Dit is de website van KarinWalda.nl ❤️

Zeg ja tegen de verantwoordelijkheid nemen voor jezelf als mens

We zien momenteel een grote opkomst van de mens die zich bewust wil worden van wat er allemaal gaande is op deze wereld. De mens die wil leven als een bewust persoon en die daar ook de verantwoordelijkheid in wil nemen.


Die ontwikkelingen zijn prachtig en dat kan en mag alleen maar toegejuicht worden en toch wil ik er een kanttekening bij maken. 

Dit als onderdeel van het bewustwordingsproces.  Je kunt immers alleen maar bewuster worden als je ook openstaat voor de dingen waar je je nog niet bewust van bent. ❤️


Ik kan alleen aanreiken en ieder mens bepaalt zelf wat hij ermee doet. Maakt hij gebruik van INformatie waar hij zich nog niet bewust van was of weigert hij de INformatie, waardoor dat deel van het bewustzijn niet ontwikkeld zal worden.


Het is op zich een complexe materie en tegelijkertijd is het simpel als je het inzicht hebt gekregen hoe het allemaal werkt.


Alles is met elkaar verbonden, alles is energie en alles heeft een eigen unieke plaats in het geheel. En er is dan ook niets in de wereld wat er niet mag zijn, want dan is het geheel niet compleet en ben je bezig met creëren van een deelwaarheid i.p.v. de complete waarheid. En ook dat is goed, want dat is weer een onderdeel van het bewustwordingsproces. Het is aan jou als mens om jezelf van de ene deelwaarheid naar de andere deelwaarheid te brengen, zodat je uiteindelijk alle deelwaarheden hebt doorleefd en uitkomt bij de gehele waarheid. ❤️

Ook als je ervoor kiest om in een deelwaarheid te blijven hangen is dat prima. Weet echter dat bij elke deelwaarheid een bepaald gedrag hoort en dat gedrag zal je dus bewust of onbewust gaan leven. Bevallen je de gedragingen niet binnen die deelwaarheid, geef jezelf dan de ruimte en daarmee de mogelijkheid om naar de volgende deelwaarheid te gaan.

Niemand kan dat voor jou beslissen.. alleen jij. En dat betekent ook dat niemand verantwoordelijk gehouden kan worden voor de waarheid die jij leeft... alleen jij. ❤️

Ik zie dat mensen aansluiting zoeken bij groepen. Dat ze gebruik maken van de groepsenergie.


En dat is omdat de groepsenergie zo sterk is dat hij de leden draagt binnen die groep. Het betekent echter ook dat de groepsenergie bepalend is voor het gedrag van de groep. En dat betekent weer dat je door de groep en de daarbinnen heersende energie gekoppeld zit aan de bij die energie behorende deelwaarheid. En die deelwaarheid ga je dus ook leven. Bij die deelwaarheid horen ook weer de gekoppelde gedragingen. Dat is iets wat je ook ziet gebeuren binnen zo'n groep. Dit geldt voor iedere groep waarbij je je aansluit.


Een mooi voorbeeld hiervan is binnen de groep van spirituele mensen: Ze zijn steeds bezig met het collectief en de heling van de aarde en/of volkeren. ❤️


Daarbij richten deze groepen mensen zich op het helen van grote groepen mensen en zelfs de hele aarde. Een prachtig initiatief, maar hoe kun je de aarde helen, hoe kun je hele volkeren helen als je aan de individuele mens voorbij gaat?


Je bent dan bezig om een groep te helen, terwijl de groep bestaat uit allerlei individuele mensen die verwond zijn. En doordat de individuele mens verwond blijft, zal de groep nooit geheeld kunnen worden. ❤️


Telkens weer zal de groepsenergie verstoord worden door de “zwakte” binnen de groep. De groep wil zichzelf zo sterk mogelijk maken en zal met elkaar de groep nog sterker proberen te maken.


