Dit is de website van KarinWalda.nl ❤️

Slenergie en materialisatie

Waarom heeft de Slenergie zoveel ingangen en is het vele malen sneller dan de mens? ❤️

Dat komt doordat de Slenergie pure energie is. Energie heeft géén plaats of tijd. Energie heeft géén belemmering. Dus de Slenergie kan overal tegelijk zijn en in de tijd die nodig is, zowel verleden, heden als toekomst.

De mens echter is materie. De ziel is de energie, die even snel en bewegelijk is als de Slenergie, maar de ziel (het Innerlijke Kind = je IK 💞) zit gekoppeld aan het lichaam van de mens. ❤️

Het lichaam is gematerialiseerde energie, energie die materie (het lichaam) vormt, doordat het vele malen lager in trillingsfrequentie is en daardoor zo langzaam trilt, dat het zichtbaar wordt als materie. Denk hierbij aan het verschil tussen gas, vloeibaar en ijs. Gas heeft de hoogste trillingsfrequentie en is het meest bewegelijk, terwijl ijs de laagste trillingsfrequentie heeft en daardoor het minst bewegelijke is. En daardoor ook (be)grijpbaar. 


Door deze koppeling is de ziel altijd even snel als de snelheid van de materie. Je kunt het ook anders zeggen. De ziel is altijd even traag als de traagheid van de materie. Hoe meer de mens als individu zijn bewustzijn heeft ontwikkeld, hoe hoger de trillingsfrequentie van z'n cellen is en hoe sneller de energie is waarmee hij zich energetisch kan voortbewegen door het leven.


De Slenergie zit IN de mens, maar dat is zonder verbinding met de mens. Dit komt omdat de Slenergie een energie is van afscheiding. Het is een uit balans geraakte slachtofferenergie die de mens weer naar zichzelf terug mocht brengen nadat de mens geraakt werd en een gevoel van zoeken naar veiligheid zou krijgen. Hij zou dan op zoek gaan naar zijn veilige thuishaven en dat kan alleen maar veilig zijn als hij zijn gevoel zou volgen, dus dat hij een gevoel van veiligheid en thuiskomen zou ervaren. 💞❤️


Echter duwde de mens steeds meer z'n gevoel aan de kant en ging hij juist tegen z'n gevoel in. Dus zei het gevoel: "keer terug", dan zei het hoofd:"stel je niet aan, ga door". En hoe meer er geluisterd werd naar "het sterk moeten zijn", hoe meer de mens verzwakte en hoe verder hij van z'n gevoel en daarmee van zichzelf af kwam te staan. Hierdoor is de slachtofferenergie volledig uit balans geraakt en daardoor de mens ook en is de mens hierdoor in een chronische staat van over-leven en strijd (de overlevingsstrijd) terecht gekomen en daarom voelt de mens zich direct aangevallen als je ze naar z'n gevoel terug brengt. Daar komt het gevoel van..."oei, ik doe het verkeerd". En dat is ook zo, maar niet in de veroordeling, maar in de waarschuwing. ❤️


De slachtofferenergie laat je voelen dat je bij jezelf vandaan bent en wat gaan wij doen, wij gaan het verdedigen dat het goed is dat je die kant op gaat. En daar gaat het mis, want als het goed zou zijn, dan zou je lichaam het aan je laten voelen in een gevoel van vrede. Echter d.m.v. de slachtofferenergie laat het lichaam je voelen / weten dat je de verkeerde kant op gaat en dat het dus zorgt voor een onveilige situatie. Jammer genoeg (h)erkennen wij die situaties niet meer en daarom blijven we maar doordenderen. En we komen er vaak pas achter als het te laat is.


