Dit is de website van KarinWalda.nl ❤️

De Slenergie en het Coronavirus

Momenteel houdt het Corona-virus de hele wereld in z’n greep. Dit is een zichtbare uiting van de Slenergie.


Echter weet vrijwel niemand iets over de Slenergie en daardoor wordt het ook niet (h)erkend als iets wat we zelf veroorzaken. Of beter gezegd iets wat binnenin de mens aanwezig is. Doordat de Slenergie in de mens aanwezig is, is het gevolg ervan dat de mens dus zelf deze ramp veroorzaakt. ❤️

Zoals gezegd houdt de Slenergie 99,99% van het mensdom in de greep. En ik spreek niet voor niets over het mensdom, dat is niet vanuit respectloosheid, maar juist van het feit dat ik de mens respecteer in z’n totaliteit.


Ik geef hiermee aan dat de mens dom = onwetend = onbewust gehouden wordt. ❤️


                                                         D = Dwangmatig

                                                         O = Onbewust 

                                                         M = Mens


De mens krijgt alleen de informatie die de Slenergie toe staat en waardoor de Slenergie de mens in z’n allesverstikkende wurggreep houdt.


Want als je geen informatie hebt of maar halve en gemanipuleerde informatie, dan kun je ook alleen maar reageren op wat er aangereikt wordt, wat er voor handen is aan informatie.


De gedragingen van de mens worden bepaald door de mate van bewustzijn, omdat ieder level binnen het bewustzijnsniveau toegang geeft tot z’n eigen daaraan gekoppelde gedragingen. Het is dus niet iets wat je zelf kunt bepalen. Net als bij de informatie kun je alleen gebruik maken van de gedragingen die binnen jouw bereik liggen.


De voedingsbodem van de Slenergie is geld en helaas ligt binnen onze maatschappij en alle maatschappelijke problemen geld ten grondslag. Beslissingen die genomen worden om meer geld te genereren. En als die beslissingen vervelende gevolgen tot gevolg hebben, zijn de mensen weer bang om hun geld en het daarmee verbonden aanzien te verliezen.


Mensen leven daardoor altijd in een bepaalde vorm van angst en de Slenergie houdt zelf die angst in stand door vanuit de gedragingen van de mens weer nieuwe angst te creëren.


Hierdoor is de Slenergie een zelfvoorzienend “systeem” geworden. ❤️

De Slenergie is de getransmuteerde slachtofferenergie en zorgt er dus voor dat de mens slachtoffer wordt, blijft of nieuwe slachtoffers maakt. En net als in de natuur, zie je dat een dier afgezonderd wordt van de groep voordat ze aangevallen worden.


De Slenergie zorgt dus voor isolatie/afscheiding. (Voor alle informatie over het ontstaan, de werking en de kracht van de Slenergie geef ik trainingen. Wil je alle informatie hebben, hou dan de informatie over de trainingen in de gaten en meld je aan).


Het draait dus om de mens als slachtoffer. De mens die gekoppeld is aan de slachtofferenergie. Dit komt doordat ieder mens verbonden is met de Christusenergie (= het lijden. God die z'n zoon opgeofferd heeft om de zonde van de mensheid op zich te nemen, maar van daaruit is wel in ieder mens het zaadje van de Christusenergie geplant). Ieder mens heeft de slachtofferenergie in zich en die energie is uit balans geraakt waardoor in ieder mens de Slenergie aanwezig is. En daardoor is de mens gekoppeld aan het slachtofferschap. ❤️


De kenmerken van een slachtoffer zijn:

• een slachtoffer kan zich verzetten (strijden/vechten)
• een slachtoffer kan vluchten (ontkennen)
• een slachtoffer kan zich overgeven (pleasen)

❤️


En dat is precies wat je nu ook met het Corona-virus ziet. Er vallen slachtoffers door het virus en er ontstaat grote angst. ❤️

De vraag die zich nu aandient is: "Vallen er meer slachtoffers door het virus of door de angst voor en de strijd tegen het virus?". ❤️


Want door de angst gaan de mensen vluchten, strijden en/of pleasen:


De mensen gaan strijden: de mensen gaan de strijd aan met het Corona-virus, maar ook de strijd met elkaar. Je ziet dat er voor- en tegenstanders komen over de aanpak van het virus, maar ook bv in de winkels wordt de stemming soms heel grimmig, doordat de mensen bang zijn dat ze net naast een bepaald product grijpen.


De mensen gaan vluchten: de mensen trekken weg van de plaatsen waar er Corana vastgesteld is. Ze maken dus letterlijk plaats voor het virus. Het virus neemt hun plaats in en ontneemt hen hun eigen plek op aarde.


