Dit is de website van KarinWalda.nl ❤️

De Slenergie en het Coronavirus

Momenteel houdt het Corona-virus de hele wereld in z’n greep. Dit is een zichtbare uiting van de Slenergie. Echter weet vrijwel niemand iets over de Slenergie en daardoor wordt het ook niet (h)erkend als iets wat we zelf veroorzaken. Of beter gezegd iets wat binnenin de mens aanwezig is. En doordat de Slenergie in de mens aanwezig is, is het gevolg ervan dat de mens dus zelf deze ramp veroorzaakt. ❤️


Zoals gezegd houdt de Slenergie 99,99% van het mensdom in de greep. En ik spreek niet voor niets over het mensdom, dat is niet vanuit respectloosheid, maar juist van het feit dat ik de mens respecteer in z’n totaliteit. 


Ik geef hiermee aan dat de mens dom = onwetend = onbewust gehouden wordt. De mens krijgt alleen de informatie die de Slenergie toe staat en waardoor de Slenergie de mens in z’n alles verstikkende wurggreep houdt. 


Want als je geen informatie hebt of maar halve en gemanipuleerde informatie, dan kun je ook alleen maar reageren op wat er aangereikt wordt, wat er voor handen is aan informatie. 


De gedragingen van de mens worden bepaald door de mate van bewustzijn, omdat ieder level binnen het bewustzijnsniveau toegang geeft tot z’n eigen daaraan gekoppelde gedragingen. Het is dus niet iets wat je zelf kunt bepalen. Net als bij de informatie kun je alleen gebruik maken van de gedragingen die binnen jouw bereik liggen. 


De voedingsbodem van de Slenergie is angst en de Slenergie houdt zelf die angst in stand door vanuit de gedragingen van de mens weer nieuwe angst te creëren. Hierdoor is de Slenergie een zelfvoorzienend “systeem” geworden.


De Slenergie is de getransmuteerde slachtofferenergie en zorgt er dus voor dat de mens slachtoffer wordt, blijft of slachtoffers maakt.


En net als in de natuur, zie je dat een dier afgezonderd wordt van de groep voordat ze aangevallen worden.


De Slenergie zorgt dus voor isolatie/afscheiding. (Voor alle informatie over het ontstaan, de werking en de kracht van de Slenergie geef ik trainingen. Wil je alle informatie hebben, hou dan de informatie over de trainingen in de gaten en meld je aan).


Het draait hier dus om de mens als slachtoffer. 


De kenmerken van een slachtoffer zijn:

• een slachtoffer kan zich verzetten (strijden/vechten)
• een slachtoffer kan vluchten (ontkennen)
• een slachtoffer kan zich overgeven (pleasen)


En dat is precies wat je nu ook met het Corona-virus ziet. Er vallen slachtoffers door het virus en er ontstaat grote angst. De vraag die zich nu aandient is: vallen er meer slachtoffers door het virus of door de angst voor het virus en de gevolgen van het virus.


De mensen gaan vluchten, strijden en pleasen.


De mensen gaan strijden:

de mensen gaan de strijdaan met het Corona-virus, maar ook de strijd met elkaar. Je ziet dat er voor en tegenstanders komen over de aanpak van het virus, maar ook bv in de winkels wordt de stemming soms heel grimmig, doordat de mensen bang zijn dat ze net naast een bepaald produkt grijpen.


De mensen gaan vluchten:

de mensen trekken weg van de plaatsen waar er Corana vastgesteld is. Ze maken dus letterlijk plaats voor het virus. Het virus neemt hun plaats in en ontneemt hen hun eigen plek op aarde. Daarnaast worden de mensen geïsoleerd, omdat ze letterlijk in isolatie worden gehouden als ze besmet zijn, maar nu ook het advies krijgen om thuis te blijven om besmetting te voorkomen en geen lijfelijk contact meer te hebben met andere mensen, waardoor de mens dus letterlijk alleen komt te staan.


De mensen gaan pleasen:

de mensen gaan zich overgeven aan het virus. Vanuit de angst om het virus te krijgen en te verspreiden, gaan ze van alles doen waarvan ze denken dat het misschien zou kunnen bijdragen aan het stoppen van het virus. En daar zitten maatregelen bij die verder gaan dan nodig zijn. Je kunt beter te voorzichtig zijn…. Je vertoont daarmee please-gedrag naar het virus vanuit de angst die er ontstaan is.


En moet je dan alles negeren wat er is? Is het dan allemaal dikke onzin? Is er géén gevaar? Nee, zeker negeer je niet alles. Er is zeker een bepaald gevaar. Het gaat er alleen om hoe we met het gevaar omgaan. Als je de omstandigheden gaat voeden die het gevaar groter maken, dan ben je dus onhandig bezig. En dat is wat er momenteel gebeurt.


Wanneer is het Corona-virus het grootste gevaar? Als je weerstand zwak is. En angst verzwakt je weerstand juist.

Dus:
• zorg dat je de normale hygiëne maatregelen toepast

• volg je gevoel i.p.v. dat je van alles bedenkt (in het denken ontstaat de twijfel en de angst en dat vormt de voedingsbodem voor de Slenergie)
• ondersteun je immuunsysteem door goed te eten, genoeg te drinken, voldoende beweging en rust te nemen
• werk met je lichaam samen i.p.v. dat je bang wordt voor wat er in je lichaam afspeelt. Je krijgt hele duidelijke signalen over je gezondheidstoestand via je lichaam en dat voel je zelf. Een ander (arts, het internet of de thermometer) kan het wel bevestigen, maar je hoeft niet bij elk kuchje, elke kriebel of wat dan ook meteen te denken dat het om het Corona-virus gaat. En als je wel besmet bent, dan is het alsnog héél belangrijk om naar je lichaam te luisteren, want ook dan geeft je lichaam je de duidelijkste aanwijzingen. Zowel of je zieker wordt, maar ook (en dat vergeten we vaak) of je weer herstellende bent.
en het allerbelangrijkste: stop met het versterken van de angst.

Dus laat je informeren vanaf alle kanten, dus niet alleen van één kant. Zorg dat je informatie krijgt die alle kanten belicht.


Als we met z’n allen de angst inperken en stoppen met het verspreiden en versterken van de angst, dan zal de voedingsbodem van de Slenergie snel ingeperkt worden en zal de verspreiding van het Corona-virus veel sneller tot stand gebracht worden.


De Slenergie zorgt voor afscheiding en maakt slachtoffers vanuit de angst die er heerst en wij kunnen juist het gebied verkleinen door ons te verbinden in vertrouwen met ons gevoel/lichaam. En we mogen meer gebruik maken van ons gezonde verstand.


Een mens heeft gevoel gekregen om te voelen waar we in onveiligheid komen, maar we vergeten ons gevoel volledig en luisteren alleen nog maar naar de angstige en verstorende berichten die de twijfel en de angst vanuit ons denken versterkt. En vanuit het hoofd denken we dan meteen dat we zelf ook al ziek zijn. Bij elk kriebeltje denken we dat we al besmet zijn en dat is het omgekeerde placebo-effect. Op de tv zeggen ze dat je ziek kunt worden, dus dan ben ik nu ziek. Nee, voel of je lichaam ook daadwerkelijk ziek aanvoelt of dat ons denken het ziekzijn creëert.


Ons voelen is ons filter.

Daardoor kunnen we onderscheid maken tussen wat er gezegd wordt door de buitenwereld en wat er zich werkelijk afspeelt in onze binnenwereld.


Voel!! Dat is je kracht!!❤️


In liefde en licht Karin Walda ❤️
16-3-2020

Het bewustwordingsproces is

zo ingewikkeld en moeilijk

Ik hoor zo vaak dat mensen zeggen dat het bewustwordingsproces zo ingewikkeld en moeilijk is, maar waarom ervaren we dat zo? ❤️


De grootste moeilijkheid zit in het feit dat we niet meer weten wat het inhoudt om "gewoon te leven". 


Alles wat we doen, wordt eerst gepland, onderzocht, overdacht, gewikt en gewogen en vooral heeeel serieus genomen. Want ja, het bewustwordingsproces is een nogal serieuze zaak. En dat is ook zo, maar als we dan eens kijken wat serieus nu eigenlijk inhoudt, betekent het dan dat iets serieus doen inhoudt dat het ook allemaal ingewikkeld, zwaar, moeilijk en intens moet zijn??? 

Waarom denken we toch allemaal dat dit de ingrediënten zijn van een "volwassen" benadering?? Juist doordat we dit denken, verliezen we al onze flexibiliteit en onze natuurlijke mogelijkheid tot leren vanuit en door het leven. We gaan ons opeens heel "volwassen" gedragen en nemen alles heel, heel serieus, want ja we willen wel als "vol (wassen)" aangezien worden. We willen toch meetellen in de wereld van de volwassenen. 


Maar het is juist zo belangrijk om flexibel te zijn als je bezig gaat met allerlei veranderingen. Dan wordt er veel, heel veel van je gevraagd. Dan wordt er gevraagd om je open te stellen voor allerlei veranderingen en zaken die totaal nieuw zijn voor je. En ja, dat vergt nogal wat durf. Dan is het niet handig om allerlei apen en beren op je weg tegen te komen. En laat dat nou de specialiteit zijn van een kind... gewoon onbevangen aan nieuwe situaties beginnen en lekker spelenderwijs ontdekken wat die nieuwe situatie inhoudt. Kinderen vinden het heerlijk om te ontdekken. 

En juist daarom is het zo belangrijk om speels te zijn, om te kunnen spelen tijdens je hele "ontdekkingstocht" .. op weg naar jezelf... kijk en leer van onze mooie kinderen en word er bewust van dat het hele proces van volwassen worden ons juist zover van onszelf heeft afgebracht. We zijn terecht gekomen in een web van regeltjes en wetten en hebben onszelf volledig laten in- en omwikkelen in allerlei "volwassen" gedragingen en daardoor is ook alles zo ingewikkeld voor de volwassenen. We twijfelen aan alles en vinden onszelf niet goed genoeg en als we dat zelf niet doen en vinden, dan doet de buitenwereld dat wel weer voor ons. Kortom het web van "beperkingen" wordt steeds groter en groter. En dat web komen we tegen op het moment dat we ons willen gaan ONT-WIKKELEN .. dan gaan we al die "draadjes van wetten en regeltjes, van verwachtingen en eisen" waar we ingewikkeld zijn weer de andere kant op afdraaien en proberen we ons steeds verder te bevrijden uit al die ingewikkelde volwassen materie. Echter vergeten we dan vaak weer 1 ding..... de speelsheid....het onbevangen handelen van een kind....en daardoor is het ook zo ingewikkeld en moeilijk om jezelf op het vlak van persoonlijke ontwikkeling te ontwikkelen. En blijven we vaak rondjes draaien in en op het zelfde gebied. Alles moet volgens een bepaald scenario afgedraaid worden en alles wordt weer voorgeprogrammeerd, waardoor de kans op falen in onze ogen het meeste wordt beperkt... ja, inderdaad zo BEPERKEN we onszelf weer. Want je kunt namelijk niet falen, je kunt alleen maar ontdekken en dat is toch de doel van je reis... het ontdekken van jezelf. 


Dus lief volwassen mens onthoud 1 ding... je bent pas volwassen als je het kind in jezelf kunt omarmen... dans, lach, speel, geniet en ga jouw reis onbevangen tegemoet en je zult versteld staan hoe KRACHTIG de energie van een kind is... JOUW INNERLIJKE KIND... omarm het kind in jou en je zult weer het plezier in je leven en het hele ontwikkelings- / bewustwordingsproces ontdekken ❤️


Heel veel plezier met spelen 😀❤️


In liefde en licht Karin Walda ❤️

3-3-2020


De verschillende verschijningsvormen van liefde

Ieder mens krijgt te maken met liefde, in welke vorm dan ook. Dit komt doordat liefdesenergie de krachtigste energievorm is.


Liefde is er in allerlei stadia (niveaus), maar ook in allerlei verschijningsvormen.


Je kunt de energie liefde op allerlei manieren ervaren. Het ligt er alleen aan in welke vorm je met deze krachtige energievorm te maken krijgt en wat jouw beeldvorming daarvan is.


Liefde lijkt zo simpel, maar voor een groot gedeelte van de mensheid is het geworden tot één van de meest ingewikkelde energievormen.


Nu zul je misschien denken wat een onzin, liefde is toch gewoon liefde en wat is daar nu zo moeilijk aan, maar dat is niet zo. Liefdesenergie is een hele krachtige energie met diverse lagen, diverse intenties en verschillende mate van verantwoordelijkheid die daaraan gekoppeld zitten.


Verantwoordelijkheid aan liefde? Ja, aan liefdesenergie is verantwoordelijkheid gekoppeld.


Stadia van liefdesenergie:

  Het beginstadium van de liefdesenergie is de meest voorkomende en bekendste vorm van de liefdesenergie, namelijk “gewoon” liefde.


  Liefde is de meest algemene vorm die we kennen. Dit is ook de vorm waar we het liefste mee in aanraking komen. Juist omdat het alles hier zo fijn door voelt. Maar het is ook een vervormer.

  Het geeft namelijk alles in de zachtste en mooiste vorm weer. De bekende roze bril is daar een bekend fenomeen van. Dit is de energievorm van de liefdesenergie waar je mee begint en wat, als je het bekijkt vanuit de kracht van de energie, de meest oppervlakkige vorm van de liefdesenergie is. Hier is ook de minst grote verantwoordelijkheid aan gekoppeld.


  Je kunt al vrij snel iemand lief vinden, zonder dat daar meteen een grote verantwoordelijkheid aan gekoppeld is. (Onvoorwaardelijke liefde is de meest krachtigste vorm van de liefdesenergie. Een energie die alleen kan bestaan door z'n intensiteit en z'n diepgang en daar is een evenredig grote mate van verantwoordelijkheid aan gekoppeld. Ik kom hier later op terug).


  Liefde is een vorm die zacht is, koesterend, lief, die je voelt als je ver-lief-d bent, die mooi is enz.


  Liefde doet wat je wilt, die geeft je wat fijn voelt, die koestert en verzacht.  Ook deze vorm van liefde heeft weer verschillende stadia:

   Naar de ander toe kunnen we dit vrij snel waarnemen en uiten. Het wordt echter al anders als we dit van ons zelf voelen en naar onszelf uiten. Niet alleen in woorden, maar ook in gedrag.


   • Liefde is door beïnvloeding om te draaien naar een andere energie, gevoel en gedragingen.
   • Onvoorwaardelijke liefde is daarentegen niet te beïnvloeden. Door beïnvloeding kun je wel het gedrag vervelend vinden, maar de onvoorwaardelijke liefde blijft altijd bestaan ongeacht de beïnvloeding, het gedrag of de emoties.


   We hebben veel moeite om ons nog echt met de pure liefdesenergie te verbinden, maar als we het dan wel kunnen doen, dan richten we die liefde(s uitingen) op de buitenwereld. We zijn zo gewend om ons sociaal op te stellen, om ons te verbinden met de buitenwereld en kunnen dan ook redelijk makkelijk de liefde voor een ander voelen en aan een ander tonen. Maar we zijn voor het grootste gedeelte vergeten om van onszelf te houden. Om onszelf te zien, om ons ook echt met onszelf te verbinden, laat staan om onszelf echt lief te vinden en van onszelf te houden. Wederom niet alleen in woorden, maar ook in daden.


