Dit is de website van KarinWalda.nl ❤️

Behandel-voorwaarden:

Voordat je een behandeling/sessie kunt volgen van KarinWalda.nl dien je eerst de behandel- en betalingsvoorwaarden te lezen en hiermee akkoord te gaan.


Download hier de (aanvullende) behandel- en betalingsvoorwaarden in Pdf-formaat. ❤️

Onderstaand is een deel van de behandel-en betalingsvoorwaarden. Hierboven kun je nog een document downloaden met aanvullende voorwaarden/informatie. 


De behandeling en begeleiding door mij, kan leiden tot een gunstig resultaat ten aanzien van klachten, maar vervangt nooit een arts.


 • Ik zal nooit adviseren aan een cliënt om zich aan enige vorm van medisch handelen te onttrekken. Als de cliënt dit doet, dan is dit de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt!!! 
 • De adviezen die ik geef, zijn een interpretatie van mijn visie (het samenwerken met jouw ziel en jouw lichaam en het vertalen van de lichaamstaal) en is een waarheid, maar zijn niet de absolute waarheid. Past het niet bij jouw waarheid, laat het dan voor wat het is en ga op zoek naar jouw eigen waarheid.  
 • De cliënt is uit vrije wil onder behandeling en/of krijgt uit vrije wil begeleiding en blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de beslissingen en gebeurtenissen in zijn/haar leven. 
 • Ik geef begeleiding en adviezen, maar de cliënt is zelf verantwoordelijk voor de (manier van) uitvoering van deze adviezen. 
 • De inzet van de cliënt bepaalt het resultaat.
 • Met mijn energetische behandelingen, mijn andere kijk op en benadering van klachten en via mijn begeleiding ondersteun ik het herstel- en bewustwordingsproces, het daadwerkelijke proces wordt door de cliënt zelf uitgevoerd. 
 • Het is een misvatting om te denken dat IK iemand genees. Ik ben géén tovenaar! Ik geef ondersteuning en coaching hoe het lichaam aan te zetten/te ondersteunen in het zelfherstellendvermogen. 
 • Ik maak contact met het lichaam en mag doorgeven wat het lichaam en/of de ziel mij vertellen. Dit is dus niet mijn informatie of mijn mening! 
 • Ik mag alleen de informatie doorgeven aan de cliënt als ik daar toestemming van het lichaam en/of de ziel voor krijg, het is niet aan mij om te bepalen wat er aan informatie wordt vrij gegeven.
 • Bij  het doorgeven van de informatie is de cliënt ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de verwerking/uitvoering/hantering van deze informatie. IK mag hier geen beslissingen over nemen, omdat ik niet mag beslissen over het leven van andere mensen. Ook niet als het slecht is voor de mensen, het is hun leven en hun beslissing. Zij mogen zelf leren van hun gemaakte fouten. Dat zorgt juist voor inzichten en daardoor (persoonlijke) groei in bewustzijn. Ik geef alleen adviezen en de ondersteunende begeleiding, de uitvoering ligt bij de persoon zelf.
 • De  duur van een sessie omvat alle aan de cliënt besteedde tijd, dus zowel gesprekken voeren, het energetisch behandelen, oefeningen doen en/of vragen beantwoorden. 
 • De cliënt kan rekenen op begeleiding via mail en/of what's app d.m.v. het beantwoorden van vragen, mits dit binnen de perken blijft. Wordt er uitgebreid, meerdere keren per week of intensieve begeleiding via mail of what's app gevraagd, dan zal hier ook een consulttarief voor in rekening gebracht worden.
 • Mijn begeleiding vindt plaats op werkdagen (maandag t/m vrijdag), dit geldt ook  voor het beantwoorden van e-mails en/of appjes. 
 • Mocht extra begeleiding via email en/of appjes in het weekend of op feestdagen nodig zijn, dan wordt hiervoor een toeslag in rekening gebracht (tarief = e-mailconsult + 10 euro).
 • De cliënt is zelf verantwoordelijk om bij aanvang van de sessie aan te geven hoelang een sessie uiterlijk mag duren (2 uren is standaard). Dit omdat ik géén idee van tijd heb als ik in contact sta met het lichaam. Waarom niet? Omdat geld of tijd voor een lichaam niet belangrijk is, die geeft net zoveel informatie door als er nodig is om iets duidelijk te maken of op te kunnen lossen. En ik ben dan van mijn eigen denken losgekoppeld en daardoor ook van het besef van tijd. Ik heb dan een waarschuwingssignaal nodig om te laten merken dat het tijd is. Wordt dit niet aangegeven, dan gaan we door tot het lichaam aangeeft dat het klaar is.
 • De tijd die aan de cliënt is besteed, wordt uiteraard in rekening gebracht.
 • De duur van de sessie kan per keer verschillen en hierdoor ook de kosten. Wil de cliënt een vast bedrag, dan dient de cliënt dit van te voren aan te geven, zodat hier géén onduidelijkheden over ontstaan. Wordt het niet van tevoren aangegeven, dan wordt de gebruikte tijd in rekening gebracht.
 • De cliënt bepaalt zelf wat de frequentie en de duur van een behandelings- en/of begeleidingstraject is. Dit is wederom omdat de cliënt alleen zelf kan beslissen wat goed voor hem of haar is en hierdoor leert om zelf te luisteren naar zijn/haar lichaam en ziel en ook zelf beslissingen leert nemen binnen zijn/haar leven. De cliënt leert zo z'n eigen veiligheid in het oog te houden (dit geldt op alle vlakken: lichamelijk, geestelijk, energetisch, emotioneel, seksueel = gevoelsmatig en financieel).
 • Op het moment dat ik informatie mag geven, kan deze informatie héél confronterend zijn. Dit komt doordat ik de situatie "uitvergroot" zodat het duidelijk voor de cliënt wordt wat er bedoeld wordt. De gegeven informatie is informatie waarvan de cliënt zich vaak totaal niet bewust is en door deze informatie a.h.w. onder de microscoop te leggen, kan het ook zichtbaar en gezien worden door mensen die zich hier niet van bewust zijn. Deze confrontatie is ten alle tijden met een positieve en opbouwende intentie en energie en nooit om iemand af te breken. De personen die hierbij betrokken zijn hebben altijd naar hun beste weten en/of kunnen gehandeld. Dus het gaat hier niet om mensen slecht neer te zetten, we kijken eenvoudig naar een situatie met bepaalde personen, op een bepaald moment, met bepaalde emoties en handelingen en met die gegevens gaan we kijken wat we kunnen veranderen om die situatie en daarmee die emotie met als gevolg bepaalde klachten, in het vervolg te kunnen voorkomen.
 • Wederom is het aan de cliënt zelf of hij/zij hier iets mee doet en of er dus een verandering in de toekomst zal optreden of niet.
 • Een cliënt kan in een behandeling altijd stop zeggen en dan wordt de energie stil gezet.
 • Je kan in een behandeling altijd stop zeggen en dan wordt de energie stilgezet. IK blijf uit elke vorm van manipuleer vandaan. Ook als het voor jou gunstig lijkt, jij het goed vindt of het jouw proces zal versnellen! Manipulatie in welke vorm dan ook, is en blijft manipulatie…hoe mooi of handig het ook lijkt te zijn. Je bent en blijft zelf baas over jouw lichaam, jouw ziel, jouw leven en jouw energie. Ik ben een grote voorstander van de vrije keuze van ieder mens.
 • Soms kan een behandeling ook lichamelijk pijn geven. Dit komt doordat de energie een soort "kortsluiting" geeft als het op een blokkade stuit of de cellen een soort "spierpijn" geven als ze in beweging komen. Dit zijn tijdelijke klachten en helaas niet altijd te voorkomen. Ik zie het als een positief effect, het geeft namelijk aan dat er beweging komt!
 • De cliënt is zelf verantwoordelijk om veranderingen of aanpassingen in deze voorwaarden in de gaten te houden door regelmatig de behandelvoorwaarden op de website door te lezen.


