwerken op alle niveau (zowel bij het  bestuur als bij het personeel, bij het produkt als bij de mens) en wordt er een stabiele(re) basis gelegd voor creëren en behouden van een gezond bedrijf.

Dit houdt in dat je een klimaat realiseert dat de voedingsbodem is voor een duurzame, stabiele, uitgebalanceerde  en harmonieuze (bedrijfs)gezondheid.

Hierdoor creëer je niet alleen een gezond bedrijf met gezonde werknemers, maar ben je ook in staat om die positie te behouden. Dit leidt weer tot een duurzaam positief bedrijfsresultaat.

Door het inzetten van de TLCC methode kies je er (als bedrijf ) voor om de kostbare tijd in te zetten om de gezondheid op peil te brengen en te houden in plaats van je bezig te moeten houden met ziekte(verzuim) door bv niet uitgesproken ergernissen, frustraties, emoties enz. Met als gevolg het met tegenzin naar het werk gaan, overspannenheid en uiteindelijk de momenteel veelvoorkomende burn-out .

Een investering die zich dubbel en dwars terugbetaalt.Kernwoorden:
 

 • uniek stappenplan

 • holistische bedrijfsvoering

 • zorg voor een goede (bedrijfs)gezondheid

 • optimalisering van het werkklimaat / werkbeleving

 • optimalisering sociaal economische structuren

 • verdieping van de onderlinge contacten

 • (persoonlijke) groei en bewustwording op voor zowel persoon als bedrijf

 • positieve bedrijfsvoering

 • minder ziekteverzuim

 • teamgeest en individuele aandacht
 • groei en ontwikkeling

 • bewustwording 

 • teambuilding

 • training / coaching 

 • hoger rendement

 • inzicht/overzicht
 • prioriteitsstelling
 • visie en uitvoering van de visie
 • denken / voelen
 • mens / produkt
 • verbinding :   
 1. werkgever – werknemer / werknemer – werkgever
 2.  werknemer – bedrijf  
 3.  werknemer – produkt
 4.  collega's onderling
 • optimaliseren en continueren van de kwaliteit van het door jou geleverde werk
 • holistische bedrijfsvoering
 • zichzelf terugbetalende, waardevolle investering
 •  maatwerk

  

Ik heb er bewust voor gekozen om te tutoyeren. Binnen het  vakgebied waarin ik me begeef is het voor mij heel belangrijk een persoonlijke benadering voorop te stellen.

Ik uit mijn respect richting de klant door de klant niet te benaderen als een opdracht, maar als een uniek mens die gezien en gehoord mag worden in elk aspect van zijn mens-zijn. 

Door deze persoonlijke manier van benaderen krijgt de persoon alle ruimte om op de voorgrond te treden. 

Ik verklein de  afstand tussen mij, als deskundige, en de klant, waardoor er een ontspannen sfeer gecreëerd wordt.  Waardoor de klant zich beter op zijn gemak zal voelen. Dit resulteert in een optimale samenwerking voor het beste resultaat.  


 

  


De TLCC sessies worden in mijn praktijk gehouden, maar kunnen ook plaatsvinden in het bedrijf of elke andere daarvoor geschikte lokatie. 

Bij belangstelling voor deze manier van ondersteuning bij het op peil houden en optimaliseren van de gezondheid van bedrijf en werknemers of voor nadere informatie kun je contact met me opnemen. 


De sessies die ik aanbied**

 • Bedrijfscoachingsessies
 • Werken vanuit je gevoel 
 • Leer/werkkeuzesessie
 • HSP (hoog sensitief persoon) en werk sessie 
 • Traumabegeleiding 
 • Welke sessie met welk beoogt resultaat
 • Tarieven

** Er zijn aparte sessies via Skype

 Bedrijfscoachingsessies

Vaak wordt er veel geld, tijd en energie gestoken in allerlei onderdelen die het werken makkelijker maken, maar wordt de persoon die het werk uitvoert (gevoelsmatig) vergeten. Terwijl de persoon juist een belangrijk deel van het bedrijf en de werkzaamheden is. 

Vandaar dat het belangrijk is dat de persoon goed in z'n vel zit. Zowel in  z'n denken als in z'n gevoel, waardoor de energie op de juiste manier ingezet kan worden. Doordat de energie beter stroomt,  kost het (samen)werken minder energie. 