   Natuurlijk kunnen we het heel snel zeggen, maar het ernaar handelen is veel moeilijker. En dat is niet, omdat we dat moedwillig doen, maar omdat dat zo in onze maatschappij, maar ook in ons DNA is verweven, dat je vooral sociaal moet zijn en klaar moet staan voor de ander, dat we gewoon vergeten zijn om eerst voor onszelf klaar te staan. Om eerst de liefde voor onszelf en in onszelf te zoeken, te ervaren, te leven om het daarna ook uit te kunnen dragen. We zijn vergeten om onszelf inhoud te geven door de liefde in onszelf te (h)erkennen voor onszelf en ons ook daadwerkelijk mee te verbinden. In elke zin van het woord mogen we die liefde voor onszelf voelen en leven.


   We hebben het ons zo eigen gemaakt om er voor de ander te zijn, dat het al snel wordt gezien (door zowel onszelf als de maatschappij) als egoïstisch als je daadwerkelijk van jezelf houdt en jezelf centraal zet in je leven.


   Het is zelfs zo ver gekomen dat we in ons leven bijzonder zijn als we ons met onszelf gaan bezig houden. We gaan dan onder de noemer “persoonlijke ontwikkeling” weer leren om van onszelf te houden. En doordat het zo diep in onszelf verstopt zit, vergt het vaak heel veel moeite, diepgaande processen om het gevoel voor onszelf weer terug te vinden en het daarna weer te leren toepassen. En dat terwijl het de kern van ons bestaan is. We zijn het alleen vergeten....

   Als de mens *bewust* kiest om iets te doen wat hem schaadt, dan is het iets anders. Dan is het een kwestie van oorzaak en gevolg. Dan heb je te maken met het dragen van de consequenties van z'n eigen keuzes. Maar als iemand het (nog) niet kan overzien doordat hij dat deel bewustzijn (nog) mist, dan is het aan degene met de hoogste mate van bewustzijn om voor de veiligheid te zorgen.


   Het is dus heel belangrijk om te beseffen dat onvoorwaardelijke liefde absoluut géén trendy term is of iets waar je luchtig over kunt doen of mee om kunt gaan.


   Iets wat je “zomaar” kunt roepen dat je dat bent of daar vanuit handelt en leeft, want daardoor verbind je je met de verantwoordelijkheid die ermee samen gaat. Zowel naar jezelf toe als naar anderen.


   Onvoorwaardelijke liefde is de krachtigste energievorm die er is en daar komt heel veel verantwoordelijkheid bij kijken.


   Als je je koppelt aan de verantwoordelijkheid, maar (nog) niet op de juiste manier in verbinding staat met je Innerlijke Krachtbron, dan wordt de belasting voor jezelf véél te groot en zul je er (uiteindelijk) de negatieve gevolgen van dragen. Tegelijkertijd breng je de ander in gevaar doordat je de verantwoordelijkheid niet kunt overzien en zeker niet kunt dragen. Daardoor zijn jullie dan allemaal in gevaar.


   Als je die energievorm met grote verantwoordelijkheid ook nog een koppelt aan de grootste staat van (bewust)zijn, namelijk de term: “Ik ben” dan kun je je misschien voorstellen hoe ontzettend veel kracht, energie, maar ook verantwoordelijkheid er in beweging wordt gezet en aan jou gekoppeld wordt. De consequenties die er dan op je pad komen zijn voor veel mensen (nog) niet te overzien en daarom ook (nog) veel te belastend.


   Het is daarom ook absoluut niet aan te raden om jezelf in gevaar te brengen door jezelf met zoveel verantwoordelijkheid op te zadelen als je er nog niet klaar voor bent. Dat is ook weer verantwoordelijkheid dragen voor jezelf en zorgen dat je veiligheid gegarandeerd is en blijft.


   De term: “Ik ben” houdt in dat je in staat bent om volledig de gevolgen te overzien van al je (energetische) handelingen en daar ook de verantwoordelijkheid voor kunt en zult dragen. Dit is dus iets anders dan de intentie hebben om het wel te willen dragen. Je bent er dan nog niet toe in staat ook als je het wilt en daardoor is het te belastend en te gevaarlijk om deze staat van zijn “zomaar” even te willen dragen. Het is absoluut géén speelgoed en oefenen met deze energievorm doe je op een veilige manier.

   Dus als je zegt dat je het (nog) niet aankunt om zoveel verantwoordelijkheid te dragen, dan laat je al een grote mate van bewustzijn zien op jouw niveau. Dan ben je je bewust van het feit dat het gewoon nog niet jouw tijd is. En zoals met alles in het leven, zijn er verschillen in werk, in hobby's, in karaktereigenschappen, in leefstijlen en zeker ook in bewustwording en het dragen van verantwoordelijkheid. Dat is niet iets wat je zelf (volledig) in de hand hebt, want het hangt namelijk maar voor een deel af van wat je als mens hebt ontwikkeld.


   De mate van bewustzijn van de ziel is iets wat ieder mens mee krijgt bij z'n geboorte en daar kan de mens zelf (helaas) géén invloed op uitoefenen. Dat is iets wat samenhangt met het aantal zielenjaren en kan net als je leeftijd niet veranderd worden. Je kunt het alleen maar stapsgewijs uitbreiden door het koppelen van je menselijke kennis met de wijsheid van de ziel en dat kan alleen door gebruik te maken van de bruggen die de emoties vormen. Als je gebruikt maakt van die bruggen, als je de emoties doorleeft, dan krijg je toegang tot die koppelingen. Je kunt slechts de hoeveelheid bruggen leggen die passen bij de hoeveelheid wijsheid die de ziel al heeft. En dat is tot zover het reikt in dit leven. De mens heeft maar 1 leven. De ziel heel veel meer.


   Het is aan de ziel om tijdens al die mensenlevens z'n zielenbewustzijn te vergroten. Het is aan de mens om tijdens zijn leven om z'n menselijke bewustzijn te vergroten en dat houdt in dat hij leert omgaan met de INhoud van zichzelf … de wijsheid / het bewustzijn van z'n ziel.


   Je kunt er als mens wel voor kiezen om jezelf en je medemens veilig te houden door je te verbinden met de verantwoordelijkheid die je ook daadwerkelijk kunt dragen zonder jezelf te overschatten of over te belasten. En dat is al een hele grote stap richting onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en je medemens!


   Vanuit onvoorwaardelijke liefde, Karin Walda (KarinWalda.nl)❤️

   Om van jezelf te kunnen houden, mag je weer ontdekken wie je zelf bent en dan kun je stapje voor stapje weer leren om van die prachtige persoon te houden... met alles wat we doen en in alle verschijningsvormen die we in ons hebben. Want dat is het, we zijn namelijk niet een oppervlakkig of ééndimensionaal wezen. We zijn een samengesteld wezen met allerlei karaktereigenschappen, kwaliteiten en lessen die we nog te leren hebben. En bij dat proces van leren hoort een bepaald gedrag.


   Dus als je iets nog niet in de gaten hebt hoe het precies in elkaar steekt, dan vertoon je de daarbij behorende gedragingen ook. Dit wordt vaak als negatief ervaren. We koppelen daar een waardeoordeel aan, maar negatief betekent dat het nog aan het begin is. Het mag zich nog ontwikkelen. Dus ja, het is negatief als aan het begin van de ontwikkeling, maar dan wel zonder waardeoordeel. Het is wat het is, zonder dat wij er iets van te vinden hebben (oordeel).


   Zodra je INzicht hebt gekregen hoe het precies zit, kom je ook bij de daarbij behorende (andere) gedragingen uit en dat zijn de gedragingen die als positief beschouwd worden. En ja, dit is dan positief als verder binnen de ontwikkeling, maar ook dit is weer zonder waardeoordeel. Het is wat het is, zonder dat wij er iets van te vinden hebben (oordeel).


   Ieder level, ieder stukje bewustwording houdt weer een ander soort gedrag in. Dat kunnen we niet veranderen, we kunnen wel accepteren dat het zo is en er voor ons zelf op de beste manier mee om gaan. Met de minst mogelijke strijd, want die strijd houdt je alleen maar bij het volgende level van bewustzijn vandaan. Dus hoe meer je tegen een bepaald gedeelte van jezelf strijdt, hoe meer je er aan vast houdt. Je verspilt namelijk al je tijd en energie aan het strijden, waardoor je sterk belemmerd wordt om INzichten te vergaren, maar nog belangrijker te integreren in je lichaam en dus naar een volgend level van bewustwording te gaan. Hierdoor zullen de gedragingen die je niet prettig vindt ook aanhouden. Juist alles met elkaar maakt dat we ook echt zijn wie we op dat moment zijn.


   We zijn dan dezelfde mens met dezelfde prachtige inhoudt, alleen met een bepaald deel wat zichtbaar is. Hoe verder we komen, hoe meer er van onze prachtige zuivere ziel (en dus de daarbij behorende gedragingen) zichtbaar wordt. We veranderen dus niet!! Er wordt alleen meer van onze zuivere / goddelijke kern zichtbaar.


   Helaas beseffen we het ons niet dat het eigenlijk een hele rare situatie is, dat je mag leren om van jezelf te houden, terwijl je zo prachtig bent in wie je bent...met alles erop en eraan.

   Doordat we van nature zijn vergeten hoe je van jezelf houdt, wordt het vaak gezien als een extreme uitingsvorm als dit wel aanwezig is. Daarnaast is de innerlijke drang naar liefde voor onszelf zo groot dat het een uitweg zoekt en het zich in extreme vorm kan gaan uiten. Met als gevolg dat iets wat zo ontzettend natuurlijk, maar ook zo ontzettend belangrijk is, verwordt tot iets wat zich als een afwijking/ziekte manifesteert.


   Zowel door de mens zelf (die behoefte heeft aan liefde) als door de buitenwereld (die de manifestatie van deze behoefte ziet, maar dit vaak niet als zodanig herkent) wordt deze manifestatie van en behoefte aan zelfliefde gezien als negatief en is daardoor ook aan een negatieve energie gekoppeld.


   Zo is een vorm/deel van de liefdesenergie en de bij behorende gedragingen getransmuteerd naar iets wat als negatief ervaren wordt.


   Hier zijn ook weer verschillende stadia en verschijningsvormen van.


    Kortom het meest positieve en liefdevolle wat je kunt doen, jezelf liefhebben, jezelf centraal zetten en je met jezelf verbinden, waardoor je de zorg en verantwoordelijkheid voor jezelf heel serieus neemt ( en waardoor je er uiteindelijk ook voor een ander kunt zijn), wordt tegenwoordig als iets vreemds gezien. Iets wat een negatieve lading met zich meedraagt. Terwijl het paradoxale is dat we allemaal op zoek zijn naar de liefde voor en verbinding met onszelf.


    Het “gevorderde” stadium van liefde is onvoorwaardelijke liefde. Dit is een hele andere vorm van de liefdesenergie.Deze energievorm is zéér intens, diepgaand en alles omvattend.


    Dit is ook een vorm die voor veel mensen onbegrijpelijk is en (nog) niet bereikbaar. Tevens heerst er veel misvatting over wat het precies is en onbegrip voor de handelingen die bij deze energievorm horen.

    In tegenstelling tot liefde is onvoorwaardelijke liefde niet altijd prettig om te ervaren. Omdat onvoorwaardelijke liefde een grote mate van bewustzijn vergt, heeft het ook een totaal ander doel, een andere uitwerking, manifestatie en manier van beleven.


    Onvoorwaardelijke liefde kan daardoor ook totaal verkeerd opgevat worden. Als je (nog) niet bewust bent van de intensiteit van deze vorm van liefdesenergie kan het een hele overweldigende vorm zijn en ook totaal verkeerd opgevat en ervaren worden. Dit komt doordat onvoorwaardelijke liefde een totaal ander scala aan gedragingen en handelingen met zich mee brengt doordat het een heel ander doel heeft.


    Bij deze intense liefdesenergie gaat het niet om het lief zijn, zacht zijn en doen wat je wilt, maar om het doen wat nodig is om je veiligheid op langere termijn te kunnen garanderen en je bewustzijn te vergroten.


    Denk echter niet dat er vanuit onvoorwaardelijke liefde hard opgetreden en gehandeld wordt. Er wordt krachtig opgetreden en gehandeld vanuit het diepste van het hart. Deze diepe laag van de liefdesenergie vraagt om diepgang binnenIN de mens. Dus dat de mens letterlijk héél diep gegaan is, daardoor is de mens in staat geweest om verbinding te maken met de kernenergie. De buitenwereld (de ander) staat hier ook volledig buiten, speelt géén rol, het gaat om het proces binnenIN de mens en de energie / kracht died daardoor naar buiten straalt. 


    De mens die instaat is om deze energie te hanteren is juist vanuit diepe liefde en puur respect verbonden met zichzelf en z’n medemens. Bij onvoorwaardelijke liefde draait namelijk alles om het herstellen van de verbroken en beschadigde verbindingen. Zowel met onszelf als met onze medemens en de hoogste energie (God). Het gaat hier namelijk om totale heelwording in en met alles wat (er) is. Daarbij is er géén afscheiding, onderscheid, afstand of rangen en standen, daar is wel diversiteit, uniek zijn en levels.


    Ieder mens heeft z’n eigen unieke plekje op aarde op verschillende levels, maar elk level is van even grote waarde en vertegenwoordigt niet de zwakte van ieder mens, maar juist z’n eigen unieke kwaliteiten. Want het één kan niet bestaan zonder het ander. Het gaat om de groep, maar binnen de groep draait het om de prachtige en unieke kwaliteiten van iedere individu op zich.

    De groep bestaat uit individuen en de individuen vormen de groep. Op elk level, met alle kwaliteiten, met alle leermomenten, met de grootste diversiteit en de kleinst mogelijke afstand tussen de verschillende individuen.


    Op het moment dat je als mens wel in staat bent om te bevatten wat onvoorwaardelijke liefde inhoudt zal deze intense en krachtige liefdesenergie je alleen maar een gevoel van thuiskomen geven. Ook al voelt het niet altijd prettig, je bent dan in staat om te beseffen dat elke handeling die vanuit onvoorwaardelijke liefde wordt uitgevoerd er is om je naar je kern terug te brengen of om je in je kern te houden.


    Iets wat de allerhoogste vorm van liefde is en het hoogste doel is wat je kunt nastreven als mens. Dit is namelijk de rechtstreekse verbinding met de hoogste energie (God) en met de grootste mogelijke zuiverheid hier op aarde weer te herstellen. Niet alleen vanuit het “geloven in”, maar ook daadwerkelijk in energie, verantwoordelijkheid en gedragingen leven.Dit alles begint met het je weer te her-IN-neren van alle al aanwezige informatie in jou als mens. Het gaat er alleen om dat we het weer zichtbaar en voelbaar maken voor onszelf zodat we er ook naar kunnen handelen en leven.


    Als je onvoorwaardelijk in God gelooft en op hem vertrouwt, betekent het nog niet dat je zelf in staat bent om de onvoorwaardelijke liefde en de daarbij behorende gedragingen en verantwoordelijkheid te kunnen dragen en leven. Je kunt dus met een lager bewustzijn toch onvoorwaardelijk met God verbonden zijn. Alleen dan is het een andere verbinding dan wanneer je zelf al een hoge staat van bewustzijn hebt bereikt.


