Dit is de website van KarinWalda.nl ❤️


Het tijdperk van de mens is aangebroken

Tijdens alle veranderingen die momenteel op aarde gaande zijn, is het voor veel mensen nog totaal onduidelijk waar het om draait.


Er gebeurt zoveel en we worden van rechts naar links geschud, de aarde is in beweging om de mens letterlijk wakker te schudden. Ons bewustzijn mag zich collectief gaan ontwikkelen, maar dat kan alleen als we in de gaten hebben waar het nu eigenlijk allemaal om draait....de mens als individu!!


We mogen het met z'n allen doen, maar wel binnen ons individuele proces. Dit gaat niet in groepsverband. De individu gaat ergens doorheen en al die individuele processen samen zorgen ervoor dat we als collectief zullen groeien in bewustzijn. Als we echter denken of verwachten dat we ons op het collectief kunnen richten en ook onze individuele processen via het collectief kunnen doorleven, dan komen we van een koude kermis thuis en zullen we volledig afhankelijk blijven van de ander, waardoor we de gehele groep juist zullen verzwakken. 


Een groep is zo krachtig als de kracht van de individuele personen die de groep vormen!


Tijdens het schrijven van mijn boek: “Het mensdom in de greep van de Slenergie”

krijg ik zoveel informatie aangereikt vanuit de hoogste energie / de bron, dat ik tijd tekort kom om alles op te schrijven. Dit omdat ik gelijktijdig werk aan het begeleiden van de mens die bewust heeft gekozen om NU al de verantwoordelijkheid voor zichzelf te nemen.


Dit begeleiden doe ik d.m.v. m'n behandel / coachsessies, gesprekken met mensen persoonlijk en via allerlei andere kanalen (o.a. socialmedia), het schrijven van artikelen, het zoeken van INgangen binnen de bestaande organisaties en structuren en het leven van deze bronwaarheid. En tijdens al deze processen kom ik veel, heel veel weerstand tegen.


En dat is logisch, mensen denken dat ze aangevallen en bekritiseerd worden, omdat dat het enige is wat ze kennen....strijd. En die strijd is de basis, de voedingsbodem van de Slenergie (de getransmuteerde vorm van de slachtofferenergie).


En de Slenergie is actief...héél actief en doet er van alles aan om mij tegen te werken, omdat de mens onbewust gehouden dient te worden!!


*Ter info, de Slenergie is een energievorm en dus géén levend wezen, maar wordt wel voor de beeldvorming weergegeven als slang*  ❤️

Maar die tijd is voorbij, want nu is het tijdperk van de mens aangebroken.


Als jij je mens voelt of je weer mens wilt voelen.... kom dan voor begeleiding bij me, volg mij bv via mijn Fbpagina of Youtube en start met mij de communicatie op die zo broodnodig is om (weer) als mens te kunnen gaan leven.


Want alleen door deze bronwaarheid te leven, zal deze bronwaarheid door anderen ook gezien kunnen worden.


De INformatie die ik mag delen, die ik doorgekregen heb van de hoogste energie (het komt van binnenuit!!) geeft ook uitleg aan de hand van de bijbel. Ik ben zelf volledig zonder de bijbel opgevoed, dus ik heb er zelf geen kennis van, maar ik krijg de informatie door en heb ondersteuning van mensen die er wel kennis van hebben en alles bevestigen.

De verhalen in de bijbel kloppen voor het grootste gedeelte... de verhaallijnen kloppen... de interpretaties die de mens eraan gegeven heeft echter niet en daar mag nu bewustzijn op komen. ❤️

De INformatie die ik mag doorgeven gaat over de mens en de betrokkenheid van de mens als individu, z'n keuzevrijheid, z'n uitdagingen, onvoorwaardelijke liefde, maar ook de beïnvloeding van de mens door de Slenergie en waarom ieder mens aan deze energie is gekoppeld.

Tevens geeft deze INformatie uitleg aan:


  • Het feit waarom we ons richten op de buitenwereld i.p.v. op onze binnenwereld.
  • Waarom we zo gefocust zijn om bewijzen te vinden.
  • Waarom ons denken zo'n centrale plaats in onze maatschappij in neemt.
  • En ook hoe we als individu uit deze beïnvloeding kunnen komen.


Dat hangt allemaal samen met het leren van onze lessen en het erkennen en omarmen van de "donkere / vertroebelde" stukken in onszelf. Want alleen door die "donkere / vertroebelde" stukken in het licht te zetten...zichtbaar en daarmee voelbaar te maken, krijg je zicht op wat er speelt... je gevoel zal je leiden en als je dat gevoel wegdrukt / weg blijft drukken, dan zal je blijven lijden...zoals het mensdom nu ook doet....

De vraag die je jezelf kunt stellen is: "Heb ik de moed om toe te laten dat ik ga voelen wat er werkelijk speelt of speel ik een spelletje (met mezelf) en denk ik dat vol te moeten houden..." ❤️

Het antwoord ligt binnenin jezelf, onder de vertroebelde lagen die onze aandacht laten richten op de collectieve pijn en daardoor onze individuele pijn maskeren, maar de collectieve pijn kan alleen getransformeerd worden naar kracht als de individuele pijn erkend wordt en de liefdevolle aandacht krijgt die het nodig heeft en verdient.


Pas als de individu binnen de groep zichtbaar wordt gemaakt, zal de groep geheeld kunnen worden....want een groep maakt gebruik van de groepsenergie om samen sterk te staan, omdat de individu binnen de groep zich zwak voelt. Echter is sterk-zijn gekoppeld aan zwakte qua energie en daarmee aan het over-levingssysteem en daardoor zal de groep altijd moeten blijven over-leven. De individu binnen de groep kan het leven weer terug in de groep brengen door vanuit en met z'n emoties te leven en zich te verbinden met zijn KernKracht.  

De vraag is... blijven we ons richten op de healing van de collectieve pijn en de groep... door (h)erkenning te zoeken bij anderen of gaan we ons richten op onze individuele pijn... door (h)erkenning te geven aan ons zelf... met alles wat daarbij hoort.


Vanuit onvoorwaardelijke liefde en licht, Karin Walda❤️

(KarinWalda.nl)


De onbekende energiesoort die in ieder mens aanwezig is, maar nog totaal onbekend is:


"De Slenergie"


Ik geef hier les in en schrijf hier artikelen en een boek over. ❤️