KarinWalda.nl  

Welkom op de website van KarinWalda.nl


Karin Walda ❤️

Ik Karin Walda (in de rol van (spiritueel) leraar, ziener, bewustwordingscoach, expert in het zichtbaar maken van de diverse overlevingssystemen en het aanreiken van informatie over en begeleiden van het deactiveren van deze overlevingssystemen, therapeut, traumabegeleider, levensbegeleider, emotie-expert, communicatiespecialist en bedrijfscoach) vind het bijzonder als ik je kan en mag inspireren om op zoek te gaan naar je ware zelf, zodat je jouw handelen (nog beter) kunt afstemmen op wie je daadwerkelijk bent en dat is meer en totaal anders dan wat je nu van jezelf kent. ❤️


TLCC: de rechtstreekse weg naar je Innerlijke (kern)Kracht

Een multidisciplinaire behandelmethode die multidimensionaal kijkt naar en werkt met wie je werkelijk bent in plaats van wie je (vanuit de maatschappij) kent.  

Een sleutel om eerst dichterbij en daarna IN jezelf te komen om van daaruit de trauma's en blokkades met de emoties die erbij horen te helen om ze daarna te kunnen transformeren naar Innerlijke Kracht waardoor je (nog) steviger in je schoenen staat en bewuste keuzes kunt, durft en gaat maken voor jezelf. 

Je leert om jouw eigen verantwoordelijkheid te nemen en te dragen en de verantwoordelijkheden van anderen bij de anderen te laten. Zo kan ieder zich op een veilige manier ontwikkelen vanuit zijn of haar eigen kern. 


Hierdoor komt er meer balans tussen :

  • jouw binnenwereld en de buitenwereld
  • je denken en je voelen
  • je handelen en je voelen
  • je hoofd en je hart
  • je energie en je emoties
  • jouw acties en de reacties
  • je handelen en je zijn
  • de onveiligheid die aanwezig is in de buitenwereld en de veiligheid die je zult ervaren in je binnenwereld


Je Innerlijk Kracht en rust zullen hierdoor toenemen en hierdoor ga je: 

van over-leven naar be-leven. 

Een methode voor iedereen die z'n bewust-zijn (verder) wil ontwikkelen.  

De TLCC-methode kun je niet begrijpen, die kun je alleen maar voelen door  dit zelf te ervaren.  


Klik hier om meer over de TLCC - methode te lezen.  

Klik hier om meer te lezen over de "Slenergie"