    Hier geldt ook weer dat je als mens niet dom, minder of onderdanig bent aan de ander als je een lager level van bewustzijn hebt, want het heeft namelijk maar voor een klein deel te maken met de mens. De ziel bepaalt de mate van bewustzijn IN de mens (hoeveel zielenervaring heeft de ziel al opgedaan). Het is aan de mens om de aanwezige hoeveelheid zichtbaar te maken voor zichzelf. Dat is ook wat ontwikkelen inhoudt. Niet dat je het bewustzijn groter maakt, maar dat je het ont-wikkelt / bloot legt en daardoor zichtbaar en inzetbaar maakt voor jezelf als mens om er naar te kunnen handelen.


    Vaak denken mensen dat je verandert door met je persoonlijke ontwikkeling bezig te gaan of dat andere mensen je veranderen doordat ze je leren op het pad van bewustzijnsontwikkeling. Dit is niet zo, want je kan niet veranderen (in de kern) en een ander kan je al helemaal niet veranderen. Jij kan je gedrag wel veranderen en de ander kan wel jouw gedrag beïnvloeden (zowel positief als negatief). Het komt doordat er een ander gedrag zichtbaar wordt (wat gekoppeld zit aan het grotere bewustzijn). Het is dus niet dat je verandert, je handelen verandert. Jij als mens blijft dezelfde met dezelfde unieke en zuivere kern. Alleen je handelen zal veranderen en dat is het deel wat zichtbaar is voor de buitenwereld. Dat is ook waarom er dan gedacht en gezegd wordt dat je veranderd bent. Dit is dus niet waar. Jij bent niet anders geworden, je gedragingen zijn anders geworden. En dat komt doordat je meer INhoud van jezelf hebt weten te her-IN-neren. Dat je weer een groter stukje van je goddelijke deel hebt weten te verbinden met je materie, met de buitenkant als mens. Daardoor wordt een grote deel van je puurheid weer zichtbaar.

    Andersom geldt dit ook, als je je emoties onderdrukt die weer samenhangen met bepaalde situaties in je leven (je levenslessen), dan zal je gedrag ook negatief kunnen veranderen. Dit kan ook door beïnvloeding van anderen komen. Als jij je emoties bij anderen niet kunt of durft te tonen, omdat je je niet veilig (genoeg) voelt, dan zal je weer verder van je zuivere kern afkomen te staan waardoor je gedrag ook weer minder zuiver wordt. Niet omdat je “opeens” niet meer zuiver bent, maar omdat je verder van je zuivere kern afstaat.

    Als je dichter bij je kern bent gekomen en je de mogelijkheid binnen handbereik hebt tot het kunnen handelen naar je bewustzijn betekent niet dat je er ook daadwerkelijk naar zult handelen. Het is telkens weer aan de mens vanuit z’n keuzevrijheid of hij er daadwerkelijk naar handelt.


    Aan onvoorwaardelijke liefde is de grootste mate van verantwoordelijkheid gekoppeld. Dit komt omdat het doel van dit deel van de liefdesenergie heel anders is dan van (basis) liefde.


    Liefde doet wat je wilt, om je prettig te laten voelen. Dit is de vorm die bedoeld is om je te koesteren, om je te motiveren. Je bent bezig met de liefde voor jezelf (en daarna voor anderen) weer te ontdekken / her-IN-neren en te leven en dat heeft aanmoediging nodig. Dat heeft een gevoel van warmte en behaaglijkheid nodig.


    Dit heeft te maken met de verschillende fases in het gehele bewustwordingsproces. Liefde kunnen voelen en ook daadwerkelijk kunnen leven is het het eerste level van het bewustwordingsproces. De motiverende fase. Zodra je op het level van onvoorwaardelijke liefde bent aangekomen. Zodra je gaat begeven op het gedeelte waar je bewustwordingsproces zich uitspreidt naar een veel grotere reikwijdte, dan ga je ook de immense reikwijdte ervaren van onvoorwaardelijke liefde. Dan ben je terecht gekomen in de intens lerende fase. Maar dat kan pas als je een bepaalde mate van verantwoordelijkheid voor jezelf kunt dragen en ook daadwerkelijk draagt / leeft.


    Je wordt dan getraind op een hoger level en de intensiteit en kracht van deze liefdesenergie is dan ook van een heel ander kaliber dan van liefde.


    Natuurlijk draait het in iedere fase om leren en motiveren, maar het gaat om het verschil in prioriteit in de verschillende fases.

    Bij onvoorwaardelijke liefde gaat het niet langer om het feit dat je gemotiveerd dient te worden om het pad van de liefde te bewandelen en door te gaan met je bewustwordingsproces.Het doel in deze fase is het veilig houden van jezelf en iedereen waar je mee in aanraking komt. Waar je je leven en je onvoorwaardelijke liefde mee deelt. Dan is de fase van het dragen van grote verantwoordelijkheid aangebroken.

    Dit is dus niet een motiverende, maar de intens lerende energievorm van de liefdesenergie die je de diepgaande betekenis van pure liefde en verbinding leert (her-IN-neren) en een grote mate van verantwoordelijkheid met zich mee draagt.


    Dit is een energie die altijd heel veel impact heeft op mensen doordat hij zoveel diepgang heeft. Dat is ook de bedoeling, want onvoorwaardelijke liefde is rechtstreeks verbonden met je kern. Met je krachtbron en de hoogste energie (God).


    Deze fase en energie is bedoeld om je weer te laten her-In-neren hoe puur je als mens in de kern bent. Hier draait het om het weer herstellen van de verbroken en beschadigde verbindingen met jezelf en je medemens. Hier komt het aan op het her-IN-neren van je / onze heelheid, van je / onze verbinding met alles wat is en het helen van diepe wonden die tot in je / onze kern reiken om zo weer het goddelijke deel in jezelf / onszelf te omarmen.

    Deze fase zorgt voor het (door)leven van de woorden die je in de fase van de liefde hebt geuit en geleerd. Dit is de fase waarin je INhoud gaat geven aan die woorden en het van “slechts” oppervlakkige woorden getransformeerd wordt naar woorden met een be-leving. Be = zijn … leving = IN jouw leven. Je kunt en zult dan in (jouw) leven zijn.


    Onvoorwaardelijke liefde doet dan ook niet wat je wilt, maar wat nodig is om jou en anderen veilig te houden in elke zin van het woord. En om die verantwoordelijkheid voor de veiligheid te kunnen dragen, om de reikwijdte hiervan te beseffen en ook te kunnen inzien, overzien en ernaar te handelen, vergt een grote mate van Innerlijke Kracht en een rechtstreekse verbondenheid met je Innerlijke Kracht en een intens vertrouwen. In deze fase krijg je niet de bewijzen die je zoekt om te kunnen handelen. Hier komt het aan op het vertrouwen op, het handelen naar en dan krijg je achteraf je bewijzen.

    Je kunt daardoor logischer wijze pas verbonden zijn met en gebruik maken van onvoorwaardelijke liefde als je een intense verbinding met jezelf hebt en al door het grootste gedeelte van het bewustwordingsproces heen bent gegaan.

    Betekent het dan als die onvoorwaardelijke liefde voor jou nog te ver weg is, als het nog buiten je bereik van je voelen ligt, dat er onvoorwaardelijke liefde in jou ontbreekt? Nee! Het ligt alleen (nu nog) buiten je bereik om ernaar te kunnen handelen. Dit heeft weer te maken met het kunnen dragen van de grote mate van verantwoordelijkheid die hiermee samenhangt. Op het moment dat je denkt dat je dit wel kunt, dan wordt het een ongecontroleerde actie en zul je meer schade berokkenen (zichtbaar of onzichtbaar) dan dat je (op dit moment) zult of kunt herstellen.


    Betekent het dan ook dat je minder bent als het (nog) buiten je bereik ligt?  (er zijn ook mensen waarbij het in dit huidige leven buiten hun bereik zal blijven). Nee. Het betekent alleen dat je minder verantwoordelijkheid hebt te dragen naar jezelf en de ander toe. Je zit dan nog in de “oefenfase” en je zal daardoor ook meer ruimte krijgen om daar “fouten” in te maken zonder dat je er meteen verantwoordelijk voor gehouden wordt vanuit de hoogste energie (God).


    Het betekent echter niet dat als je (nog) niet bij de onvoorwaardelijke liefde bent aangekomen dat je dan geen verantwoordelijkheid hebt te dragen voor je handelen. Ieder mens draagt verantwoordelijkheid voor z'n eigen handelen. Alleen is het handelen wel gerelateerd aan de mate van bewustzijn en hoe groter je bewustzijn is, hoe meer consequenties er aan je handelen gekoppeld is.


    Ook kan ieder mens op elk niveau een (bepaalde) vorm van onvoorwaardelijke liefde bereiken. Dan zit je op het hoogste niveau voor jezelf binnen de bepaalde fase. Je bent dan (redelijk) in staat om de verantwoordelijkheid op elk vlak voor jezelf in te zien, te overzien en ernaar te handelen, maar dat betekent nog niet dat je het ook kunt uitdragen naar anderen.


    Denk hierbij aan een leraar. Een leerling kan een bepaalde stof wel al volledig onder de knie hebben, maar is daardoor nog niet in staat om ook die stof aan een ander te leren of door te geven. Dit geldt ook op de levensschool.


    Onvoorwaardelijke liefde is een hele krachtige energievorm met heel veel diepgang en dat is ook waarom het zoveel impact heeft op mensen. Dat is ook waarom het je soms doet wankelen, waardoor je het gevoel kunt hebben dat het je beschadigt en dus niet herkend wordt als een vorm van liefde.


    Deze vorm is niet koesterend, deze vorm is helend. Helend op een heel diep niveau. De heling vindt niet plaats aan de oppervlakte wat je direct waarneemt, maar op celniveau. Deze energievorm zorgt voorverandering in de celINformatie en daardoor voor de mogelijkheid tot permanente verandering in het gedrag.


    Dat gedrag gaat als eerste over het gedrag naar jezelf toe en uiteindelijk ook over je gedragingen naar anderen toe. Het werkt van binnenuit (vanuit de kern) naar buiten in plaats vanaf de buitenkant. Hierdoor heeft het ook langer tijd nodig om zichtbaar te worden.


    Liefde zorgt voor een kortdurende heling terwijl onvoorwaardelijke liefde voor een complete transformatie zorgt en daardoor voor een langdurend resultaat zorgt.


    Doordat onvoorwaardelijke liefde inwerkt op de celINformatie en rechtstreeks verbonden is met je Innerlijke Krachtbron, je kern en ook een rechtstreekse verbinding heeft met de hoogste energie (God), is het ook een vorm die de diepste wonden kan helen.


    Maar aan die diepste wonden is ook de grootste pijn gekoppeld. Hierdoor worden je diepste pijnpunten geraakt en in beweging gebracht en is de reactie erop ook in het algemeen bijzonder heftig.


    Mensen gaan zich ertegen verzetten, omdat ze zo diep geraakt worden. Hun diepste pijnpunten worden blootgelegd en de diepgewortelde pijn wordt voelbaar gemaakt. Iets wat nodig is omdat je het alleen via je gevoel kunt transformeren, kunt helen. Dit zijn wonden die vaak ook een collectief karakter hebben.


    Denk hierbij aan: het gevoel van niet gehoord of gezien worden, het gevoel van niet goed genoeg zijn, het gevoel van afscheiding enz. Dit is een collectieve pijn die door gebeurtenissen in ons leven op individueel vlak versterkt wordt. Hierdoor heeft de één er veel meer last van dan de ander, maar een ieder draagt dezelfde collectieve pijn in zich mee. En onvoorwaardelijke liefde zal die pijn zichtbaar en voelbaar maken om het te kunnen helen en transformeren naar (nog) meer Innerlijke Kracht en een krachtige(re) verbondenheid met onze kern en alles wat is.

    Op het moment dat je bezig gaat met persoonlijke en spirituele ontwikkeling dan ga je op zoek naar vormen om te kunnen helen en naar vormen die je helpen te her-IN-neren wie je vanuit je kern bent. En tijdens dit proces is het logisch dat je dan gekoesterd en gemotiveerd wilt worden. Omdat alles al zo nieuw en onduidelijk is.


    De helingsvormen die je tegenkomt op je pad die allemaal heel rustig, liefdevol en koesterend aanvoelen, zijn de helingsvormen die werken met liefde waardoor die je motiveren. Deze helingsvormen zijn nodig om je naar diepere lagen te kunnen brengen, want daarvoor heb al een bepaalde mate van zelfvertrouwen en kracht voor nodig.


    De helingsvormen die je tegenkomt op je pad die je soms een “schokeffect” opleveren, die je hele wereld op de kop zetten, die je hele waarheid die je dan leeft doen wankelen, dat zijn de helingsvormen die werken met de onvoorwaardelijke liefdesenergie.


    Die voelen zeker niet altijd prettig aan, maar die leren en transformeren je het meeste. Die werken namelijk in op de diepe wonden en trauma's en brengen collectieve pijnpunten aan het licht waardoor ze ook daadwerkelijk blijvend getransformeerd kunnen gaan worden naar Innerlijke Kracht. De celINformatie wordt hierdoor volledig geherstructureerd en dat geeft vaak een effect als een “aardbeving”. Door deze energievorm met z'n immense kracht blijft er niets onbelicht. En dat is ook wat ons als mens dan zoveel schrik aanjaagt.


    We kunnen ons dan niet meer verschuilen achter anderen, onze trauma's of onwetendheid en zullen dan ook daadwerkelijk onszelf onder ogen mogen komen en de volledige verantwoordelijkheid mogen gaan dragen voor onszelf, onze veiligheid en onze handelingen die zowel naar onszelf als naar anderen gericht zijn.


    Dan komt onze ware aard, onze ware kracht en onze ware lichtfrequentie aan het licht. Hoe hoger onze lichtfrequentie is, hoe makkelijker we dit alles kunnen dragen. Want dan wordt het gedragen door de kracht van zuivere liefde. Die bevat zo'n hoge trillings- en lichtfrequentie waardoor alles lichter wordt. (Denk hierbij aan de materie. IJs is laag in trillingsfrequentie en daardoor heel zwaar. Het drukt je naar beneden als je het bij je hebt. Gas daarentegen is hoog in trillingsfrequentie en daardoor heel luchtig. Het stijgt makkelijk op en laat je ook letterlijk stijgen (naar een hogere trillingsfrequentie. Dit is ook waar de term “zweverigheid” vandaan komt).


    Vaak zie je ook dat de verschillende helingsvormen elkaar afwisselen en ondersteunen, omdat de mens zowel gemotiveerd als geleerd wil / dient te worden.


    • Sommige mensen kiezen ervoor om alleen gemotiveerd te worden en zullen daardoor minder ver in hun bewustwordingsproces komen. Dit omdat motivatie alleen niet zorgt voor grote stappen binnen het bewustwordingsproces. Maar ook dit is prima als iemand daarvoor kiest. Elke stap, hoe klein dan ook is weer een stap vooruit.
    • Andere mensen kiezen ervoor om alleen maar te leren, omdat ze van binnenuit zo gemotiveerd zijn en daardoor hun “drive” zelf in stand houden.
    • Maar de meeste mensen kiezen voor afwisseling van zowel motivatie als leren.

