KarinWalda.nl  

Welkom op de website van KarinWalda.nlEven voorstellen

Dit is de korte beschrijving... onderaan deze pagina staat een hele uitgebreide beschrijving en ik hoop dat je de moeite neemt om die ook te lezen. 

Mijn naam is Karin Walda. Ik ben in 1965 geboren in Amsterdam en woon sinds mijn 5e jaar in Friesland. 

Ik ben ziener, spiritueel leraar en ik ben hier op aarde  om mensen weer in verbinding te brengen met hun eigen (onvoorwaardelijke) liefde waardoor ze zichzelf zien in het juiste licht en voelen hoe uniek en waardevol ze zijn. 

Als ze dit hebben gevoeld, zullen ze ook in staat zijn om dit met de wereld te delen. 

Vanuit deze missie is ook mijn behandel/coachmethode TLCC ontstaan. 

Ik ben deskundige en heb daarnaast ook een uitgebreide levenservaring opgedaan. Ik heb mijn innerlijke en mediamieke gaven verder ontwikkeld. Hierbij word ik intensief begeleid door mijn gidsen. Daarnaast heb ik me gespecialiseerd in het vertalen van de taal van het lichaam en de boodschappen die je in je leven tegenkomt, zodat je meer bewust wordt van en je letterlijk meer inzicht krijgt in wie je vanuit je kern bent en wat jouw unieke levenspad is. 

Mijn mediamieke gaven mag ik inzetten om je bewuster te maken van jezelf en de wereld om je heen. 

Ik ben heel spiritueel, maar tegelijkertijd sta ik met mijn voeten stevig op de grond. Een krachtige combinatie van spiritualiteit en aardse nuchterheid. 

Ik ben heel direct, open en eerlijk, je komt bij mij om verder geholpen te worden en deze aanpak houdt de lijnen zuiver. Mijn basis bij alles is onvoorwaardelijke liefde en ik geef deze liefde dan ook mee bij alles wat ik doe in mijn leven. Je ziet dan ook altijd hartjes bij teksten etc. die van mij zijn. Het is een soort kenmerk van me en kunt daardoor snel herkennen of iets van mij komt of niet. Door het vergroten van je bewustzijn, zal je innerlijke kracht toenemen. Deze innerlijke kracht heb je nodig om stevig in je schoenen te (kunnen) staan. Zowel op je werk, in relaties als bij het doorlopen van je levenslessen is je innerlijke kracht een essentieel deel van jou. Iedereen heeft het, alleen weet niet iedereen hoe ze dit op de meest effectieve manier in kunnen zetten.  

Als je er wel bewust van bent,  ben je instaat om verbanden te leggen en krijg je door je inzicht ook overzicht en andersom. 

Ik help je om te ontdekken hoe je die kracht in jezelf naar boven kunt halen en in kunt zetten. Dit opent voor jou de weg van over-leven naar be-leven. 

Daarnaast ben ik een creatieve duizendpoot en schrijf ik graag. Ook die specialiteiten kun je terugvinden op mijn website.  

Eindelijk mag ik me voorstellen aan de wereld in wie ik ben ❤💞🌅🌠💫🌟❤

Ik nodig je uit om het hele verhaal te lezen en pas na het lezen van het hele verhaal te reageren. ❤

Ik krijg zo vaak de vraag wat ik doe. Dat is zo uitgebreid en zelf hecht ik weinig waarde aan het label wat je eraan wilt of kunt hangen, maar ik kan het wel beschrijven. Je mag me zien als een “klokkenluider op spiritueel en bewustwordingsvlak”

Ik zal omschrijven wat mijn taak en leven inhoudt en ik weet dat ook hier veel weerstand, afwijzing en onbegrip op zal volgen, maar het is wat het is en ik ben er ondertussen zo eigen mee dat het onderdeel is geworden van m'n leven. Het is net als met de klokkenluider... ik breng zaken en “wantoestanden” in het leven aan het licht en breng informatie naar voren wat heel veel stof doet opwaaien. En dit alles heeft te maken met de emoties die eraan verbonden zijn. Hoe alles precies zit, beschrijf ik in m'n boek wat ik aan het schrijven ben: “Het mensdom in de greep van de slenergie”