Het rendement op de werkvloer is hierdoor ook vele malen hoger. Uiteindelijk bepaalt de persoon zelf de kwaliteit en kwantiteit van het werk dat geleverd wordt. 

Dit geldt op ieder vlak (bestuur, productie, financieel, sociaal, marketing enz.). De juiste aandacht geven aan en energie te stoppen in de persoon die het werk uitvoert is daarom essentieel voor een goede bedrijfsvoering. 

De gezondheid van de persoon èn het bedrijf zijn hier bij gebaat. 

Door de energie op de juiste manier te investeren ben je instaat om een gezond bedrijf op te bouwen, te onderhouden en/of te behouden. Dit geldt ook voor het lichamelijke welzijn van de persoon. 

Het investeren in een juiste energie-input c.q. energieverdeling  vertaalt en betaalt zich weer terug in een lager ziekteverzuim, een prettiger werkklimaat en een gezonder bedrijfsresultaat.

Een eveneens belangrijk ingrediënt voor een goede bedrijfsvoering is het hebben van een goede (onderlinge) communicatie. Dit geldt op ieder niveau en voor elke functie binnen het bedrijf. 

Ieder mens communiceert op z'n eigen manier en daardoor zie je dat er regelmatig “ruis” ontstaat binnen de communicatie. Het werk kan eronder gaan lijden doordat de personen die zorg dragen voor het gehele arbeidsproces, zowel bestuur als produktie,  zelf geen of onvoldoende aandacht hebben voor en aandacht geven aan hun persoonlijke behoeftes (dit is de communicatie met jezelf). Daardoor weten ze deze behoeftes ook niet (op de juiste manier) over te dragen op anderen. De behoeftes kunnen divers zijn bv overleg, waardering, heldere communicatie, een duidelijke richting waar het bedrijf naar toe wil, materiële zaken zoals bepaald gereedschappen die nodig zijn bij het arbeidsproces, scholing enz enz. Dit resulteert in veel energieverlies met als gevolg stagnatie in het gehele proces, zowel bij de mens als in het bedrijf. De stagnatie bij de mens uiten zich in klachten (lichamelijk, geestelijk, emotioneel en/of energetisch) en uiteindelijk in ziekte, waardoor het bedrijf weer de gevolgen ervaart door een hoger ziekteverzuim. 

Ik leer je weer luisteren naar je eigen behoeftes en hoe je die op de juiste manier kunt communiceren naar anderen. Hierdoor ontstaat er een betere persoonlijke en onderlinge communicatie. Dit resulteert in een sterkere verbinding met jezelf, je collega's en het werk en daaruit voortvloeiend een beter bedrijfsresultaat.

Ik heb hier de overkoepelende sessie beschreven, maar het kan ook opgesplitst worden in thema's bv communicatie, feedback, teambuilding, rendementsverhoging, energie- en tijdsbesteding, planning, inzicht/overzicht, prioriteitsstelling, knelpuntsignalering, visie overdragen zowel binnen als buiten het bedrijf).  

Ook is het mogelijk om dit geheel in een training voor het gehele personeel samen te brengen. Neem contact met me op voor de mogelijkheden. 


Kernwoorden: 

 • bedrijfs- en persoonlijke gezondheid
 • ziektekosten besparend 
 • beter werkklimaat 
 • energiebesparend 
 • inzicht / overzicht 
 • denken / gevoel 
 • werken vanuit en met passie  
 • communicatie 
 • verbinding 
 • lange termijn oplossingen
 • duurzaamheid
 •  stressverminderend
 • optimaliseren en continueren van de kwaliteit van het door jou geleverde werk 
 • holistische bedrijfsvoering
 • zichzelf terugbetalende, waardevolle investering
 •  maatwerk


Tijdsduur per sessie: 2 uur. 

Praktijk: 1 tot 3 personen.
Op locatie: 1 tot 8 personen, tijdsduur in overleg.
 

 

 Werken vanuit je gevoel

 In het bedrijfsleven draait het vaak om de materie en de cijfertjes, maar wat als je iemand bent waarbij het gevoelsleven een belangrijk deel van je identiteit bepaalt. Dan kunnen deze twee uitersten met elkaar in conflict komen. 

Als je de zakelijke en de gevoelskant kunt laten samenwerken, ontwikkel je een unieke kracht die je in kunt zetten om tot een geweldig (bedrijfs)resultaat te komen. 

Ben jij ook een harde werker, maar wil je ook graag vanuit je hart werken?