Daarnaast worden de mensen geïsoleerd, omdat ze letterlijk in isolatie worden gehouden als ze besmet zijn, maar nu ook het advies krijgen om thuis te blijven om besmetting te voorkomen en geen lijfelijk contact meer te hebben met andere mensen, waardoor de mens dus letterlijk alleen komt te staan.


De mensen gaan pleasen: de mensen gaan zich overgeven aan het virus. Vanuit de angst om het virus te krijgen en te verspreiden, gaan ze van alles doen waarvan ze denken dat het misschien zou kunnen bijdragen aan het stoppen van het virus. En daar zitten maatregelen bij die verder gaan dan nodig zijn. Je kunt beter te voorzichtig zijn…. Je vertoont daarmee please-gedrag naar het virus vanuit de angst die er ontstaan is.


En moet je dan alles negeren wat er is? Is het dan allemaal dikke onzin? Is er géén gevaar?


Nee, zeker negeer je niet alles. Er is zeker een bepaald gevaar. Het gaat er alleen om hoe we met het gevaar omgaan. Als je de omstandigheden gaat voeden die het gevaar groter maken, dan ben je dus onhandig bezig. En dat is wat er momenteel gebeurt.


Wanneer is het Corona-virus het meest gevaarlijk? Als je weerstand zwak is. En angst verzwakt je weerstand juist enorm. ❤️

Belangrijk:
• Zorg dat je de normale hygiëne maatregelen toepast.

• Volg je gevoel i.p.v. dat je van alles bedenkt (in het denken ontstaat de twijfel en de angst en dat voedt de Slenergie).
• Ondersteun je immuunsysteem door goed te eten, genoeg te drinken, voldoende beweging en rust te nemen.
• Werk met je lichaam samen i.p.v. dat je bang wordt voor wat er zich in je lichaam afspeelt. Je krijgt hele duidelijke signalen over je gezondheidstoestand via je lichaam en dat voel je zelf. Een ander (arts, het internet of de thermometer) kan het wel bevestigen, maar je hoeft niet bij elk kuchje, elke kriebel of wat dan ook meteen te denken dat het om het Corona-virus gaat. En als je wel besmet bent, dan is het alsnog héél belangrijk om naar je lichaam te luisteren, want ook dan geeft je lichaam je de duidelijkste aanwijzingen. Zowel over dat je zieker wordt, maar ook (en dat vergeten we vaak) over of je weer herstellende bent.
• En het allerbelangrijkste: stop met het versterken van de angst. Dus laat je informeren vanaf alle kanten, dus niet alleen van één kant. Zorg dat je informatie krijgt die alle kanten belicht.


Als we met z’n allen de angst inperken en stoppen met het verspreiden en versterken van de angst, dan zal de voedingsbodem van de Slenergie snel ingeperkt worden en zal de verspreiding van het Corona-virus veel sneller tot stand gebracht worden.


De Slenergie zorgt voor afscheiding en maakt slachtoffers vanuit de angst die er heerst en wij kunnen juist het gebied verkleinen door ons te verbinden in vertrouwen met ons gevoel/lichaam.


Daarnaast mogen we meer gebruik maken van ons gezonde verstand. ❤️


Een mens heeft gevoel gekregen om te voelen waar we in onveiligheid komen, maar we vergeten ons gevoel volledig en is ons gezonde verstand spoorloos verdwenen. We luisteren alleen nog maar naar de angstige en verstorende berichten die de twijfel en de angst vanuit ons denken versterkt.


En vanuit het hoofd denken we dan meteen dat we zelf ook al ziek zijn. Bij elk kriebeltje denken we dat we al besmet zijn en dat is het omgekeerde placebo-effect.


Op de tv zeggen ze dat je ziek kunt worden, dus dan ben ik nu ziek. Nee, voel of je lichaam ook daadwerkelijk ziek aanvoelt of dat ons denken het ziekzijn creëert. ❤️

Ons voelen is ons filter. Daardoor kunnen we onderscheid maken tussen wat er gezegd wordt door de buitenwereld en wat er zich werkelijk afspeelt in onze binnenwereld.


Voel!!

Dat is je kracht!!

Dat houdt je immuunsysteem actief!!

Dat houdt je veilig!! ❤️


Vanuit onvoorwaardelijke liefde en licht Karin Walda❤️

(KarinWalda.nl)


16-3-2020


De onbekende energiesoort die in ieder mens aanwezig is, maar nog totaal onbekend is:


"De Slenergie"


Ik geef hier les in en schrijf hier artikelen en een boek over. ❤️