Maar 1 ding mag en kun je voor vast aannemen. Ik doe niet wat lief is of leuk lijkt, ik doe wat nodig is om je veiligheid te garanderen. Ik doe alles vanuit onvoorwaardelijke liefde en dat is niet altijd leuk om te ervaren, maar is het zuiverste wat ik je kan aanreiken.. het is aan jou of je die zuiverheid ook kunt zien, voelen en accepteren in wat het is.... onvoorwaardelijk. ❤

Ik ben hier op aarde gekomen met een hele speciale missie. Ik ben uitverkoren door de hoogste energie om dit te mogen doen. En dat is een hele eer, maar ik geef ook als eerste toe dat als ik als ziel en zeker als mens had geweten wat het precies allemaal inhoudt dat ik er dan vriendelijk voor bedankt had. Maar ik wist de details van tevoren niet en nu ik er middenin zit, ik op alle vlakken getraind ben en het uiteindelijke werk mag doen, vind ik het ook steeds leuker worden. De aanloop naar het punt waar ik nu aangekomen ben in mijn leven en met mijn missie was héél zwaar en ook nu heb ik soms nog wel eens het gevoel van “waar ben ik aan begonnen”, maar ik voel ook een immense dankbaarheid en nederigheid dat ik dit mag doen. Dat de hoogste energie zoveel vertrouwen in me had en dagelijks nog steeds heeft om zo'n belangrijke taak te volbrengen. ❤

Ik behoor dus tot de hoogste energieën die hier op aarde zijn. En dat klinkt misschien hoogdravend of eigenwijs, maar lees eerst verder voordat je een oordeel over me vormt. ❤

Ik kan je zo vertellen dat je het géén dag van me over zou willen nemen als je weet hoe mijn leven eruit gezien heeft en nog steeds uitziet. Dus als ik zo graag interessant had willen zijn, had ik wel iets anders gekozen om interessant mee te doen. ❤

Laat ik bij het begin beginnen. Ik ben hier naar toe gezonden om de mens te ondersteunen bij het verkrijgen van een héél belangrijk stuk bewustzijn. Dit omdat het NU tijd is. Er zijn héél veel lichtwerkers die nu actief zijn en dat is niet zonder reden. Allemaal hebben ze een stukje van de informatie meegekregen om mensen te ondersteunen tijdens hun bewustwordingsproces.❤

En laat ik voorop stellen dat iedereen even belangrijk is. ❤

Doordat ik de hoogste informatie mee heb gekregen, krijg ik ook de meeste weerstand. En waarom, omdat mensen het nergens aan kunnen toetsen, dus in hun ogen is het “onzin”, “onwaarheid”, “waanzin”, “bezeten”, “duivels” en noem nog maar enkele termen. ❤

Weet echter dat ik ook niets zal doen om me te bewijzen. Ik word regelmatig uitgedaagd om dan maar te bewijzen dat ik zo krachtig ben... dat is voor mij zo onzinnig... als ik daar op in zou gaan, ben ik bezig om de strijd in de mens aan te wakkeren... ik zit op één van de hoogste posities en daarom sta ik daar alleen, maar ik ben net zo belangrijk als ieder ander mens op aarde, want ik kom hier voor de mensen en als ik daar tegen zou strijden, als ik ze zou minachten, dan ben ik het niet waardig om mijn taak uit te voeren en zal ik héél snel gecorrigeerd worden door de hoogste energie, want ik word à la seconde op mijn verantwoordelijkheid gewezen. ❤

Alles wat ik meegemaakt heb, nog meemaak en wat ik doe heeft te maken met het hele proces om de mens die belangrijke informatie te kunnen geven. Ik werd en wordt nog dagelijks getraind om al die weerstand aan te kunnen. ❤

En ik dank vanuit het diepste van mijn zijn iedereen die op welke manier dan ook deel uit maakt van mijn trainingen, omdat zij allemaal bijdragen aan de kracht die ik als mens nodig heb om dit te kunnen volbrengen.