In deze sessie(s) laat ik je zien, voelen en ervaren dat je niet alleen maar harD hoeft te werken. Want werken vanuit je harT zorgt voor meer (werk)plezier, een betere gezondheid en een hoger rendement. Het gaat om het evenwicht tussen je denken en je gevoel. 

Ik leer je hoe je je gevoelskant de ruimte kunt geven en van deze kwaliteit juist gebruik kunt maken zodat het je krachtiger maakt op de werkvloer. Hierdoor krijg je een ongekend krachtige combinatie met onuitputtelijke mogelijkheden.  

 

Kernwoorden: 

 • denken / voelen 
 • hard / hart 
 • evenwicht / balans
 • werken vanuit en met passie
 • (bedrijfs)gezondheid
 • inzicht / overzicht 
 • prettig werkklimaat 
 • energiebesparend (werk en lichamelijk) 
 • hoger rendement 
 • lager ziekteverzuim 
 • stressverminderend 
 • optimaliseren en continueren van de kwaliteit van het door jou geleverde werk / begeleiding
 • holistische bedrijfsvoering
 • zichzelf terugbetalende, waardevolle investering
 • maatwerk


Tijdsduur per sessie: 2 uur.

Praktijk: 1 persoon.
Op locatie: 1 tot 8 personen, tijdsduur in overleg.

Leer/werkkeuze begeleidingssessie

Sta je voor de keuze welke opleiding je wilt gaan volgen of ben je toe aan verandering van werk en kom je er niet uit wat je precies zou willen en kunnen doen? Dan kan ik je daarin coachen. 

We gaan voelen wat bij jou past en wat niet en wat je daarvoor kunt doen om het makkelijker naar je toe te laten komen. 

Bij zowel je opleiding als je werk, is het van het grootste belang dat jij je er ook met hart en ziel aan kunt verbinden, want het bepaalt een groot gedeelte van hoe jouw leven eruit komt te zien. 


Kernwoorden: 

 • interesses
 • voelen wat bij je past
 • bewust kiezen
 • ontspanning i.p.v inspanning
 • je eigen kwaliteiten ontdekken
 • jezelf leren kennen
 • holistische bedrijfsvoering
 • zichzelf terugbetalende, waardevolle investering
 • maatwerk


Tijdsduur per sessie: 2 uur.

Praktijk: 1 persoon.
Op locatie: 1 tot 8 personen, tijdsduur in overleg.


HSP (hoog sensitief persoon) en werk sessie

Heb je ze ook in jouw bedrijf? De ideale werknemers. Hardwerkende mensen, nooit nee zeggen, alles aanpakken, inzicht in hun werk, creatief, drive. 

Zijn deze mensen hoog sensitief (HSP) dan kan dat wel eens een probleem op gaan leveren. Zie je  nu al bepaalde gezichten van  werknemers?


Er zijn drie groepen HSP’ers in te delen: 

 • De eerste groep bestaat uit mensen die weten dat ze HSP ‘er zijn. Deze mensen hebben zich aangeleerd om er mee om te gaan. 
 • De tweede groep bestaat uit mensen die het sinds kort weten of worstelen nog met het idee dat ze hoog sensitief zijn. Ze voelen dat er wat is en weten daar (nog) niet mee om te gaan. 
 • De derde groep bestaat uit de hoog sensitieve personen dit nog niet weten dat ze hoog sensitief zijn. 


Bij problemen met hooggevoeligheid zal zich dit niet alleen beperken tot de privésituatie van de persoon, maar juist ook naar voren komen in de werksituatie. Hooggevoelige mensen hebben vaak veel moeite met focussen, omgang met anderen door beïnvloeding door stemmingen en energieën van anderen en een andere manier van waarnemen. 

Door de juiste aandacht te geven aan de hooggevoeligheid, zal dit fenomeen omgedraaid kunnen worden van een beperking naar een extra kwaliteit. 

Ik geef inzichten en ingangen waardoor de "beperking" zich zal kunnen ontplooien tot een extra kwaliteit die ingezet kan worden op de werkvloer. Hierdoor kan een HSP'er zich ontwikkelen tot een  hoog kwalitatieve werknemer die een unieke bijdrage kan leveren binnen het bedrijf.

Een HSP'er werkt veel meer vanuit z'n gevoel en wordt vaak de verbindende factor binnen het bedrijf of de afdeling doordat ze andere personen vaak sterk aanvoelen en ze zich vanuit hun gevoel verbinden met het werk c.q. het bedrijf.  