    Wat je ook kiest, als het bij jouw bewustwordingsniveau past dan is het prima. Zorg er echter wel voor dat je niet te hoog grijpt en jezelf daardoor juist tegenwerkt in je vooruitgang, maar zorg er ook voor dat je niet onder je niveau bezig gaat. Hierdoor zul je je bewustwordingsproces ook vertragen, omdat je je bezig blijft houden met informatie die je allang aangereikt hebt gekregen. Het is dan van belang om die informatie ook daadwerkelijk te gaan toepassen.


    Ik zal een voorbeeld van onvoorwaardelijke liefde en z'n uitwerking geven:

    Als een kind lekker aan het spelen is, dan geniet hij volop van z'n spel. Hij is daar heel intensief mee bezig en vermaakt zich prima. Als je als ouder met een groter bewustzijn en een grotere mate van inzicht ziet dat er een auto aankomt die een gevaar op kan leveren voor het kind dan zul je als ouder het kind vóór die auto wegtrekken.

    Het kind kan schrikken, boos worden, gaan huilen en schreeuwen dat je hem zeer hebt gedaan en dat je niet zo raar moet doen en misschien zelfs dat hij je niet meer lief vindt, want hij was net zo mooi aan het spelen en dat is iets wat hij alleen maar ziet en wil voortzetten. Daarnaast heeft het schrikeffect ook een grote bijdrage geleverd aan z'n reactie. Hij is dan zo geschrokken dat hij ongenuanceerd gaat reageren. Er komen emoties om de hoek kijken die zijn handelen bepalen die misschien helemaal niet bij z'n normale staat van zijn passen.


    Hoe meer mensen het “sneu” vinden voor het kind en hoe meer aandacht er gegeven wordt aan het schrikeffect en “de pijn” die de ouder veroorzaakt zou hebben, hoe meer het kind zich zal gaan richten op die pijn. Hij zal dan niet meer in staat zijn om te kunnen zien dat de ouder hem juist in veiligheid heeft gebracht en dat het een grote daad van onvoorwaardelijke liefde was.


    Een logische reactie van het kind, maar dat betekent niet dat je als ouder hem dan maar gevaar laat lopen. Je kijkt naar de impact die het gevolg kan zijn. Als het alleen om schrikken gaat, dan kan je het kind een les laten leren. Zelfs als hij een “tikje” zou kunnen krijgen, kun je hem z'n les laten leren. Maar als je ziet dat de impact zo groot kan worden of zelfs levensbedreigend, dan ga je niet kijken hoe het afloopt, dan laat je het kind niet op een onverantwoordelijke manier z'n les leren. Dan zorg je ervoor dat het kind in veiligheid komt en dan kun je daarna uitleg geven en het kind de kans geven om z'n les op een andere manier te leren. Hier geldt veiligheid boven alles en dat geldt ook op energetisch vlak en in het leven zelf. Dit is hetzelfde effect wat onvoorwaardelijke liefde met zich mee kan brengen.


    Als je als mens met een hoog bewustzijn ziet dat iemand zichzelf ernstig kan verwonden (lichamelijk, geestelijk, energetisch, emotioneel of op welke manier dan ook) dan is het jouw verantwoordelijkheid om de persoon in veiligheid te brengen. Om hem daarna uitleg te geven om hem uiteindelijk op een andere manier z'n les te kunnen laten leren.

    Je kunt en mag als mens met een hoger bewustzijn mensen niet laten verdrinken in de levensoceaan. Dat is de verantwoordelijkheid die gekoppeld is aan onvoorwaardelijke liefde.

    Het kind met een rugzakje

    Waarschijnlijk heb je vast wel eens gehoord van de term: “een kind met een rugzakje”.


    Deze term werd geïntroduceerd voor kinderen die op school extra begeleiding nodig hebben. De ouders van kinderen met “een rugzakje” konden extra financiële ondersteuning aanvragen zodat ze voor hun kind specifieke begeleiding in het onderwijs konden inschakelen. Echter is deze term uitgegroeid tot een algemeen label om kinderen met een beperking of met leerproblemen aan te duiden.

    Zo kwam ik met een man in gesprek die aangaf dat z’n zoon ook “een rugzakje” heeft. Wat mooi zei ik tegen hem. En ik voelde dat hij daar wat wiebelig op reageerde. Dus ik vroeg hem of hij wel wist wat er in dat rugzakje zat.

    Hij keek me vreemd aan en vertelde over z’n zoon die extra begeleiding nodig heeft. Hij heeft een beperking. Waarop ik met een glimlach aan hem vroeg of hij dat wel zeker wist.

    Natuurlijk heeft deze jongen begeleiding nodig, maar ik vroeg hem of hij er wel eens over nagedacht had dat er in z’n rugzakje iets anders zit dan dat hij altijd gedacht heeft.

    Het gesprek nam een hele andere wending en ik heb hem uitgelegd wat er in het rugzakje zit…. In het rugzakje zitten z’n extra kwaliteiten. Kwaliteiten die de maatschappij nog niet (h)erkent. En daardoor wordt het gezien als een beperking, maar de vraag is of hij beperkt is of dat de maatschappij beperkt is doordat die de kwaliteiten die er in het rugzakje zitten (nog) niet kan zien.

    Ik legde hem uit dat z’n zoon begeleiding nodig heeft doordat hij niet past in het (onderwijs)systeem waar we momenteel in leven. Hij heeft hele andere kwaliteiten tot z’n beschikking. Echter is de maatschappij nog niet in staat om met die kwaliteiten om te gaan. En doordat dit het heersende systeem is, worden kinderen met deze andere, unieke kwaliteiten niet gezien als “volwaardig”. Ze passen niet in de maatschappij zoals hij nu is. Maar betekent dat ook dat ze een beperking hebben??

    Een geavanceerd computerprogramma wat op een computer gezet wordt wat niet compatibel is, zorgt ook voor een problemen en zelfs misschien voor een “vastloper”.
    Maar dat betekent niet dat het programma niet goed is. De computer is niet toereikend om deze nieuwe software te kunnen verwerken. En dat geldt ook voor de kinderen met een rugzakje. Zij zijn voorzien van een “ander softwarepgrogramma” wat storingen veroorzaakt in het nu aanwezige systeem. En daarom wordt het tijd dat de systemen eens een update krijgen.

    Daardoor zie je ook dat er steeds meer kinderen komen met “aanpassingsproblemen”. Dat ligt niet aan de kinderen, dat ligt aan het oude systeem.

    Hoe lang willen we nog wachten met het “upgraden” van ons systeem? Hoe lang willen we nog vasthouden aan het idee dat deze kinderen een beperking hebben? Hoe lang willen we onszelf zo beperken door vast te houden aan de oude denkbeelden??
    Want zelfs de kinderen gaan geloven dat ze een beperking hebben.

    Als je een kind met “een rugzakje” kent, bent, hebt of tegenkomt, gun jezelf dan eens de ruimte door uit de beperkende gedachte te stappen en te kijken naar de prachtige kwaliteiten die in dat rugzakje aanwezig zijn.


    Misschien krijg je hierdoor het INzicht dat deze kinderen ons iets leren. Dat deze kinderen ons begeleiden. Begeleiden naar een nieuwe wereld waar er meer ruimte komt voor de werkelijke waarde van de mens en niet de aangeleerde waarde. Die aangeleerde waarde is de beperking die wij met ons meedragen en waar zij zich niet mee bezig houden… waarom niet...omdat ze een rugzakje hebben met prachtige kwaliteiten waardoor ze zich kunnen, durven en mogen laten zien zoals ze zijn… puur en krachtig en dat is iets waar wij vaak alleen maar van dromen of waar wij dure opleidingen voor nodig hebben om ons te her-IN-neren waar onze puurheid en kracht verborgen ligt. En dat de begeleiding zo intensief is en veel tijd, aandacht en energie kost, ligt niet aan de kinderen, maar aan onze vasthoudendheid aan de oude denkbeelden.

    Bij deze wil ik dan ook alle kinderen met “een rugzakje” bedanken voor hun prachtige begeleidende werk en hun onvoorwaardelijke liefde die ze daarin stoppen.❤️

    Vanuit onvoorwaardelijke liefde en licht, Karin Walda.❤️

    5-7-2019

    Jezelf veilighouden

    Je zult vaak in m’n informatie lezen over“het veilig houden”van de mensen.

    En dan zul je misschien reageren met “ik hoef niet veilig gehouden te worden, want ik ben niet in gevaar” of “ik heb je niet gevraagd om je hulp” en dat kan ik me volledig voorstellen. Ik zal je uitleggen waarom ik dan wel bezig ben om je veilig te houden.


    Wat is veilig houden?

    Veilig houden is een breed begrip, want wanneer ben je daadwerkelijk in gevaar? Als je het zelf ziet? Als het duidelijk zichtbaar is? Ik zal je aan de hand van een paar voorbeelden uitleggen wat gevaar is en hoe het zich kan aandienen.


    Gevaar kan zich zowel zichtbaar als onzichtbaar aandienen. Het zichtbare is makkelijk te herkennen. En dat geeft ook niet de weerstand. Maar wat als je niet in de gaten hebt, dat er gevaar dreigt?


    Denk hierbij aan bv koolmonoxide. Je ziet het niet, maar als je er aan blootgesteld wordt, dan zul je er, zonder dat je er misschien erg in hebt, aan overlijden. Een duidelijk gevaar wat niet zichtbaar is.


    Als je rookt, dan zie je op dat moment niet het gevolg, maar na jaren roken, wat je doet omdat je je daar goed door voelt, zul je uiteindelijk toch kunnen komen te overlijden aan de gevolgen van iets waar je al die tijd een goed gevoel van kreeg. Het is dus een sluipmoordenaar waarvan de gevaren wel bekend zijn, maar waar we ons toch vaak genoeg niet bewust genoeg van zijn… tot het moment dat het te laat is.


    Dus je ziet dat gevaren er kunnen zijn ook al zie je ze niet. OF je bent er wel van op de hoogte, je hebt dus wel de informatie over het gevaar, maar je bent je er nog niet bewust genoeg van wat de gevolgen daarvan kunnen zijn (je laat het niet binnenkomen of je denkt dat het bij jou niet zo’n vaart zal lopen).

    Op welke gebieden kunnen gevaren zich voordoen?


    De gevaren in het leven en de veiligheid waar ik het over heb, zijn de gevaren die zich op persoonlijk gebied afspelen. Die alles te maken hebben met bewustwording. Als jij je (nog) niet bewust bent van bepaalde zaken, dan zul je je dus ook onbewust gedragen. Je gedragingen zijn namelijk altijd gekoppeld aan de mate van bewustwording op dat vlak.


    Dus alles draait om: hoe bewust ben jij van jezelf en hoe gedraag je je ten opzichten van jezelf.

    Hoe jij je gedraagt naar jezelf, wordt weer zichtbaar in het gedrag wat je vertoont naar de ander toe.


    bv. Ben je niet eerlijk naar jezelf toe, dan zul je ook niet eerlijk naar een ander kunnen zijn. Ben je geïrriteerd door het gedrag naar jezelf toe, dan zul je ook geïrriteerd zijn door het gedrag van een ander en ook geïrriteerd reageren. 


    Dus als je je niet bewust bent van het feit dat je jezelf in gevaar brengt door het gedrag naar jezelf toe, dan zul je je ook niet bewust zijn van het feit dat je anderen ook in gevaar brengt met je gedrag.


    Bv. Jij rookt en kiest daar voor, maar je bent je niet (genoeg) bewust van het feit dat je jezelf daarmee in gevaar brengt. De gevolgen daarvan kunnen zijn dat je uiteindelijk door het roken ziek wordt. Dit kan zijn een slechtere conditie, benauwdheid of zelfs kanker.


    Wat je dan ook niet beseft is dat je het gedrag wat je naar jezelf toe vertoont ook naar een ander toe vertoont. Je brengt de ander ook in onveiligheid. Bv doordat jij een slechtere conditie hebt en niet veel meer kan doen, moet een ander (bv je kinderen) veel meer voor jou doen of je kunt niet zoveel met je kinderen doen doordat je eerder buiten adem bent.


    Je kunt echt ziek worden door het roken bv. Kanker. Je brengt daarmee je gezin ook in gevaar, doordat er voor je gezorgd moet worden, er hoge ziektekosten zullen zijn, je misschien niet meer kunt werken waardoor er minder inkomen is en uiteindelijk kan het zelfs zo zijn dat je gezin je moet gaan missen doordat je komt te overlijden. Wat weer emotioneel gevaar voor je gezin inhoudt.


    Je ziet dus dat het gedrag wat je naar jezelf vertoont, het jezelf in gevaar brengen door wel te roken, heel ver doorwerkt.


    Het veilig houden geldt op de volgende immateriële vlakken:

    • lichamelijk
    • geestelijk
    • emotioneel
    • energetisch
    • seksueel (je verbondenheid met de liefdesenergie, dus het gaat niet alleen om sex)


    Alles wat onder de materiële vlakken valt laat ik nu buiten beschouwing.


    “Ik heb je niet om hulp gevraagd”:


    Dat kan ik alleen maar beamen en toch kan ik er niet om heen. Vanuit menselijk oogpunt bekeken heb je vrije keuze, maar dat houdt wel in dat je pas een keuze kunt maken als je ook bewust bent van bepaalde zaken. En waar je je niet bewust van bent, daar kun je ook niet voor kiezen. Als je niet weet van het bestaan, als je het nog niet kunt (over / in)zien, dan kun je er ook geen ondersteuning bij vragen. Want als je het niet ziet, kun je ook niet zien dat je daar een verkeerde keuze in maakt en dat het je dan in gevaar brengt. Het gaat erom dat je binnen de grenzen van veiligheid je kunt ontwikkelen.


    Denk hierbij aan een kind. Een kind ziet bepaalde gevaren nog niet, omdat hij zich niet bewust is van wat er zich allemaal afspeelt in de wereld. Dit kan hij ook nog niet zien, omdat hij daar nog niet mee in aanraking is gekomen. En het dus ook nog totaal niet speelt in zijn belevingswereld. Maar dat betekent niet dat het er niet is.


    Als ouder / volwassene kan je het wel zien, je reikwijdte en belevingswereld is breder en daardoor ben je je ook meer bewust van wat er allemaal speelt. Je kunt daardoor ook de gevaren beter inschatten en er vaak ook beter mee om gaan. Je bent dus in staat om jezelf en het kind daardoor veilig te houden.


    Bv een kind is lekker aan het spelen en is zo met z’n spel bezig dat hij regelmatig de straat op rent. Als er een auto aankomt, laat je hem dan gewoon z’n gang gaan of trek je hem voor de auto vandaan. Het kind kan ontzettend schrikken van je actie en reageert waarschijnlijk boos en gaat misschien wel schreeuwen en huilen. En zal je misschien verwijten dat je hem zeer hebt gedaan en dat je hem los moet laten, omdat hij spelen wil.