Ik ben door alle lagen, alle emoties en alle weerstanden heen gegaan. Eerst als mens zelf om te voelen waar de mensen mee te maken hebben in het leven op aarde. Daarna werd ik getraind om mijn wijsheid te herinneren. Daarna kreeg ik training in m'n dagelijkse situaties om bewustzijn te ontwikkelen om er vervolgens mee te kunnen werken. En dat is waar ik nu mee bezig ben. ❤

Nogmaals wil ik benadrukken dat ik niemand iets verwijt!!!

Ik beschrijf kleine delen van mijn leven om duidelijk te maken wat het inhoudt om mijn taak te kunnen volbrengen. ❤

1 Ervaren waar de mens mee te maken krijgt in z'n leven:

Ik ben in een gezin / familie terecht gekomen waar de emoties volop aanwezig waren, maar waar ze volledig werden weggedrukt. Ik heb de pijn van de emoties letterlijk gevoeld. ❤

*Ik heb alle soorten misbruik (emotioneel, seksueel, geestelijk, energetisch, financieel) meegemaakt. Ik ben jarenlang seksueel misbruikt en moest zwijgen, want anders zouden m'n moeder en kleine broertje vermoord worden. Als kind is dat vreselijk zwaar, maar ik heb het jaren gedragen. Ik moest het gezin beschermen. ❤

*Ik heb regelmatig gezien hoe m'n moeder in elkaar geslagen werd en stond dan machteloos en ik heb menigmaal zelf moeten rennen voor m'n leven. ❤

*M'n vrijheid werd me steeds ontnomen doordat ik niet met jongens gezien mocht worden, omdat er anders weer “vergeldingen” te wachten stonden. ❤

*Ik kreeg ingepeperd dat ik een hoer was en dat ik géén recht had om te leven. ❤

*We kwamen als 1 van de eerste “Hollanders” naar Friesland en we hoorden niet bij de gemeenschap. Ik heb echt m'n plekje moeten veroveren, maar bleef altijd een buitenbeentje... sprak Nederlands, m'n moeder was gescheiden, we hoorden niet bij een kerk, m'n moeder had altijd gewerkt, we kwamen uit Amsterdam (daar kwamen alleen hoeren vandaan, dus m'n moeder werd regelmatig gebeld hoeveel ze kostte), we hadden geen water, gas of wc, m'n stiefvader had in de gevangenis gezeten enz enz enz.❤

*Ik ben regelmatig uit huis gezet, omdat er dan weer emoties speelden en ik dan de “afleider” was. ❤

Zo kan ik nog wel even doorgaan. Dus dat was het doorleven van alles waar mensen mee te maken kunnen krijgen. De pijn, de emoties, de veroordeling, de afscheiding enz. ❤

Ik was altijd ziek, zwak of misselijk. Ik had fibromyalgie, astmatische bronchitis, migraine, maandelijkse keelontsteking, was regelmatig mijn stem kwijt, heb in een korset gezeten omdat m'n banden te slap waren, omdat ik vreselijke rugpijn had en ik hypermobiliteit had. Zo zijn er nog meer dingen te noemen... ook op lichamelijk vlak wist ik wat lijden was. ❤

Ik ben afgekeurd voor m'n werk, maar heb me er nooit bij neergelegd en ben meteen weer aan de slag gegaan door een totaal ander vak te gaan leren. Eerst kraamverzorgende toen tandartsassistente en later m'n eigen bedrijf als “voedingscoach” en nu m'n eigen praktijk als therapeut/bewustzijnscoach. Als ik maar met en voor mensen kon werken. ❤

Ik trouwde een lieve man die m'n redder was … daardoor kon ik onder het seksueel misbruik vandaan komen en was er wel iemand die me zag. Maar ook toen was ik het buitenbeentje en degene die nergens bij hoorde, die veroordeeld werd, omdat ze “anders” was. En weer moest ik zwijgen en knokken om te kunnen bestaan. Maar zwijgen deed ik niet, want ik trainde mezelf om me te laten horen, dus ik werd gezien als iemand die “altijd haar bek open had”. Wederom veel strijd, emoties, pijn, de veroordeling en afscheiding. ❤