 

Kernwoorden: 

 • beperkingen ombuigen naar kwaliteiten en mogelijkheden
 • focus / rendement 
 • jezelf krachtig(er) neerzetten op de werkvloer
 • je “anders” voelen / uniek-zijn omzetten  in kwaliteiten voor een beter werkresultaat
 • communicatie 
 • eigen energie bewaken en op een effectieve  manier inzetten
 • triggers vanuit de buitenwereld 
 • (h)erkenning 
 • voelen / denken 
 • verbinding 
 • optimaliseren en continueren van de kwaliteit van het door jou geleverde werk 
 • holistische bedrijfsvoering
 • zichzelf terugbetalende, waardevolle investering
 • oefeningen, tips, ervaren
 • maatwerk


Tijdsduur per sessie: 2 uur.

Praktijk: 1 persoon.
Op locatie: 1 tot 8 personen, tijdsduur in overleg.

Traumabegeleiding

Trauma’s kunnen in allerlei vormen en maten voorkomen. Dit kan ontstaan door bv een (auto)ongeval, misbruik of geweld (lichamelijk, geestelijk, emotioneel, energetisch) of een schokkende/intense ervaring (overval, overlijden, ziekteperiode, pesten, scheiding enz enz). 

Dit kan een langdurige en overheersende invloed hebben op je leven en daardoor ook op je werk. Ook kan het trauma ontstaan zijn door of op het werk. Denk hier met name aan ziekte, ongeval, overval of pesten. 

In de sessies komen alle aspecten van het trauma aan bod. De beleving hiervan, het doorleven en transformeren van de zwakte van het trauma naar een kracht binnenin jezelf die je kunt inzetten  om tot kwalitatief hoogstaande prestaties te komen. 

Door deze sessies kun jij je weer richten op een toekomst waarin je met (zelf)vertrouwen door het leven gaat en je je werk weer (beter) kunt uitvoeren.

Dit is tevens een bijzonder effectieve manier om ziektekosten te verminderen en de ziekteperiode te verkorten. 

Meestal wordt er gekozen voor de één op één sessies, maar het is ook mogelijk om dit binnen een groep(je) te doen om een gezamenlijke gebeurtenis te verwerken en/of de manier waarop er met elkaar omgegaan wordt te veranderen. Dit geldt met name voor pestgedrag. 


Kernwoorden: 

 • oorzaak 
 • lichamelijke, geestelijk, emotionele, energetische impact
 • emoties en beleving
 • van over-leven naar be-leven 
 • jij staat centraal 
 • begrip
 • slachtoffer zijn en slachtofferrol 
 • (h)erkenning 
 • verwerking 
 • herstel / ontwikkeling (innerlijke) kracht 
 • toekomst 
 • van zwakte naar kracht
 • verminderen ziekteverzuim
 • verkorten herstelperiode
 • lagere (ziekte)kosten
 • optimaliseren en continueren van de kwaliteit van het door jou geleverde werk
 • holistische bedrijfsvoering
 • zichzelf terugbetalende, waardevolle investering
 •  maatwerk


Tijdsduur per sessie: 2 uur.

Praktijk: 1 persoon.
Op locatie: 1 tot 8 personen, tijdsduur in overleg.

 

**Ik stem me af op de behoefte van de klant en het bedrijf, daardoor ligt er ook niets vast binnen een sessie. 


In gezamenlijk overleg komen we tot een definitieve vorm waarin we de sessie(s) gieten. 
 Ook is het mogelijk om één van de sessies om te zetten naar een training voor een grotere groep mensen. 


** Ik geef ook begeleidings- / coachsessies via Skype


Voor meer informatie en de mogelijkheden kun je contact met me opnemen.

Omdat ik vele keuzemogelijkheden heb qua sessies, is het handig om een overzicht te hebben van welke resultaten je kunt bereiken per sessie. 

 

Ik heb in een overzicht het beoogde resultaat gezet met de bijbehorende sessie. 
 

Klik hier voor het overzicht. 


Je kunt hier de tarievenlijst downloaden

Voordat je een behandeling/sessie kunt volgen van KarinWalda.nl dien je eerst de behandel- en betalingsvoorwaarden te lezen en hiermee akkoord te gaan. 

Download hier de behandel- en betaalvoorwaarden van KarinWalda.nl
00000479