    Laat je een kind dan aan z’n lot over, omdat het tegenstribbelt? Omdat een kind niet wil luisteren, omdat hij zich er nog niet bewust van is wat er zich allemaal afspeelt en dat hij dus in gevaar kan zijn zonder dat hij dat zelf in de gaten heeft? Nee, dan neem je je verantwoordelijkheid als ouder / volwassene en reikt het kind de informatie aan om hem wel veilig te kunnen houden. Of je haalt hem zelf tegen z’n zin in bij het gevaar vandaan. En betekent het dan dat het kind géén eigen keuzes mag maken? Nee, het kind mag eigen keuzes maken, maar wel binnen de grenzen van de veiligheid. Dus je ontneemt een kind géén vrijheid, je geeft het kind juist vrijheid door z'n veiligheid in het oog te houden en daarin bij te sturen als het onveilig wordt. 


    Als het iets kleins is, dan waarschuw je het kind en laat je hem verder zelf door ondervinding wijzer worden. Laat je hem z’n lessen op z’n eigen manier leren. Maar als het te grote gevolgen kan hebben, dan breng je het kind in veiligheid ook al schreeuwt hij moord en brand.


    Dit geldt ook op bewustwordingsgebied. Ik ben een ziener en ik heb de taak en de verantwoordelijkheid meegekregen om de mensen die ik tegenkom veilig te houden. Ook al schrikken ze van me en stribbelen ze tegen. Ik vind het vaak zelf helemaal niet prettig om dit te doen, maar het is mijn taak en ik heb mezelf mogen omarmen en daarmee de taak die ik meegekregen heb vanuit mijn zielenkracht. 


    Soms reik ik alleen informatie aan en mogen de mensen verder zelf uitvogelen en ondervinden wat het gevolg is als ze niets met de aangereikte informatie doen. Dit is onderdeel van het bewustwordingsproces en mogen ze op hun eigen manier en in hun eigen tempo leren en bewust van worden. En soms “sleur” ik ze voor de gevaren weg. Dan bemoei ik me in hun ogen met dingen die me totaal niet aan gaan. En als mens is dat ook zo, maar als ziel, zorg ik op dat moment voor de veiligheid van de ziel en dat is dan wel degelijk iets waar ik me mee mag bemoeien. Zelfs me mee moet bemoeien…. Niet omdat ik het als mens wil, maar omdat het m’n taak is op zielsniveau.


    Er zijn ook kinderen die tijdens hun ontwikkelingsproces bewust bij je komen en om je ondersteuning vragen. Die veel meer willen weten over alles wat er in de wereld speelt en wat ze allemaal nog te leren hebben. Die kinderen zijn heel leergierig en willen zich nog meer verdiepen in wat er allemaal is. Zulke volwassen mensen heb je ook. Dat zijn de mensen die bij mij komen en betalen voor mijn ondersteuning, die de verdieping echt bewust opzoeken, die de informatie op zichzelf gericht willen hebben. Dit zijn de mensen die heel leergierig zijn en zoveel mogelijk te weten willen komen over wat er zich allemaal in henzelf afspeelt. Dit zijn de mensen die een hele bewuste keuze maken om zoveel mogelijk te leren over wie ze zijn, wat ze doen en waarom ze iets doen. Dat zijn de mensen die bereid zijn om te investeren in hun bewustwordingsproces en zelf in beweging komen om verandering in zichzelf en hun manier van leven aan te brengen. Zowel op financieel vlak als qua tijd, liefde, energie en aandacht. Die mensen zullen ook veel sneller door hun bewustwordingsproces heen gaan. Dat zijn de mensen die zichzelf, hun emoties, hun weerstanden, hun blokkades en alle uitdagingen die ze tegenkomen onder ogen willen en durven te komen. En ook die mensen ervaren weerstand bij wat ik ze aanreik, maar ze gaan er op een andere manier mee om. 


    En de andere groep mensen laat het aankomen op de “toevalligheden” die er op hun pad komen. Dat zijn de mensen die zich tegen alles verzetten en het allemaal wel prima vinden, zolang het maar niet te dichtbij komt.


    Beide groepen mensen zijn goed, want ik hoef niet te oordelen, want het is hun leven en daar mogen zij invulling aan geven (of niet) zoals zij dat willen of denken dat het goed is. Het gaat mij om maar 1 ding en dat is dat ze mensen zijn! En ik ben er voor de mensen en om aan alle mensen INformatie aan te reiken en zorg te dragen voor hun veiligheid. En hoever het zorgdragen reikt, dat is de beslissing die de mensen alleen maar kunnen nemen. Daar heb ik geen zeggenschap over.


    Beide soorten mensen komen met mij in aanraking en ook beide soorten mensen zullen (soms) weerstand bij me voelen en uiten. Degenen die het wel prima vinden zullen die weerstand blijven voelen. Degenen die zich verder verdiepen in hun bewustwordingsproces, zullen ook (in het begin en tijdens hun proces) weerstand voelen en uiten, maar die zullen op zoek gaan naar de achterliggende reden waarom ze dit voelen en die mensen zullen (uiteindelijk) in gaan zien wat de reden is wat ik deed en wat ik doe. Dit heeft zich al in de praktijk bewezen.

    Mijn specialisme:


    Mensen schrikken nogal eens van me, omdat het mijn specialisme is ommensen in contact te brengen met en bewust te maken van hun emoties. Zodat ze hun emoties kunnen doorleven, want dat is de enige manier om dichterbij je kern te komen.


    Om ook daadwerkelijk te ontdekken en her-IN-neren wie je bent. Dus niet wie je kent, omdat je al jarenlang en misschien alleen maar geleefd hebt met de persoon die de maatschappij mocht zien, dat is de persoon die je kent.


    Via het doorleven / doorvoelen van je emoties kom je in contact met wie je daadwerkelijk bent zonder alle beïnvloeding van buitenaf. En dat is vaak een totaal andere versie van jezelf. Dus is het logisch dat mensen van me schrikken en weerstand voelen. Ik zet hun hele zelfbeeld, waarheid en wereld op z'n kop. Ze komen met iemand in aanraking die ze helemaal niet (her)kennen. Dat kan behoorlijk schrikken zijn!


    En dat mag ik ook doen ook al hebben ze me niet om m’n ondersteuning gevraagd. Ik doe dat niet vanuit mezelf als mens, maar dat doe ik vanuit m’n ziel. De ziel die z’n taak als spiritueel leraar / bewustwordingsbegeleider uitvoert hier op aarde. Je kunt me dus zien als een "gids van de ziel in een mensenlichaam" die zowel de ziel als de mens begeleidt. Van "energetische gidsen" accepteren we vaak wel dat die er zijn, daar maken we dan ook dankbaar gebruik van, maar de "gidsen in mensenlichamen", die worden gezien als raar, vreemd, gevaarlijk en dwangmatig. Het is maar net hoe je ernaar kijkt.


    Het (spirituele) ego: 


    Ook krijg ik regelmatig te horen dat ik nogal een ego heb, omdat ik dingen aanreik en dan de vergelijking maak met klassen binnen een school. De één zit in een hogere klas dan de ander. Dat roept vaak weerstand op. Als jij die weerstand ook voelt, heb je jezelf dan wel eens afgevraagd waarom dat weerstand oproept?


    We vinden het heel gewoon dat we op school leraren hebben. Dat we daarvan kunnen leren. Dat zij qua kennis verder zijn, dat vinden we heel normaal en we verwachten niets anders. Dat is toch hun taak!! Maar op het moment dat het aankomt op spirituele leraren, die hun wijsheid met je delen dan ontstaat de weerstand. Dan is het vreselijk, wordt de strijd aangegaan en afwerend gereageerd. Dan wordt het gezien als ego.


    Maar hoe kan een ziel leren als er géén leraren zijn? Denk daar eens over na als je weerstand voelt. Het is namelijk géén kwestie van meer zijn dan de ander, het is wat je taak is. En pas als je als ziel en als mens jezelf kunt zien in de waarde die iedereen heeft op z’n eigen plaats en dat een ieder, op welk level van het bewustwordingsproces je je ook bevindt, even belangrijk is en onmisbaar in het geheel, dan zal je INzien dat het niets uitmaakt waar je staat. En dan zal de weerstand ook verdwenen zijn.


    Het gaat namelijk niet om wat de ander bij jou oproept, maar wat er zich nog IN jou mag ontwikkelen. Net als mensen hebben zielen ook allemaal een eigen taak. En zo is de taak van mij om zowel de mens als de ziel te leren en begeleiden, dat is waarom ik een spiritueel leraar ben. Een ziener, ik zie dat (de INformatie) wat nog ongezien is voor de meesten. Weet goed dat daar ook een evenredig grote verantwoordelijkheid aan verbonden is. 

    Dat is mijn kernkwaliteit en jij hebt weer een andere kernkwaliteit waar ik weer veel van kan en zal leren.

    Spiritueel leraar / ziener:


    Juist op dit moment zien we wat er in de wereld gaande is. De leraren op scholen zijn jarenlang onderschat in hun waarde. Er werd op alle mogelijke manieren getornd aan het vak leraar zijn. Ze kregen geen goede vergoeding, ze kregen geen waardering, ze moesten steeds meer, de verantwoordelijkheid werd steeds groter en ze werden in het geheel niet gezien in wat ze deden. Tot nu het moment aangebroken is dat er een tekort aan leraren is opgetreden. Nu zien de mensen pas hoe nijpend de situatie is als er geen leraren zijn. Nu pas wordt het belang van en de waarde van de leraren, de mensen die kennis en informatie overbrengen, gezien. Nu pas begint het besef te komen dat ze de erkenning verdienen, juist omdat hun taak zo belangrijk en tegelijkertijd zo ontzettend zwaar is.


    Dit geldt ook voor de spirituele leraren.


    Er is een grote verandering gaande op aarde. Er is een grote versnelling opgetreden in de energie op aarde en dat betekent dat er nu extra veel informatie vrijkomt om overgedragen te worden aan de mensen, waardoor het bewustwordingsproces in een stroomversnelling komt. Nu is de tijd ook aangebroken dat de mensen mogen gaan inzien wat de waarde van de spirituele leraren is, maar ook hoe zwaar hun taak is.


    Ze dragen hun wijsheid over, reiken INformatie aan, zetten zich met hart en ziel in om hun taak hier op aarde goed uit te voeren en toch krijgen ze steeds weer te maken met een muur van weerstand. Iedere spirituele leraar heeft een specifieke taak meegekregen en dat bepaalt ook weer op welke manier hij zich presenteert en zichtbaar maakt in de wereld.


    Mijn taak is gekoppeld aan emoties, de bruggen tussen lichaam en ziel. Tussen het zichtbare en het onzichtbare. De emoties laten je voelen wat er zich in jou afspeelt en wat vraagt om gezien, gevoeld, geuit en doorleefd te worden.


    De spirituele leraren kunnen de weerstand die ze oproepen niet veranderen, dat kunnen de mensen zelf alleen maar doen door in te zien dat:

    • Ze niet belerend bezig zijn, maar ondersteunend.
    • Ze niet bezig zijn om je te ondermijnen, maar te ondersteunen.
    • Ze niet betweterig zijn, maar wijs.
    • Ze niet dwangmatig en bemoeizuchtig zijn, maar ondersteunend en koesterend. 
    • Ze niet op de voorgrond staan voor zichzelf, maar om gezien te worden, zodat ze aan zoveel mogelijk mensen hun INformatie kunnen meegeven.


    Het is aan de mens en dus aan jou om die INformatie aan te nemen en er iets mee te doen. Want net als op school kunnen de spirituele leraren je INformatie en wijsheid aanreiken, maar jij bent degene die het binnen mag laten komen en ermee mag gaan oefenen, zodat je de vaardigheid krijgt om er ook daadwerkelijk voor jezelf het meeste uit te halen. Want jij bent de bestuurder van jouw leven. De spiritueel leraar kan je de richting aangeven, maar als jij niet luistert naar de aanwijzingen, heb je grote kans om van je pad af te raken en ongemakken te veroorzaken en jezelf en je omgeving te beschadigen.

    Op het moment dat je de weerstand in stand houdt, houd je jezelf tegen in je bewustwordingsproces en daarmee zet je jezelf vast. Dan schaadt een ander je niet, maar dan schaad je jezelf. Gun het jezelf om uit de weerstand te stappen en durf jezelf te verbinden met een ieder die je iets kan leren, in welke vorm of op welk niveau dan ook. Zie niet de positie van een ander als bedreigend, maar de waarde van je eigen positie.


    Mijn doel is en mijn focus staat altijd gericht op:“Wat kan ik leren van deze persoon, uit deze ontmoeting, deze situatie en deze emotie". Want ook spiritueel leraren leren elke dag weer bij over hoe ze hun INformatie zo goed mogelijk kunnen overdragen. Voel ik weerstand, dan is het aan mij om mezelf uit m’n verzet te halen, want dat weerhoudt mij van INzichten in mezelf. Een ander kan dat niet doen, die kan alleen aanreiken en ik mag het mezelf toestaan om het binnen te laten komen.


    Ik kan me dus heel goed voorstellen dat je soms gek van me wordt en me ziet als een betweterige bemoeial die zich opdringt en zich met dingen bemoeit waar ik niets mee te maken heb. Maar als je verder kijkt en dan bedoel ik vanuit hoger perspectief, vanuit zielsniveau, dan doe ik alleen maar waar ik hier voor op aarde gekomen ben….


    Wat dat betreft kun je me vergelijken met een brand of inbraakalarm…. Ze zijn er voor je eigen veiligheid, maar als ze afgaan, dan schrik je je vaak wezenloos en heb je de neiging om ze zo snel mogelijk het zwijgen op te leggen. Terwijl je heel goed weet dat als ze niet gewaarschuwd hadden, dat je veiligheid dan pas echt in gevaar was gekomen… en van daaruit ben je ontzettend dankbaar dat ze er zijn…. Dus als je me tegen komt her-IN-ner dan 1 ding… Karin is net zo’n brandalarm… ze maakt behoorlijk veel kabaal, je schrikt je soms wezenloos, het liefste wil je haar meteen het zwijgen opleggen, maar uiteindelijk is ze er wel om je veilig te houden…..


    Vanuit onvoorwaardelijke liefde en licht, Karin Walda

    6-9-2019

    Het eenzame pad van de ziener

    Betekenis van ziener: een synoniem voor ziener is visionair. Een visionair is iemand die een specifieke visie op zaken heeft. Een visionair is een ziener, omdat die zaken kan zien die anderen nog niet zien. Een visionair loopt ten opzichte van anderen als het ware voorop in zijn waarnemingen en is vooruitziend.❤️

    Waarom is het pad van de ziener eenzaam?


    Omdat de ziener vaak gezien wordt als iemand die eigenwijs, zelfingenomen, arrogant en betweterig is.


    Dit is op zich ook heel goed te begrijpen, want als je dingen ziet die anderen nog niet kunnen zien, dan sta je daar als enige in. En omdat we nog altijd uitgaan van het feit dat dingen pas waarheid zijn als ze ook (wetenschappelijk) zijn aangetoond, dus door meerdere mensen gezien, getoetst en vastgelegd zijn, is het héél moeilijk om de aanreikingen van zo iemand aan te nemen als waarheid. Juist omdat het (nog) niet door jezelf en/of anderen is gezien of gezien wordt.


    Om te kunnen zien heb je overzicht en INzicht nodig. Je hebt ook een bepaalde “hoogte” nodig. Als je op een lager level staat, zie je minder als wanneer je op een hoger level staat, dus wanneer je bv op een berg staat. Je uitzicht reikt daardoor verder. Daar hoef je niets voor te doen, dat is het gevolg van waar je staat. Je staat gewoon met je voet stevig op de grond en toch kun je verder zien. Dat is iets wat iedereen kan begrijpen en beamen.