Als de cliënt met een behandeling begint, heeft hij/zij deze behandelvoorwaarden gelezen en gaat hiermee akkoord, hij/zij kan zich later niet beroepen op het feit dat hij/zij iets niet wist. De cliënten die ik behandel/begeleid, die ondersteun en train ik in het in staat zijn om zelfstandig zijn/haar leven in te richten/te leven en daarbij hoort ook de zorg dragen voor het vooraf verkrijgen van de benodigde informatie om hun veiligheid te behouden bij alles wat ze doen. ❤️

Betalings-voorwaarden: 

 • Alle sessies dienen direct contant betaald te worden, ik houd me namelijk met begeleiding bezig en niet met allerlei bank-/geldzaken. Mijn behandeling geef ik op het moment dat je bij me bent, de uitwisseling hiervoor (jouw investering) wordt ook direct afgehandeld. Dan is het in balans.
 • Er is géén pinbetaling mogelijk in de praktijk/winkel, dus houd hier rekening mee!
 • Aankoop van ondersteunende producten en het ondergaan van behandelingen, geschieden op eigen risico van de cliënt.
 • Bij het maken van een afspraak, wordt er tijd voor je gereserveerd. Mocht blijken tijdens de behandeling dat er meer tijd nodig is of wordt dit op jouw verzoek gedaan, dan wordt de volledige tijd in rekening gebracht.
 • Afspraken die telefonisch gemaakt zijn, worden niet nog eens schriftelijk bevestigd, mocht je hierdoor een afspraak vergeten, dan wordt de ingeplande tijd wel in rekening gebracht.
 • Afspraken die niet nagekomen kunnen worden, dienen uiterlijk 24 uur van tevoren afgebeld te worden. Als dit niet op tijd gebeurt/gebeurd is, wordt de volledige tijd die stond ingepland voor jouw behandeling volledig in rekening gebracht.
 • Als je te laat voor een afspraak komt, heb je nog recht op de resterende tijd. Echter zal de tijd voor een volledige behandeling in rekening gebracht worden. ❤️