Dit is de website van KarinWalda.nl ❤️

Disclaimer

 • Alle behandelingen kunnen bijdragen aan het zelfherstellend vermogen van het lichaam, maar vallen buiten welke garantie dan ook voor verbetering van de klachten c.q. de gezondheid. Indien iemand dit wel op deze manier interpreteert, komt dat voor de verantwoordelijkheid van die persoon zelf. 
 • Alles wat ik zeg of uitleg, is mijn waarheid. Eenieder die het ziet als de absolute waarheid, kies hier zelf voor en is daar ook verantwoordelijk voor. Iedereen heeft een vrijheid om te kiezen wat hij / zij met zijn / haar lichaam en leven wil doen en is ook verantwoordelijk voor de gevolgen die aan die keuze(s) gekoppeld zit. Hierdoor houdt eenieder zijn / haar eigen waarheid.

 • De behandelingen hebben alleen effect als degene die de behandeling ondergaat zelf actie onderneemt en veranderingen binnen zijn / haar leven aanbrengt!! Ik sta buiten het uiteindelijke genezingsproces, dat doet het lichaam zelf!! en dat kan alleen plaatsvinden als de persoon waarvan het lichaam is zelf in actie komt!!! ❤️
 • Iedereen ondergaat de behandelingen op vrijwillige basis en iedereen blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar lichaam / gezondheid. De verantwoordelijkheid voor het eigen lichaam en de eigen gezondheid ligt bij de persoon zelf. Elke (medische) claim die bij mij neergelegd wordt is dan ook ten onrechte. Als je aan een behandeling bij mij begint, ben je hier ook volledig verantwoordelijk voor en je stemt hiermee in. Als je de verantwoordelijkheid bij mij neer wilt leggen, dan schuif je de verantwoordelijkheid voor jouw keuze in mijn schoenen en dan kies ik ervoor om de behandeling te weigeren en/of te stoppen. Jij bent en blijft degene die verantwoordelijk is en blijft voor de keuzes die jij maakt. Dus ook voor het feit dat jij een behandeling bij mij wilt ondergaan. 
 • De INformatie die ik vanuit het lichaam mag doorgeven, wordt door mij op een specifieke manier uitgelegd. Verkeerde interpretatie of het verkeerd doorvertellen van de door mij gegeven informatie, komt in het geheel voor rekening van de persoon die de informatie daarna door- of weergeeft. ❤️
 • Elke behandeling / sessie / training / les is maatwerk en daardoor volledig op de persoon afgestemd. Hierdoor is elke vergelijking met een ander volledig zinloos en incorrect. Ieder krijgt de INformatie die voor hem of haar noodzakelijk en van toepassing is.
 • Iedereen blijft ten alle tijden baas over en verantwoordelijk voor zijn / haar eigen lichaam en leven, ik blijf buiten welke vorm van manipulatie dan ook. Ook als het door de persoon zelf gevraagd wordt!!
 • Iedereen is vrij om te kiezen om een behandeling van mij te ondergaan, maar bij twijfel raad ik je altijd aan om naar een reguliere arts te gaan! Doe je dat niet, dan is dit voor eigen verantwoordelijkheid. ❤️
 • Iedereen die informatie van mijn website haalt en dit verder verspreidt, is zelf verantwoordelijk voor de verstrekte informatie. Ik sta buiten de verantwoordelijkheid voor uitspraken of de interpretaties van derden!! ❤️
 • Deze website kan eventuele (schrijf)fouten bevatten en dient alleen ter informatie. Voor uiteindelijke afspraken, tarieven en/of uitleg kun je je tot mij persoonlijk wenden.
 • De informatie op de site en de tarieven zijn zo nauwkeurig en recent mogelijk. Wil je 100% zeker zijn dat alles nog kloppend is, dan neem je rechtstreeks contact met mij op om zo fouten, problemen en/of vervelende gevoelens te voorkomen. 
 • Schrijf-en/of drukfouten voorbehouden.
 • ❤️