    Maar zodra we het hebben over “op een hoger spiritueel level staan”, dan brengt het direct veel weerstand met zich mee. Mensen voelen zich vaak aangevallen, vernederd of lager gewaardeerd en vatten dit dus als persoonlijk en negatief op. Echter heeft het hier niets mee te maken. Niemand kan hier iets aan veranderen, ook de ziener niet. Het is gewoon een positie waar je staat, of je het leuk vindt of niet. De positie kun je ook letterlijk vervangen door het woord “plaats”. Het is gewoon een plaats waar je als mens staat.


    Iets wat voortkomt uit en samenhangt met het aantal zielenjaren en ontwikkeling van de ziel die hij heeft doorgemaakt. Je kunt er als mens ook niets aan veranderen, want het is de positie van de ziel. En daar heeft de mens niet voor gekozen. De ziel heeft de mens (het lichaam) gekozen om zich verder te ontwikkelen. Zie het maar als een woning. De ziel reist tijdens z’n zielenleven van mensenleven naar mensenleven en is dus net als een mens die van huis naar huis verhuist. Doordat de mens maar 1 leven heeft, kan een mens in z’n leven vele malen verhuizen. Echter heeft de ziel zo’n lang zielenleven dat gelijk staat aan en gepaard gaat met heel veel mensenlevens. Hij verhuist echter maar 1x per mensenleven. Hij kiest z’n verblijfplaats / “woning” en dat is het mensenlichaam waar hij/zij dat leven in zal verblijven.

    Hoe meer van z’n zielenleven en zielenbewustzijn de ziel heeft doorlopen en opgebouwd, hoe hoger zijn/haar spirituele positie is. Je kunt het bewustzijnslevel van de ziel zien als de klas waarin hij zich bevindt. Dit is een feit en daar heeft de mens maar mee te dealen. Het lijkt misschien zo prachtig, maar aan dat hogere spirituele level, hangt ook een veel grotere mate van verantwoordelijkheid. Net als op school. Je mag in de kleuterklas nog spelen en doen waar je zin in hebt, maar hoe hoger je komt, hoe meer er van je verwacht wordt en hoe meer taken er op je schouders rusten.


    De ziel van de ziener is een spiritueel leraar en hij neemt z’n taak ook héél serieus. Hij zal er alles aan doen om z’n informatie over te dragen op de mensen die zielen “huisvesten” die zich op een lager spiritueel level bevinden (dus in een lagere klas zitten op de levensschool). Dit is namelijk de taak van de spirituele leraar. En dit heeft een grote mate van impact op het mensendeel als “nieuwkomer”.


    Het mensendeel heeft nog geen ervaring in het leven, maar zal door z’n zielendeel in een sneltreinvaart door alle ervaringen heen geloosd worden. Je ziet dan ook dat een ziener als mens héél veel ingrijpende situaties heeft meegemaakt en meemaakt in z’n leven. Juist omdat de mens “meegesleurd” wordt in het tempo van de ziel. Dit kan in eerste instantie behoorlijk overrompelend zijn voor het mensendeel waardoor je ziet dat de mens lichamelijk en emotioneel bijna ten onder gaat in z’n leven, maar het zielendeel trekt het mensendeel er ook altijd weer door. Waardoor je een bijna onmenselijke snelheid in groei en levenstempo ziet bij de ziener als mens. Iets wat weer voor veel onbegrip en weerstand zorgt bij de medemensen.

    Daarnaast functioneert de ziel van de spiritueel leraar vanuit onvoorwaardelijke liefde i.p.v. vanuit liefde. Hij zal niet doen wat je leuk vindt of wat fijn voelt, maar wat nodig is om je veilig te houden op langere termijn. En dat doet hij door je te confronteren waardoor je kunt leren en bewuster wordt van jouw grote waarde en aandeel in de wereld en bij het voortbestaan van de (de mens op) aarde . Hij leert je om verantwoordelijkheid te nemen voor alles in je leven, ook voor de dingen waar je je nu nog niet bewust van bent. Dat is z’n lerende functie. Doordat jouw veiligheid belangrijker is dan zijn lief gevonden worden, zal dit regelmatig tot weerstand leiden. Een ziener die door velen lief gevonden wordt, is van z'n eigen pad af of denkt een ziener te zijn, maar is een spirituele leraar op een ander niveau en dus géén ziener. Juist doordat de confrontatie een onderdeel is van het verdiepende bewustwordingsproces.  maar in verhouding nog hele oppervlakkige informatie bevat.


    Als ziener ben je op lagen bezig die zo diep IN de mens ligt en alles van buitenaf is een trigger, maar géén oorzaak meer van wat zich in jouw leven afspeelt. Als je op dit level van verdieping terecht gekomen bent en les en begeleiding geeft aan zowel de ziel als de mens, dan ben je door alle INformatie heen die binnen het bewustwordingsproces aan de orde komt, dan ben je krachtig genoeg om zelf als mens te staan en ook nog eens krachtig genoeg om naast een ander te staan en die IN veiligheid te kunnen ondersteunen. 


    Iemand die veel weet, wijsheid heeft, is dus niet per definitie een ziener. Een ziener is wel een spirituele leraar, maar een spirituele leraar is géén ziener. Zolang iemand nog als "zacht en liefdevol" ervaren wordt, bevindt hij / zij zich als leraar op het begin niveau. Binnen het onderwijs zouden we zeggen, dan is hij / zij leraar op de basisschool of het middelbare onderwijs. Dit zijn ook professionele onderwijzers en die zijn van evenveel waarde als de zieners. Ze hebben alleen een andere "opleiding". Ze zijn als ziel dus minder ver en geven dus géén les op Universitair niveau, omdat de ziel dus minder levens heeft doorleefd. Echter zijn zij wel degene die nodig zijn om überhaupt met de INformatie van de ziener om te kunnen gaan. 


    Je herkent de spirituele leraren aan: 

    • Ze zijn lief en zacht en worden ook zo ervaren.
    • Ze willen niemand tegen de haren instrijken en zoeken zorgvuldig hun woorden uit.
    • Ze weten héél veel over het spirituele, maar zijn vaak binnen het menselijke vlak vaak "digibeet" en/of onwetend.
    • Ze werken vanuit / namens een groep en/of het collectief. 
    • Ze zijn op het collectief gericht i.p.v. op de individuele mens. 
    • Ze trekken zich vaak terug en hoeven niet zo nodig gezien worden. 
    • Ze houden hun persoonlijke informatie zoveel mogelijk afgeschermd. 
    • Ze zijn héél rustig in hun bewegingen. 
    • Ze willen altijd de stilte op zoeken. 
    • Ze raken snel geïrriteerd of afgeleid. 
    • Ze reageren vaak allergisch of overgevoelig op voeding en omgeving. 
    • Ze spreken veel "over de grens" en in onnavolgbare termen en/of klanken. 
    • Ze gaan voor éénheid, maar wel binnen wat bij hen aansluit. Sluit je niet aan, dan word je afgewezen onder het mom van "het ontbreken van de juiste resonantie" en "vrijheid van keuze om zelf te kiezen bij wie je aansluit". 
    • Ze leven en werken vanuit hun hart met de hartenergie. 
    • Ze focussen volledig op het zachte (vrouwelijke energie) van hun hart en vermijden de harde (mannelijke energie) van de lever. Hierdoor willen ze steeds in zachtheid blijven en vermijden zoveel mogelijk de confronterende situaties waar de leverenergie bij betrokken is. 
    • Ze ervaren veel situaties als onrechtvaardig. 
    • Ze zijn nog veel gericht op de fouten van anderen en hoe ze dat anders zouden kunnen doen,  maar zijn veelal (nog) blind voor hun eigen fouten en wat ze zelf anders kunnen doen. 
    • Ze strijden véél tegen onrecht. 


    Je herkent de zieners aan: 

    • Ze zijn lief en zacht, maar worden als bot en hard ervaren. 
    • Ze uiten wat er nodig is om mensen te raken, want daardoor is er contact met de mens (ook als dit als vervelend ervaren wordt. Het gaat om het "raken van de mens").
    • Ze weten héél veel over het spirituele, maar ook binnen het menselijke vlak.
    • Ze werken vanuit / namens de individuele mens en daarmee aan en voor de groep / het collectief. 
    • Ze bewegen zich vaak op de voorgrond (ze zijn tenslotte de voorlopers qua het overbrengen van INformatie) en vinden het heerlijk om gezien te worden.
    • Ze delen heel veel en makkelijk INformatie over en van zichzelf. 
    • Ze zijn héél snel en druk in hun bewegingen. 
    • Ze houden van stilte, maar als onderdeel van de drukte. 
    • Ze voelen de stilte IN zichzelf en kunnen daardoor op hele drukke plaatsen zijn en toch rust ervaren. 
    • Ze kunnen binnen alle chaos héél goed hun focus houden. 
    • Ze verteren alles goed qua eten en omgeving. 
    • Ze houden hun taal gericht op de plaats waar ze zich bevinden. En zijn taalkundig heel krachtig. 
    • Ze gaan voor éénheid ongeacht de verschillen tussen de mensen / zielen. 
    • Ze leven en werken met de hartenergie, echter niet vanuit hun hart, maar vanuit de veel dieper gelegen kern. 
    • Ze zijn in balans met de vrouwelijke (hart) en mannelijke (lever)energie en kunnen daarom héél zacht zijn, maar zich ook krachtig uiten vanuit hun leverenergie. 
    • Ze vertrouwen en volgen hun gevoel volledig, ook als het totaal onlogisch en onverstandig overkomt en ze daardoor alleen staan. Ze zijn instaat om zelfstandig en op eigen benen te staan zonder gevoel van onrechtvaardigheid hierover.
    • Ze zijn niet bezig met de fout bij de ander of het moeten veranderen van de ander, maar kijken waar ze zelf de verandering kunnen zijn. Het is wat het is. 


    Je bent pas een ziener als je alle kenmerken van een ziener hebt    Je ziet dus dat er véél verschillen zijn tussen de verschillende spirituele leraren. En je ziet daarom ook vaak dat er ook vanuit de spirituele leraren vaak afwijzend gekeken en gereageerd wordt op een ziener, omdat die géén respect zou hebben voor hun vrije keuze en omdat ze te direct en ongevraagd communiceren. Echter zijn de zieners zéér respectvol naar de mens en zijn vrije keuze, maar weten ze ook wat hun (zware en verantwoordelijke) taak inhoudt. De mens en de ziel begeleiden binnen de veiligheid en verder kijken dan het menselijk oog / denken kan zien en/of begrijpen. 


    Je mag als mens leren om te gaan met de positie van je ziel en de ziel mag weer leren om met de positie van de mens om te gaan. Een mens waar een ziel in “huist” met een heel hoog spiritueel bewustzijn, staat net zo goed als mens voor het eerst in dit leven. Dit mens heeft ook al z’n obstakels, angsten, vertwijfelingen en “eerste keren”, terwijl het voor de ziel vaak “appeltje eitje” is. En ook dat wordt door de meeste mensen niet gezien.


    De ziener heeft dus een héél uitdagend leven met een eenzame positie die vaak helemaal niet zo leuk is als gedacht wordt en waar de mens ook niet voor gekozen heeft. Alhoewel het vaak lijkt of de mens als ziener heel eigenwijs, arrogant en hoogdravend is, is de mens als ziener juist het tegenovergestelde. Hij is nederig, inlevend, verbindend en zich in grote mate bewust van de vertwijfeling die de mens voelt als het om het mens-zijn gaat. We willen het allemaal zo goed doen, maar zijn allemaal zoekende en lerende...


    Je bent als ziener (het mensendeel) behept met een ziel die je alles laat zien en waar een grote mate van (spirituele) verantwoordelijkheid aan vast zit. Terwijl jij als mens alles voor het eerst mag doen en uit mag vogelen in dit leven.

    Daarnaast heb je als ziener de zielentaak gekregen om de mensen (spiritueel) bewuster te maken, INformatie over te dragen en richtingen te wijzen die zowel de mens als de ziel veilig houden.


    Misschien niet altijd direct zichtbaar (wat weer een gevolg is van het grotere (IN/over)zicht van de ziener), maar wat je wel uit dient te voeren. Het menselijke gedeelte van de ziener is ondergeschikt aan het grotere plaatje en de taak van de ziel. Daardoor staat de ziener als mens altijd op de voorgrond en tegelijkertijd wordt hij/zij als mens vaak niet gezien. Niet door de zielenwereld (want die is gefocust op het zielendeel en het klaarstomen voor z’n volgende fase als gids) en niet door de mensenwereld (want die zien je vaak als zweverig of als betweterig). De ziener bevindt zich daarmee op een hele eenzame en ondergewaardeerde positie. Een ziener is daardoor ook altijd héél nederig, wat er ook van / over hem/haar gedacht of gezegd wordt. De ziener weet wat z'n taak is en vindt daar z'n voldoening in vanuit dankbaarheid en nederigheid. 


    Daarnaast zijn er maar een gering aantal zieners en een overvloed aan mensen…. Waarmee de mens zich veel makkelijker kan aansluiten bij “levelgenoten” dan de ziener.


    Het mensendeel wil gezien worden en zich aansluiten bij de andere mensen, omdat het een mensen-mens is en verbinding met mensen hem laat voelen dat hij nog steeds mens is.
    Het zielendeel wil gehoord en gevoeld worden en sluit zich bij zoveel mogelijk mensen aan om de informatie over te kunnen dragen (wat dan weer gezien wordt als vervelend, opdringerig en betweterig).


    Dus vanuit menselijk oogpunt vraag ik je om eens te proberen om vanuit de positie van de ziener te kijken en te voelen dat de ziener ook een mens is… een mens die mag dealen met de inzichten, informatie en verantwoordelijkheden die verbonden zijn aan het zielendeel van de ziener en ondertussen bijna onzichtbaar is als mens doordat hij altijd op de voorgrond “geduwd” wordt door een hele fanatieke ziel en juist daardoor zoveel weerstand oproept.


    Vanuit onvoorwaardelijke liefde en licht, Karin Walda...Ziener… maar ook nog steeds mens ❤️

    4-9-2019

    De spirituele klokkenluider

    Deze tekst heb ik in 2016 geschreven en in de tussentijd is mijn bewustzijnsontwikkeling nog verder doorgegaan. De invloed van de Slenergie is alleen maar toegenomen, maar mijn Innerlijke Kracht kan ik nu zo inzetten dat het me niet meer wanhopig maakt. Hoe heftig alles ook is, de rust IN mij is zo'n constante factor, dat ik altijd die rust voel waardoor ik héél helder zie waar de strijdenergie zich bevindt en dat is buiten mijn kern, buiten mijn gevoel en daarom ben ik in alle situaties van binnen rustig en is er weinig wat me van mijn pad afbrengt. Er is in mij dus véél meer kracht ontwikkeld en het zwijgen doe ik niet meer, maar het is nog steeds het verhaal van mij, dus daarom laat ik het ook nog steeds op mijn website staan.