Wat uiteindelijk leidt tot “isolatie” van die verwonde/ zwakke mens. Iets wat de natuur van de mens is geworden.... vorm een front tegen wat je verzwakt, maar dat is juist de strijd voeden en zorgen dat de “zwakte” in stand blijft. ❤️


Het gaat erom dat we ons weer leren te verenigen met wat anders is dan wat we kennen, dan wat we denken te zijn. 💞❤️


Want alles in je leven is een weerspiegeling van een deel binnenin jezelf en door het isoleren, loslaten en weren van die zwakke, verwondde en vertroebelde delen van de groep, doe je hetzelfde met die delen in jezelf. En daarmee verloochen je nog steeds de delen in jezelf die juist de aandacht en liefde nodig hebben om te kunnen helen. ❤️


Alles is energie en energie kun je niet loslaten, die kun je slechts transformeren naar een ander soort energie. Op het moment dat je iets loslaat, ontstaat er een vacuüm en dat trekt datgene aan wat het makkelijkste aan te trekken is... zwakte.. En zo blijf je de zwakte in stand houden. Pas door je te verenigen met de zwakkere delen in jezelf, ben je in staat om ze te transformeren naar kracht. Door ze in het licht te zetten, kunnen ze gezien worden. Kunnen ze gevoed worden en hebben ze recht om te leven...in het licht...en daardoor bij te dragen aan het licht in jezelf... de kracht in jezelf en het leven in jezelf. ❤️

De intentie is heel liefdevol, de wijsheid is aanwezig, de kennis is aanwezig, de kracht is aanwezig, maar het bewustzijn ontbreekt dan nog en dat zal ook zo blijven als afstand genomen wordt van de aanreiking van de INformatie waar de mens dan nog niet bewust van is. ❤️


Door de afwijzing van de INformatie, wijs je een deelwaarheid af en blijft het gedrag ook in stand wat bij de deelwaarheid hoort waar je je op dat moment in bevindt en dat is dat de mens zich aangevallen voelt zodra er iets “onbekends” zich aandient... onbekend maakt onbemind, maar alleen vanuit het liefdevol toelaten van dat wat je niet kent binnenin jezelf, zal je in staat zijn om ook het onbekende buiten jezelf toe te kunnen laten... dan mag alles er zijn en kom je in de “zijnstoestand” de toestand van onvoorwaardelijke liefde. Dan is het niet alleen maar een trendy, maar inhoudsloos woord meer, maar dan geef jij er zelf inhoud aan … door jezelf te zijn met alles wat er zich in jou aandient. ❤️


Helen van de wereld, helen van volkeren, helen van groepen, helen van welk deel dan ook, begint met het helen van jezelf.... en dat heeft pas kans als je bereid bent om je bewustzijn te vergroten op die vlakken die nog niet bewust zijn. Dat begint met het nemen van de verantwoordelijkheid van en voor jezelf.... de mens binnen het geheel, want dat mens heeft recht op leven en pas als de mens zichzelf de ruimte gunt om te mogen leven, dan pas zal er verandering op kunnen treden in het geheel, in het leven dat er nu op aarde is... want het is niet voor niets dat er zoveel leven op aarde bedreigd wordt in z'n voorbestaan....omdat de individuele mens géén bestaansrecht meer heeft....en daarmee wordt het leven voor grote groepen mensen, dieren, planten bedreigd.....


Wil jij de wereld, je kinderen, de mensheid, de dieren een kans op leven geven???


Begin dan met het geven van een eerlijke kans op leven van jezelf.... neem de verantwoordelijkheid voor jezelf en geef jezelf de ruimte om je bewust te worden van de gehele waarheid i.p.v. dat je genoegen neemt met een deelwaarheid. ❤️Vanuit onvoorwaardelijke liefde en licht, Karin Walda ❤️  (KarinWalda.nl)

De onbekende energiesoort die in ieder mens aanwezig is, maar nog totaal onbekend is:


"De Slenergie"


Ik geef hier les in en schrijf hier artikelen en een boek over. ❤️