2. Ik leerde m'n wijsheid te herinneren:

Steeds meer dingen begonnen vanuit m'n kern boven te komen en kon ik van binnenuit leven. Maar de strijd als mens bleef bestaan. Ik moest voor iedereen zorgen, ik mocht niet zijn, ik werd altijd gezien als oorzaak van al het leed van iedereen en ik kon alleen maar zwijgen... zwijgen over de diepe pijn en de emoties. Ik ging steeds meer mensen helpen, maar altijd achter de schermen. Bijna niets van wat ik deed werd gezien en wat ik openlijk deed werd veroordeeld. ❤

Ik kreeg een zoon en omdat ik later veel weerstand zou krijgen, werd ik getraind om te ervaren hoe het is om als “gek” gezien te worden. Ik kreeg een zwangerschapspsychose en kwam op de psychiatrische afdeling terecht. Letterlijk werd ik "gek" verklaard. Daar heb ik 3 maanden doorgebracht. Ook toen kreeg ik te maken met de hardheid in mensen..vanuit angst en onwetendheid.... menigeen dacht blijkbaar dat het besmettelijk was, want ze liepen met een grote boog om me heen en de veroordelingen waren weer aan de orde van de dag. Van “aanstelster” tot “ja ze heeft nog nooit gespoord” waren enkele van de dingen die ik mee mocht maken. M'n zoon, waar ik zo gek op was... eindelijk iets van mij en wat door iedereen gezien kon en mocht worden, was mijn grote trots, maar ik kon niet voor hem zorgen. Weer afscheiding. Ik in het ziekenhuis en hij thuis. ❤

Binnen de familie(s) waren (en zijn) vele ruzies en ik werd (en word) natuurlijk steeds gezien als degene die de oorzaak was (is), omdat ik zweeg voor mezelf, maar wel m'n mond opentrok om anderen te beschermen. En wederom stond ik vaak alleen. Maar m'n wijsheid werd steeds groter. ❤

Ik ging voor m'n werk trainingen geven en mensen vonden dat geweldig. Ik kon zo goed uitleggen, op zo'n simpele manier, maar tegelijkertijd werd ik bekritiseerd, omdat ik niet dupliceerbaar was, want ik deed alles op mijn eigen manier. Ik paste niet binnen de lijntjes. Ik was een expert geworden op voedingsgebied, op gezondheidsgebied en op het gebied van de werking van het lichaam, maar vooral op hoe te communiceren met mensen. Hoe ik hun gevoel kon aanraken. Ik leerde snel door alleen maar te kijken naar mensen en dat werd me niet in dank afgenomen. ❤

Ik werd en word ook als “niets voorstellend” gezien, omdat ik géén stapels diploma's heb... ik deed het op mijn eigen manier, maar kon me met de groep met gemak meten en was vaak ook nog allrounder dan de experts zelf. Dit was weer “not done” en werd als bedreigend en overheersend betiteld. ❤

Na m'n psychose ben ik bezig gegaan met spiritualiteit en wederom ging ik als een raket. Zo snel zelfs dat m'n mentor me als een bedreiging zag en ik wederom de wind van voren kreeg en te maken kreeg met afscheiding van het geheel. ❤

3 Training van m'n bewustzijn:

Ik ben toen mijn eigen behandelmethode begonnen TLCC ❤ (Transfiguratieve Lichaams Communicatie & Coaching). Hier kreeg ik alle informatie over aangereikt vanuit de bron en ik hoefde alleen maar te luisteren naar m'n gevoel en mijn innerlijk weten om alle antwoorden te krijgen. ❤

Ik verbind me met zowel de persoon, de ziel als het lichaam en mag vertellen wat er aangereikt wordt. Wat vanuit de kern van de persoon aangereikt wordt en daar komen veel emoties bij kijken. En m'n klanten die ik mag begeleiden zweven tussen “ haat en liefde”, zowel naar zichzelf als naar mij … de klokkenluider. ❤

Ik breng wederom de pijnpunten aan het licht en de emoties die eraan gekoppeld zijn. En dat doet zeer, soms héél erg zeer. En hoe meer emoties er zitten, hoe meer pijnpunten en hoe meer energetische kracht iemand heeft, hoe pijnlijker het is. En daarmee is het confronterender in wat ik aanraak en aanreik. Hierdoor wordt de mate van weerstand tegen mij ook bepaald. Ik word dan wederom gezien als de oorzaak van het lijden, terwijl ik het onderdrukte lijden alleen zichtbaar en voelbaar maak. ❤

Ik heb maar 1 doel voor ogen en dat is de veiligheid op langere termijn voor de mensen te waarborgen. De mensen bewust maken van wat er werkelijk speelt.