    Eindelijk mag ik me voorstellen aan de wereld in wie ik ben ❤💞🌅🌠💫🌟❤

    Ik nodig je uit om het hele verhaal te lezen en pas na het lezen van het hele verhaal te reageren. ❤

    Ik krijg zo vaak de vraag wat ik doe. Dat is zo uitgebreid en zelf hecht ik weinig waarde aan het label wat je eraan wilt of kunt hangen, maar ik kan het wel beschrijven. Je mag me zien als een “klokkenluider" op spiritueel en bewustwordingsvlak ❤

    Ik zal omschrijven wat mijn taak en leven inhoudt en ik weet dat ook hier veel weerstand, afwijzing en onbegrip op zal volgen, maar het is wat het is en ik ben er ondertussen zo eigen mee dat het wezenlijk onderdeel is geworden van m'n dagelijks leven. Het is net als met de klokkenluider... ik breng zaken en “wantoestanden” in het leven/in je lichaam/in je handelen (t.o.v. jezelf) aan het licht en ik breng INformatie naar voren wat heel veel stof doet opwaaien. En dit alles heeft te maken met de emoties die eraan verbonden zijn. Hoe alles precies zit, beschrijf ik in m'n boek wat ik aan het schrijven ben: “Het mensdom in de greep van de Slenergie”

    Maar 1 ding mag en kun je voor vast aannemen. Ik doe niet wat lief is of leuk lijkt, ik doe wat nodig is om je veiligheid te garanderen. Ik doe alles vanuit onvoorwaardelijke liefde en dat is niet altijd leuk om te ervaren, maar is het zuiverste wat ik je kan aanreiken.. het is aan jou of je die zuiverheid ook kunt zien, voelen en accepteren in wat het is.... onvoorwaardelijk. ❤


    Nu weet ik dat het voor de meeste mensen arrogant klinkt als ik het over zuiverheid heb wat ik deel, maar het niet iets wat ik bedenk, het is iets wat ik aangereikt krijg vanuit jouw ziel/lichaam en ik mag het doorgeven. Het is niet aan mij om het te beoordelen of er iets van te vinden en dat zal ik ook niet doen. Dus voor jou is het confronterend en misschien heel raar, maar dat is het voor mij vaak ook nog. Echter heb ik binnen mijn ontwikkeling wel geleerd om hier niet aan te "prutsen" en te denken dat ik het beter weet. Ik weet het niet beter, ik heb hier géén zeggenschap in, ik ben zo bevoordeeld dat ik het kan ontvangen en mag aanreiken aan degene waar het voor is. Je kunt me ook zien als een postbode die pakketjes bezorgd, de postbode hoeft niets te vinden van het pakketje, het leuk te vinden of het nut ervan in te zien, het is aan hem om het pakketje te bezorgen. En dat is ook aan mij. Gewoon het pakketje aan INformatie (INformatie = Wijsheid, de informatie die van binnenuit komt i.p.v. de kennis buitenaf die van buitenaf komt) doorgeven, bezorgen aan degene voor wie het bestemd is. Alleen is dit niet een tastbaar pakketje, maar INformatie van de ziel, die het wel voor jou als mens bestemd heeft, maar die zelf niet zichtbaar is voor de meeste mensen, net als de boodschap die hij voor je heeft. Dus ik mag dat aanreiken/bezorgen. Ik ben a.h.w. de "postbode van het ongeziene/het onzichtbare" ❤

    Ik ben hier op aarde gekomen met een hele speciale missie. Ik ben uitverkoren door de hoogste energie om dit te mogen doen. En dat is een hele eer, maar ik geef ook als eerste toe dat als ik als ziel en zeker als mens had geweten wat het precies allemaal inhoudt dat ik er dan vriendelijk voor bedankt had. Maar ik wist de details van tevoren niet en nu ik er middenin zit, ik op alle vlakken getraind ben en het uiteindelijke werk mag doen, vind ik het ook steeds leuker worden. De aanloop naar het punt waar ik nu aangekomen ben in mijn leven en met mijn missie was héél zwaar en ook nu heb ik soms nog wel eens het gevoel van “waar ben ik aan begonnen”, maar ik voel ook een immense dankbaarheid en nederigheid dat ik dit mag doen. Dat de hoogste energie zoveel vertrouwen in me had en dagelijks nog steeds heeft om zo'n belangrijke taak te volbrengen. ❤

    Ik behoor dus tot de hoogste energieën die hier op aarde zijn. En dat klinkt misschien hoogdravend of eigenwijs, maar lees eerst verder voordat je een oordeel over me vormt. ❤

    Ik kan je zo vertellen dat je het géén dag van me over zou willen nemen als je weet hoe mijn leven eruit gezien heeft en nog steeds uitziet. Dus als ik zo graag interessant had willen zijn, had ik wel iets anders gekozen om interessant mee te doen. ❤

    Laat ik bij het begin beginnen. Ik ben hier naar toe gezonden om de mens te ondersteunen bij het verkrijgen van een héél belangrijk stuk bewustzijn. Dit omdat het NU tijd is. Er zijn héél veel lichtwerkers die nu actief zijn en dat is niet zonder reden. Allemaal hebben ze een stukje van de INformatie meegekregen om mensen te ondersteunen tijdens hun bewustwordingsproces.❤

    En laat ik voorop stellen dat iedereen even belangrijk is. ❤

    Doordat ik de hoogste informatie mee heb gekregen wat zorgt voor de diepste beweging IN de mens en wat de meeste blokkades en strijdstukken in beweging brengt , krijg ik ook de meeste weerstand vanuit de mens bij wat ik doe. En waarom, omdat mensen het nergens aan kunnen toetsen, dus in hun ogen is het “onzin”, “onwaarheid”, “waanzin”, “bezeten”, “duivels”, "dwangmatig", "bemoeizuchtig", "manipulerend" en noem nog maar enkele termen. ❤

    Weet echter dat ik ook niets zal doen om me te bewijzen. Ik word regelmatig uitgedaagd om dan maar te bewijzen dat ik zo krachtig ben... dat is voor mij zo onzinnig... als ik daar op in zou gaan, ben ik bezig om de strijd in de mens aan te wakkeren... ik zit op één van de hoogste posities en daarom sta ik daar alleen, maar ik ben net zo belangrijk als ieder ander mens op aarde, want ik kom hier voor de mensen en als ik daar tegen zou strijden, als ik ze zou minachten, dan ben ik het niet waardig om mijn taak uit te voeren en zal ik héél snel gecorrigeerd worden door de hoogste energie, want ik word à la seconde op mijn verantwoordelijkheid gewezen. ❤

    Alles wat ik meegemaakt heb, nog meemaak en wat ik doe heeft te maken met het hele proces om de mens die belangrijke informatie te kunnen geven. Ik werd en word nog dagelijks getraind om al die weerstand aan te kunnen. ❤

    En ik dank vanuit het diepste van mijn zijn iedereen die op welke manier dan ook deel uit maakt van mijn trainingen, omdat zij allemaal bijdragen aan de kracht die ik als mens nodig heb om dit te kunnen volbrengen.❤

    Ik ben door alle lagen, alle emoties en alle weerstanden heen gegaan. Eerst als mens zelf om te voelen waar de mensen mee te maken hebben in het leven op aarde. Daarna werd ik getraind om mijn wijsheid te her-IN-neren. Daarna kreeg ik training in m'n dagelijkse situaties om bewustzijn te ontwikkelen om er vervolgens mee te kunnen werken. En dat is waar ik nu mee bezig ben. ❤

    Nogmaals wil ik benadrukken dat ik niemand iets verwijt, dat ik juist dankbaar ben voor alles wat ik heb mogen meemaken. Het was zo zwaar op het moment dat ik er doorheen ging, maar wat ben ik dankbaar dat er mensen zijn die mij die mogelijkheid hebben gegeven door een onderdeel van mijn "lesmateriaal" te zijn. Zonder hen had ik die niet kunnen ontwikkelen!!! ❤

    Ik beschrijf kleine delen van mijn leven om duidelijk te maken wat het inhoudt om mijn taak te kunnen volbrengen. ❤

    1 Ervaren waar de mens mee te maken krijgt in z'n leven:

    Ik ben in een gezin / familie terecht gekomen waar de emoties volop aanwezig waren, maar waar ze volledig werden weggedrukt. Ik heb de pijn van de emoties letterlijk gevoeld. ❤


    • Ik heb allerlei soorten misbruik (emotioneel, seksueel, geestelijk, energetisch, financieel) meegemaakt. Ik ben jarenlang seksueel misbruikt en moest zwijgen, want anders zouden m'n moeder en kleine broertje vermoord worden. Als kind is dat vreselijk zwaar, maar ik heb het jaren gedragen. Ik moest het gezin beschermen.
    • Ik heb regelmatig gezien hoe m'n moeder in elkaar geslagen werd en stond dan machteloos en ik heb menigmaal zelf moeten rennen voor m'n leven. Ik was er dagelijks getuigen van dat mijn jongste broertje emotioneel mishandeld en gemanipuleerd werd en wat hij als kind allemaal heeft moeten doorstaan. Binnen mijn kunnen als kind heb ik hem zoveel mogelijk beschermd.
    • M'n vrijheid werd me steeds ontnomen doordat ik niet met jongens gezien mocht worden, omdat er anders weer “vergeldingen” te wachten stonden. Dus de ontwikkelingen die je als puber doorgaat om richting volwassenheid te kunnen komen, is mij ontnomen. Ik moest direct volwassen zijn in mijn beslissingen, maar voor de rest werd ik zo klein mogelijk gehouden. Dus ik werd het ene moment als snotneus betiteld en als ik in de buurt van een jongen kwam, was ik meteen een hoer.
    • Ik kreeg ingepeperd dat ik een hoer was en dat ik géén recht had om te leven. 
    • We kwamen als 1 van de eerste “Hollanders” naar Friesland en we hoorden niet bij de gemeenschap. Ik heb echt m'n plekje moeten veroveren, maar bleef altijd een buitenbeentje... ik sprak Nederlands, m'n moeder was gescheiden, we hoorden niet bij een kerk, m'n moeder had altijd gewerkt, we kwamen uit Amsterdam (daar kwamen alleen hoeren vandaan, dus m'n moeder werd regelmatig gebeld hoeveel ze kostte), we hadden geen water, gas of wc, m'n stiefvader had in de gevangenis gezeten enz enz enz.
    • Ik ben regelmatig uit huis gezet, omdat er dan weer emoties speelden en ik dan de “afleider” was.
    • Zo kan ik nog wel even doorgaan. Dus dat was het doorleven van allerlei aspecten waar mensen mee te maken kunnen krijgen. De pijn, de emoties, de veroordeling, de afscheiding, de angst, de onderdrukking, de verwarring enz.
    • Ik was altijd ziek, zwak of misselijk. Ik had fibromyalgie, astmatische bronchitis, migraine, maandelijkse keelontsteking, ik was regelmatig mijn stem kwijt, ik heb in een korset gezeten omdat m'n banden te slap waren, omdat ik vreselijke rugpijn had en ik hypermobiliteit had. Zo zijn er nog meer dingen te noemen... ook op lichamelijk vlak wist ik wat lijden was.
    • Ik ben afgekeurd voor m'n werk, maar heb me er nooit bij neergelegd en ben meteen weer aan de slag gegaan door een totaal ander vak te gaan leren. Eerst kraamverzorgende toen tandartsassistente en later m'n eigen bedrijf als “voedingscoach” en nu m'n eigen praktijk als therapeut/bewustwordingscoach. Als ik maar met en voor mensen kon werken.
    • Ik trouwde een lieve man die m'n redder was … daardoor kon ik onder het seksueel misbruik vandaan komen en was er wel iemand die me zag. Maar ook toen was ik het buitenbeentje en degene die nergens bij hoorde, die veroordeeld werd, omdat ze “anders” was. En weer moest ik zwijgen en knokken om te kunnen bestaan. Maar zwijgen deed ik niet, want ik trainde mezelf om me te laten horen, dus ik werd gezien als iemand die “altijd haar bek open had”. Wederom veel strijd, emoties, pijn, de veroordeling en afscheiding. ❤

    2. Ik leerde m'n wijsheid te her-IN-neren:

    Steeds meer dingen begonnen vanuit m'n kern boven te komen en kon ik van binnenuit leven. Maar de strijd als mens bleef bestaan. Ik moest voor iedereen zorgen, ik mocht niet zijn wie ik ben, ik werd altijd gezien als oorzaak van al het leed van iedereen en ik kon alleen maar zwijgen... zwijgen over de diepe pijn en de emoties. Ik ging steeds meer mensen helpen, maar altijd achter de schermen. Bijna niets van wat ik deed werd gezien en wat ik openlijk deed werd veroordeeld. ❤


    • Ik kreeg een zoon en omdat ik later veel weerstand zou krijgen, werd ik getraind om te ervaren hoe het is om als “gek” gezien te worden. Ik kreeg een zwangerschapspsychose en kwam op de psychiatrische afdeling terecht. Letterlijk werd ik "gek" verklaard. Daar heb ik 3 maanden doorgebracht. Ook toen kreeg ik te maken met de hardheid in mensen..vanuit angst en onwetendheid.... menigeen dacht blijkbaar dat het besmettelijk was, want ze liepen met een grote boog om me heen en de veroordelingen waren weer aan de orde van de dag. Van “aanstelster”, “ja ze heeft nog nooit gespoord” tot "wanneer ga je nu weer eens normaal doen, je hebt nu wel genoeg aandacht gekregen" waren enkele van de dingen die ik mee mocht maken. M'n zoon, waar ik zo oneindig veel van hield... eindelijk iets van mij en wat door iedereen gezien kon en mocht worden, hij was mijn grote trots, maar ik kon niet voor hem zorgen. Weer afscheiding. Ik in het ziekenhuis en hij thuis.
    • Binnen de familie(s) waren (en zijn) vele ruzies en ik werd (en word) natuurlijk steeds gezien als degene die de oorzaak was (is), omdat ik zweeg voor mezelf, maar wel m'n mond opentrok om anderen te beschermen. En wederom stond ik vaak alleen. Maar m'n wijsheid werd steeds groter.
    • Ik ging voor m'n werk trainingen geven en mensen vonden dat geweldig. Ik kon zo goed uitleggen, op zo'n simpele manier, maar tegelijkertijd werd ik bekritiseerd, omdat ik niet dupliceerbaar was, want ik deed alles op mijn eigen manier. Ik paste niet binnen de lijntjes. Ik was een expert geworden op voedingsgebied, op gezondheidsgebied en op het gebied van de werking van het lichaam, maar vooral op hoe te communiceren met mensen en het overbrengen van (ontbrekende) informatie. Hoe ik hun gevoel kon aanraken. Ik leerde snel door alleen maar te kijken naar mensen en dat werd me niet in dank afgenomen.
    • Ik werd en word ook als “niets voorstellend” gezien, omdat ik géén stapels diploma's heb... ik deed het op mijn eigen manier, maar kon me met de groep met gemak meten en was vaak ook nog allrounder dan de experts zelf. Dit was weer “not done” en werd als bedreigend en overheersend betiteld.
    • Na m'n psychose ben ik bezig gegaan met spiritualiteit en wederom ging ik als een raket. Zo snel zelfs dat m'n mentor me als een bedreiging zag en ik wederom de wind van voren kreeg en te maken kreeg met afscheiding van het geheel. ❤

    3 Training van m'n bewustzijn:

    Ik ben toen mijn eigen behandelmethode begonnen de TLCC-methode (Transfiguratieve Lichaams Communicatie & Coaching) ❤. Hier kreeg ik alle INformatie (INformatie = Wijsheid, de informatie die vanbinnenuit komt i.p.v. buitenaf) over aangereikt vanuit de bron en ik hoefde alleen maar te luisteren naar m'n gevoel en mijn Innerlijk weten om alle antwoorden te krijgen.