Niet wat al door zoveel mensen is aangegeven en dus een bevestiging is van wat al bekend is, maar juist aanreiken van informatie die nog onbekend en daardoor onbemind is.... ik ben hier om het verschil te maken. ❤

En ik snap de mensen zo goed, ik overzie alles en weet wat er speelt, ik kan en mag er vaak niet alle informatie over geven, omdat ik alleen mag geven wat aansluit bij de mate van bewustwording van de persoon zelf. Ieder heeft z'n eigen weg te gaan en ik mag dat niet vanuit mijn positie benaderen. Het gaat om de mens en ik mag er alleen in ondersteunen. Dus ook dan wordt er weer veel strijd gestreden, ontstaat er veel weerstand en word ik gezien als de veroorzaker van al dat leed. Want ik ben degene die altijd zichtbaar is als er pijn naar boven komt. Dus die koppeling is snel gemaakt. ❤

Doordat ik zo snel ga, kwam er steeds meer verschil in snelheid en beleving van alles tussen m'n man en mij en kon ik niets anders doen dan hem na bijna 35 jaar vanuit onvoorwaardelijke liefde z'n eigen weg laten bewandelen. We zijn nu nog steeds hele goede vrienden en wonen zelfs nog samen, maar zijn géén stel meer. En ook nu werd en word ik gezien als de oorzaak van al het leed. Ik word beroddeld, bekritiseerd, genegeerd en wederom gezien als “dat rare mens die van die vreemde dingen doet” en die haar gezin de afgrond in heeft geholpen. En dat we elkaar niet kapot maken en het huis uit slaan, wordt als heel vreemd gezien... als je gaat scheiden, dan moet je elkaar ook haten...nou nee dus en wederom wordt degene die alles zichtbaar maakt ook gezien als degene die de oorzaak van alle ellende is. ❤

Iedereen is op zoek naar liefde en ik geef overal mijn onvoorwaardelijke liefde aan mee. Dus ik knuffel, ik stuur hartjes en ik benader mensen als lieverd, schat of kanjer... wat maar op dat moment goed voelt en ja, dan word ik wederom gezien als bedreigend, niet normaal, overdreven, duivels, hoerig, too much, vertroebeld enz enz. Waarom, omdat de waarde van ieder mens niet meer herinnerd en gezien mag worden... de slenergie wil dat het vertroebeld blijft, want anders heeft het geen voedingsbodem meer, is de mens niet meer manipuleerbaar. ❤

Dagelijks word ik, ook door de mensen waar ik zielsveel van houdt genegeerd, getrapt, vernederd, ontkend of aangewezen als oorzaak van hun lijden. En ik zwijg. Ik zwijg vanuit m'n grote bewustzijn, omdat ik weet dat de mens beïnvloedt wordt door de Slenergie (getransmuteerde vorm van de slachtofferenergie) (lees hier meer over op mijn website en/of volg trainingen die ik hierover geef) en ik kan alleen maar mijn onvoorwaardelijke liefde blijven sturen. Ik kan alleen maar, telkens opnieuw, aanreiken waar hun werkelijke waarde ligt. Waar hun kracht verborgen ligt en wie ze werkelijk zijn. Maar ook dat hun handelen niet waardig is aan wie ze zijn, dat ze zichzelf zoveel tekort mee doen. ❤

Eerst heb ik dagelijks de pijn in mijn lichaam en mijn leven gevoeld die nodig was om me te trainen in het besef wat mensenzijn inhoudt. Ik mocht letterlijk leren door te ervaren waar mensen allemaal doorheen kunnen gaan in hun leven, zodat ik ook alles kon invoelen. Ik heb te maken gehad met grote machtsstructuren, omdat ik nu ook te maken heb met grote machtsstructuren en ik daarbinnen als mens staande mag blijven. Ik heb héél veel weerstand mogen ervaren, omdat ik nu met de hoogste tegenkrachten te maken heb sinds ik begonnen ben met mijn werkelijke taak... de mens bewust maken van de invloed van de Slenergie. ❤

En ook nu ervaar ik dagelijks héél veel pijn, de pijn die ik voel van de mensen om me heen en de mensheid in het algemeen. ❤

Ik voel het letterlijk weer in mijn lichaam en het uit zich ook in mijn lichaam. Mijn lichaam heeft het zwaar, héél zwaar te verduren en heeft soms moeite om het allemaal bij te benen, want er is héél wat herstel nodig. Gelukkig kan ik vanuit mijn hogere energie heel snel en heel veel herstellen, maar dat is onbegrijpelijk vanuit het denken.. mensen zien mij “kapot” zijn en de volgende dag ben ik weer “springlevend” en dat is niet te bevatten. Dat wordt als “aanstellerij” of “vertroebeld” betiteld en dat snap ik ook. Ik kan helaas mijn hoge energie niet dagelijks zo hoog zetten om de pijn te voorkomen, omdat de materie om me heen dan letterlijk kapot gaat en de mensen om me heen ziek worden, omdat de energie te krachtig voor ze is. Dit hebben we al diverse keren meegemaakt. En dan moet ik wel dimmen om wederom de veiligheid van de mensen te waarborgen... dan lijd ik liever, dan de mensen om me heen. ❤

Dit geldt ook voor de materie. Niemand weet wat er allemaal gebeurt, maar als ik even een voorbeeld mag geven: op 1 dag is mijn computer, mijn externe harde schijf en mijn tablet kapot. Ik moet dan weer heel veel tegenenergie gebruiken om de boel weer op gang te krijgen. En als ik het voor elkaar heb, dan liggen de programma's allemaal door elkaar, is er info weg en moet ik daar weer veel tijd in steken om het te herstellen. Ik ben dan afhankelijk van de snelheid van de materie, dus daar gaat als mens heel veel uren in zitten. Dan heb ik dat klaar en liggen alle verbindingen van mijn telefoons en internet eruit en moet ik weer uren met de leveranciers bellen om het voor elkaar te krijgen... om telkens weer te horen... ja, maar het zou het gewoon moeten doen, ik snap er niets van... nee, ik weet het...❤

En als dat weer klaar is, dan word ik letterlijk van de weg gedrukt in het verkeer. Gelukkig heb ik een hoge energie en kan ik mezelf weer in veiligheid brengen, maar is mijn materie (de auto) is wel weer beschadigd en zit er weer een kostenplaatje van een paar duizend euro aan.... en dit zijn maar enkele voorbeelden van wat ik aan de lopende band mee maak... en ik kan daar bijna niet over praten, omdat mensen dan bang worden en angst is juist de voedingsbodem van de Slenergie, want dan versterk ik het juist... dus wederom zwijg ik vanuit mijn hoge bewustzijn. ❤

Dagelijks heb ik te maken met de aanvallen van de Slenergie. Als ik bv 2000 euro in de maand heb verdiend met de betaalde hulp die ik geef, dan is er door de Slenergie alweer voor een groter bedrag aan materie kapot gemaakt, waardoor ik altijd in het rood eindig. Iets wat voor mensen niet te begrijpen is, want ik ben toch zo groot?? Nou waarom heb je dan zo'n kleine praktijk, waarom verdien je dan niet meer??? ❤