    Ik snapte er als mens (via mijn denken) niets van, maar ik hoef het ook niet te snappen, ik was er om met de INformatie te werken. En als ik het niet wil begrijpen, dan is het zo simpel, zo gewoon, zo eigen en werkt alles precies zoals mijn gevoel het aangeeft. Zodra ik het wil begrijpen, dat verlies ik de grip, gaat het mis, want het is met het verstand niet te be-grijpen.


    Er is géén controle of macht over uit te oefenen, het is wat het is en dat zal altijd zo blijven....dat is ook de puurheid ervan. De mens in al z'n beperktheid kan die INformatie niet veranderen, die mag leren accepteren en zich overgeven aan de grote Universele Wijsheid wat er altijd was, nog is en altijd zal blijven. Het is alleen aan de mens om die wijsheid gebruik te omarmen/leven i.p.v. het te willen veranderen/manipuleren via onze kennis. De kennis lijkt zo belangrijk, maar is de grootste beperking van het leven van de mens. Wijsheid laat de mens leven, want om bij de wijsheid te kunnen komen, mag de mens zich eerst ontwikkelen, zodat hij/zij ook met de kracht en reikwijdte van die wijsheid om kan gaan. ❤

    Ik verbind me met zowel de mens, de ziel als het lichaam en mag vertellen aan de mens wat er aangereikt wordt vanuit de ziel via het lichaam. Wat vanuit de kern van de mens aangereikt wordt is verpakt in gevoel en daar komen veel emoties bij kijken. M'n cliënten die ik mag begeleiden zweven tussen “ haat en liefde”, zowel naar zichzelf als naar mij … de klokkenluider. ❤

    Ik breng wederom de pijnpunten aan het licht en de emoties die eraan gekoppeld zijn . En dat doet zeer, soms héél erg zeer. En hoe meer emoties er zitten, hoe meer pijnpunten en hoe meer energetische kracht iemand heeft, hoe pijnlijker het is. En daarmee is het heel confronterend in wat ik aanraak en aanreik. Hierdoor wordt de mate van weerstand tegen mij ook bepaald door de Innerlijke Kracht die iemand heeft, maar nog niet leeft. Ik word dan wederom gezien als de oorzaak van het lijden, terwijl ik het onderdrukte lijden alleen zichtbaar en voelbaar maak. ❤

    Ik heb maar 1 doel voor ogen en dat is de veiligheid op langere termijn voor de mensen te waarborgen. De mensen bewust maken van wat er werkelijk speelt.❤

    Niet wat al door zoveel mensen is aangegeven en dus een bevestiging is van wat al bekend is, maar juist aanreiken van INformatie die nog onbekend en daardoor onbemind is.... ik ben hier om het verschil te maken. ❤

    En ik snap de mensen zo goed, ik overzie alles en weet wat er speelt, ik kan en mag er vaak niet alle INformatie over geven, omdat ik alleen mag geven wat aansluit bij de mate van bewustwording van de persoon zelf. Ieder heeft z'n eigen weg te gaan en ik mag dat niet vanuit mijn positie benaderen. Het gaat om de mens en ik mag er alleen in ondersteunen. Dus ook dan wordt er weer veel strijd gestreden, ontstaat er veel weerstand en word ik gezien als de veroorzaker van al dat leed. Want ik ben degene die altijd zichtbaar is als er pijn naar boven komt. Dus die koppeling is snel gemaakt. ❤

    Doordat ik zo snel ga, kwam er steeds meer verschil in snelheid en beleving van alles tussen m'n man en mij en kon ik niets anders doen dan in te zien en te erkennen dat ik hem ruimte te geven had om hem na bijna 35 jaar vanuit onvoorwaardelijke liefde z'n eigen weg laten bewandelen. We zijn nu nog steeds hele goede vrienden, maar zijn géén stel meer. En ook nu werd en word ik gezien als de oorzaak van al het leed. Ik word beroddeld, bekritiseerd, genegeerd en wederom gezien als “dat rare mens die van die vreemde dingen doet” en die haar gezin de afgrond in heeft geholpen. En dat we elkaar niet kapot maken en het huis uit slaan, wordt als heel vreemd gezien... als je gaat scheiden, dan moet je elkaar ook haten...nou nee dus en wederom wordt degene die alles zichtbaar maakt ook gezien als degene die de oorzaak van alle ellende is (die ze zelf veroorzaken). ❤

    Iedereen is op zoek naar liefde en ik geef overal mijn onvoorwaardelijke liefde aan mee. Dus ik knuffel, ik stuur hartjes en ik benader mensen als lieverd, schat of kanjer... wat maar op dat moment goed voelt en ja, dan word ik wederom gezien als bedreigend, niet normaal, overdreven, duivels, hoerig, too much, vertroebeld enz enz. Waarom, omdat de waarde van ieder mens niet meer herinnerd en gezien mag worden... de Slenergie wil dat het vertroebeld blijft, want anders heeft het geen voedingsbodem meer, is de mens niet meer manipuleerbaar. ❤

    Dagelijks word ik, ook door de mensen waar ik zielsveel van houd genegeerd, emotioneel getrapt, vernederd, ontkend of aangewezen als oorzaak van hun lijden. En ik zwijg. Ik zwijg vanuit m'n grote bewustzijn, omdat ik weet dat de mens gestuurd wordt door de Slenergie (getransmuteerde vorm van de slachtofferenergie) (lees hier meer over op mijn website en/of volg trainingen die ik hierover geef) en ik kan alleen maar mijn onvoorwaardelijke liefde blijven sturen. Ik kan alleen maar, telkens opnieuw, aanreiken waar hun werkelijke waarde ligt. Waar hun kracht verborgen ligt en wie ze werkelijk zijn. Maar ook dat hun handelen niet waardig is aan wie ze zijn, dat ze zichzelf daar zoveel tekort mee doen. ❤

    Eerst heb ik dagelijks de pijn in mijn lichaam en mijn leven gevoeld die nodig was om me te trainen in het besef wat mensenzijn inhoudt. Ik mocht letterlijk leren door te ervaren waar mensen allemaal doorheen kunnen gaan in hun leven, zodat ik ook alles kon invoelen. Ik heb te maken gehad met grote machtsstructuren, omdat ik nu ook te maken heb met grote machtsstructuren en ik daarbinnen als mens staande mag blijven. Ik heb héél veel weerstand mogen ervaren, omdat ik nu met de hoogste tegenkrachten te maken heb sinds ik begonnen ben met mijn werkelijke taak... de mens bewust maken van de invloed van de Slenergie. ❤

    En ook nu ervaar ik dagelijks héél veel pijn, de pijn die ik voel van de mensen om me heen en de mensheid in het algemeen. ❤

    Ik voel het letterlijk weer in mijn lichaam en het uit zich (wordt zichtbaar) ook via mijn lichaam. Mijn lichaam heeft het zwaar, héél zwaar te verduren en heeft soms moeite om het allemaal bij te benen, want er is héél wat herstel nodig. Gelukkig kan ik vanuit mijn hogere energie heel snel en heel veel herstellen, maar dat is onbegrijpelijk vanuit het denken.. mensen zien mij “kapot” zijn en de volgende dag ben ik weer “springlevend” en dat is niet te bevatten. Dat wordt als “aanstellerij” of “vertroebeld” betiteld en dat snap ik ook. Ik kan helaas mijn hoge energie niet dagelijks zo hoog zetten om de pijn te voorkomen, omdat de materie om me heen dan letterlijk kapot gaat en de mensen om me heen ziek worden, omdat de energie te krachtig voor ze is. Dit hebben we al diverse keren meegemaakt. En dan moet ik wel dimmen om wederom de veiligheid van de mensen te waarborgen... dan lijd ik liever, dan de mensen om me heen te laten lijden. ❤

    Dit geldt ook voor de materie. Niemand weet wat er allemaal gebeurt, maar als ik even een voorbeeld mag geven: op 1 dag gingen mijn computer, mijn externe harde schijf en mijn tablet kapot. Ik moest dan weer heel veel tegenenergie gebruiken om de boel weer op gang te krijgen. En toen ik het voor elkaar had, lagen de programma's allemaal door elkaar, was er info weg en moest ik daar weer veel tijd in steken om het te herstellen. Ik ben dan afhankelijk van de snelheid van de materie, dus daar gaat als mens heel veel uren in zitten. Toen ik dat klaar had, lagen alle verbindingen van mijn telefoons en internet eruit en moest ik weer uren met de leveranciers bellen om het voor elkaar te krijgen... om telkens weer te horen... ja, maar het zou het gewoon moeten doen, we snappen er niets van... nee, ik weet het...❤

    En toen dat weer klaar was, werd ik letterlijk van de weg gedrukt in het verkeer. Gelukkig heb ik een hoge energie en kon ik mezelf weer in veiligheid brengen, maar mijn materie (de auto) was wel weer beschadigd en zat er weer een kostenplaatje van een paar duizend euro aan.... en dit zijn maar enkele voorbeelden van wat ik aan de lopende band mee maak... en ik kan daar bijna niet over praten, omdat mensen dan bang worden en angst is juist de voedingsbodem van de Slenergie, want dan versterk ik het juist... dus wederom zwijg ik vanuit mijn hoge bewustzijn. ❤

    Dagelijks heb ik te maken met de aanvallen van de Slenergie. Als ik bv 2000 euro in de maand heb verdiend met de betaalde ondersteuning die ik geef, dan is er door de Slenergie alweer voor een groter bedrag aan materie kapot gemaakt, waardoor er weinig tot géén geld overblijft. Iets wat voor mensen niet te begrijpen is, want ik ben toch zo groot?? Nou waarom heb je dan zo'n kleine praktijk, waarom verdien je dan niet meer??? ❤

    Dat heeft te maken met diverse omstandigheden:


    • Ik word nu al gezien als too much... als ik alles perfect had, ben ik helemaal onmenselijk en is de afstand te groot tussen mij en de mensen.
    • Ik mag de mensen laten zien dat grootsheid, kracht en zuiverheid niet zit in de materie, maar in wie je bent en wat je leeft.
    • Ik mag laten zien dat geld het grootste machtsmiddel van de Slenergie is en dat we daar allemaal door vastzitten.
    • Ik werk zoveel uren (al jaren zo'n 22 uren per etmaal) en mijn prioriteit ligt niet in het luxe leventje leiden, het ligt in het bewustwordingsproces van de mens... daardoor voel ik me een rijk mens.
    • Ik ondersteun zoveel mensen, maar mensen zijn zich nog niet bewust dat het noodzakelijk is dat ze in zichzelf investeren zonder voorwaarden en dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken... dat ik niet doe aan “pappen en nathouden”, maar aan echte heling, want daar worden mensen vanaf gehouden door de Slenergie, dus daarom kiezen ze dit pad vaak niet....het komt namelijk te dichtbij en dat zorgt ervoor dat ze zichzelf niet meer kunnen ontkennen. Dus ja, als je dat weghoudt, hoef je niet naar je Innerlijke pijn toe. Degene die het wel kiezen, weten wat de waarde is die ik hen meegeef en voelen ook dat het elke cent, alle confrontaties en emoties waard zijn... want ze ontmoeten zichzelf in het wie ze echt van binnenuit zijn en dat mag gezien, gevoeld, gehoord en geleefd worden.
    • Maar het ligt ook in het feit dat ik géén energie verspil aan het moeten bestrijden van de Slenergie of het moeten bewijzen wat ik kan en wie ik ben.... ik zet al mijn energie in op het overbrengen van licht, onvoorwaardelijke liefde en bewustwordingsINformatie van en aan de mens. ❤

     Zelf hoeven jullie niet bang te zijn dat jullie deze krachten te verwerken krijgen, want je kunt alleen zoveel tegenkrachten krijgen als je zelf zo krachtig bent. *Let op: hiermee veroordeel ik jullie niet in dat jullie lager zijn of géén kracht hebben, hierbij geef ik alleen mijn pad aan...en nogmaals jullie hoeven het echt niet te benijden dat jullie een andere kracht hebben. Het is namelijk niet iets wat alleen maar voordelen heeft, het heeft brengt ook heel veel verantwoordelijkheid en weerstand met zich mee (zoals jullie hierboven hebben kunnen lezen) het is altijd in evenwicht, want zo werkt energie... er kan geen extra energie gemaakt worden, het kan alleen getransformeerd worden. ❤

    Het enige wat vast staat en dat heeft een ieder die mijn kent ook al ervaren.... als je met mij in aanraking komt, zal je leven voor altijd veranderd zijn.. het is aan jou om de veranderingen ook op te pakken en uit te breiden. Ik kan alleen maar aanreiken, jij mag het integreren in jouw leven.❤

    En ja... ik word dagelijks geconfronteerd met het feit dat ik gezien word als “de brenger van ellende en vertroebeling”... en waarom....omdat ik mensen telkens weer voorhoud hoe belangrijk ze zijn, hoeveel waarde ze hebben en hoeveel liefde ze mogen geven aan zichzelf, want ze zijn onvoorwaardelijke liefde en licht... maar dat zijn ze vergeten en kennen nu alleen de “vertroebelde vorm” ervan en als ik ze dat laat zien, dan ben ik degene die gezien word als de “vertroebelde” en de brenger van onheil. ❤

    In alles word ik tegengewerkt en daar ben ik voor getraind, daarbij heb ik de begeleiding van mijn gidsen en de hoogste energie die er is.... maar het is soms véél heel véél als mens. Want binnenin zit mijn gigantische kracht, maar de buitenkant is ook mens...net als jullie allemaal. ❤

    De Slenergie kan mij niet tegenhouden, daar is hij al achter en daarom wordt er nu alles ingezet om mij te isoleren... als mensen mij afwijzen, kan ik géén bewustzijnsINformatie brengen en dat is nu gaande, vandaar dat ik NU mag aangeven wie ik ben en wat ik kom doen... en ik hoop zo dat mensen voelen en her-IN-neren wat onvoorwaardelijke liefde is en dat alleen daar hun veiligheid mee gewaarborgd wordt. ❤

    Als ik een workshop of training geef, krijgen mensen allerlei dingen op hun pad waardoor ze niet kunnen komen... dus weer geen kans op het geven van de belangrijke INformatie die nodig is voor dit deel van de bewustwording.❤

    Er is zoveel tegenkracht van de Slenergie, maar er is 1 ding wat de Slenergie mist en dat is onvoorwaardelijke liefde voor al wat is.❤

    Dus nogmaals... een hele hoge energie zijn is géén keuze of vrijblijvendheid... het is een hele grote verantwoordelijkheid en die draag, voel en leef ik elke dag.... alleen....❤💞🌅🌠💫🌟❤

    Vanuit onvoorwaardelijke liefde en licht verbind ik me met jullie en het is aan jullie of jullie je ook met mij willen verbinden.❤

    Liefs, Karin ❤💞🌅🌠💫🌟❤

    PS... je kunt me volgen op Facebook KarinWalda.nl en op mijn youtube-kanaal KarinWalda.nl ❤