Dat heeft te maken met diverse omstandigheden: 
*Ik word nu al gezien als too much... als ik alles perfect had, ben ik helemaal onmenselijk en is de afstand te groot tussen mij en de mensen. 
*Ik mag de mensen laten zien dat grootsheid, kracht en zuiverheid niet zit in de materie, maar in wie je bent en wat je leeft. 
*Ik mag laten zien dat geld het grootste machtsmiddel van de Slenergie is en dat we daar allemaal door vastzitten. 
*Ik werk zoveel uren (al maanden zo'n 22 uren per etmaal) en mijn prioriteit ligt niet in het luxe leventje leiden, het ligt in het bewustwordingsproces van de mens... daardoor voel ik me een rijk mens. 
*Ik help zoveel mensen, maar mensen zijn zich nog niet bewust dat ze in zichzelf mogen investeren en dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken... dat ik niet doe aan “pappen en nathouden”, maar aan echte heling en daar worden mensen vanaf gehouden door de Slenergie, dus kiezen ze dit pad niet. Degene die het wel kiezen, weten wat de waarde is die ik hen meegeef en voelen ook dat het elke cent, alle confrontaties en emoties waard zijn... want ze ontmoeten zichzelf in het ware licht en dat mag gezien worden. 
*Maar het ligt ook in het feit dat ik géén energie verspil aan het moeten bestrijden van de Slenergie of het moeten bewijzen wat ik kan en wie ik ben.... ik zet al mijn energie in op het brengen van licht, onvoorwaardelijke liefde en bewustwording van de mens. ❤

Zelf hoeven jullie niet bang te zijn dat jullie deze krachten te verwerken krijgen, want je kunt alleen zoveel tegenkrachten krijgen als je zelf krachtig bent. het is altijd in evenwicht, want zo werkt energie... er kan geen extra energie gemaakt worden, het kan alleen getransformeerd worden. ❤

Het enige wat vast staat en dat heeft een ieder die mijn kent ook al ervaren.... als je met mij in aanraking komt, zal je leven voor altijd veranderd zijn.. het is aan jou om de veranderingen ook op te pakken en uit te breiden. Ik kan alleen maar aanreiken, jij mag het integreren in jouw leven.❤

En ja... ik word dagelijks geconfronteerd met het feit dat ik gezien word als “de brenger van ellende en vertroebeling”... en waarom....omdat ik mensen telkens weer voorhoud hoe belangrijk ze zijn, hoeveel waarde ze hebben en hoeveel liefde ze mogen geven aan zichzelf, want ze zijn onvoorwaardelijke liefde en licht... maar dat zijn ze vergeten en kennen nu alleen de “vertroebelde vorm” ervan en als ik ze dat laat zien, dan ben ik degene die gezien word als de “vertroebelde” en de brenger van onheil. ❤

In alles word ik tegengewerkt en daar ben ik voor getraind, daarbij heb ik de begeleiding van mijn gidsen en de hoogste energie die er is.... maar het is soms véél heel véél als mens. Want binnenin zit mijn gigantische kracht, maar de buitenkant is ook mens...net als jullie allemaal. ❤

De Slenergie kan mij niet tegenhouden, daar is hij al achter en daarom wordt er nu alles ingezet om mij te isoleren... als mensen mij afwijzen, kan ik géén bewustzijn brengen en dat is nu gaande, vandaar dat ik NU mag aangeven wie ik ben en wat ik kom doen... en ik hoop zo dat mensen voelen en herinneren wat onvoorwaardelijke liefde is en dat alleen daar hun veiligheid mee gewaarborgd wordt. ❤

Als ik een workshop of training geef, krijgen mensen allerlei dingen op hun pad waardoor ze niet kunnen komen... dus weer geen kans op het geven van de belangrijke informatie die nodig is voor dit deel van de bewustwording.❤

Er is zoveel tegenkracht van de Slenergie, maar er is 1 ding wat de Slenergie mist en dat is onvoorwaardelijke liefde voor al wat is.

Dus nogmaals... een hele hoge energie zijn is géén keuze of vrijblijvendheid... het is een hele grote verantwoordelijkheid en die draag , voel en leef ik elke dag.... alleen....❤💞🌅🌠💫🌟❤

Vanuit onvoorwaardelijke liefde en licht verbind ik me me jullie en het is aan jullie of jullie je ook met mij willen verbinden.

Liefs, Karin ❤💞🌅🌠💫🌟❤

PS... je kunt me volgen op Facebook KarinWalda.nl en ook op mijn youtubekanaal KarinWalda.nl