Echter duwde de mens dat gevoel steeds meer weg en rennen we nog harder door, de verkeerde kant op, en daar komt ook het gedrag vandaan wat leidt tot het maken van slachtoffers. Eerst maakt je jezelf tot slachtoffer (omdat je je gevoel wegdrukt) en daarna maak je anderen tot slachtoffer (omdat je gevoel weggedrukt is, dus je empathie / medeleven is ook weg). ❤️

Je kunt een hele hoge trillingsfrequentie als ziel hebben, maar als je als mens (nog) niet (genoeg) bewustzijn hebt ontwikkeld, dan kan de ziel niets beginnen met die snelheid, omdat hij even snel / traag is als de trillingsfrequentie van de materie. Dit komt doordat de mens hier op aarde voor de uitvoering / handelingen zorgt. De ziel stuurt de materie wel aan, maar de uiteindelijke uitvoering en de snelheid waarmee het gebeurt is gekoppeld aan de snelheid van de materie van de persoon als individu.

Je ziet daardoor ook dat mensen die hun bewustzijn niet of nauwelijks hebben ontwikkeld veel gevoeliger zijn voor de Slenergie. Ze reageren veel eerder op emoties van anderen, vinden situaties of personen zielig, ervaren het leven als zwaar of oneerlijk en zijn continu aan het strijden. Zowel tegen zichzelf als tegen de buitenwereld. Dit heeft allemaal te maken met de traagheid van hun materie.

Door deze traagheid zijn ze ook niet of nauwelijks in staat om aan de snelheid van de Slenergie te ontkomen. Je ziet dan ook dat ze zich als echte slachtoffers gedragen. Dit is niet bewust, dit wordt veroorzaakt door de Slenergie.

De kenmerken van de mensen met een nauwelijks ontwikkeld bewustzijn zijn:

1 Deze mensen vinden alles zwaar, zielig of oneerlijk of voelen zich overal in buitengesloten of ze sluiten zichzelf overal van buiten, omdat ze het gevoel hebben dat ze niet bij anderen of bij zichzelf aansluiten. Ze weten niet wie ze zijn of wat hun waarde in het leven is. Ze zijn altijd aan het klagen en/of strijden (vechten / strijden = slachtoffers maken) en hebben hun focus steeds op de ander.

2. Deze mensen vinden het allemaal wel prima, ze leven hun leventje en doen er niets voor om zichzelf te ontwikkelen (vluchten = slachtoffer blijven). Ze staan overal "neutraal" in. Je hoort dan ook vaak: "Ik maak me er niet druk om, ik leef mijn eigen leventje". 


3. Deze mensen willen alles "helen" en gaan voor het collectief (ze zijn gericht op het "grotere geheel" en vergeten dat ze als individu heel veel te ontwikkelen hebben, hierdoor gaan ze dus aan zichzelf als mens voorbij). Ze gaan alles door een roze bril bekijken (ze gaan van alles voor zichzelf bedenken waarom ze iets voor het collectief gaan doen en  = excuses bedenken) of ze doen heel erg lief en veel voor de ander. Ze offeren zichzelf op voor het collectief (pleasen = slachtoffer blijven) , want dan hoeven ze de realiteit niet onder ogen te komen dat ze een eigen verantwoordelijkheid hebben voor hun individuele gedrag. Deze mensen noemen zichzelf héél gevoelig voor alles wat er is, maar ze vergeten naar hun eigen gedrag te kijken. Doordat ze steeds met het collectief bezig zijn, vergeten ze hun eigen IK en daardoor verzwakken ze hun eigen lichaam waardoor het lijkt of ze zo fijngevoelilg zijn. Terwijl ze gewoon verzwakt zijn. Ze zijn steeds bezig met het verkeerde gedrag van anderen en zij willen dat gaan helen.


Dus mensen met een laag bewustzijnsniveau kunnen dus ook mensen zijn die veel aan persoonlijke / spirituele ontwikkeling doen, maar het niet binnen laten komen, die mensen doen wel veel, maar doen niets met de aangereikte INformatie en daardoor verspillen ze heel veel energie en blijven ze op hetzelfde bewustzijnsniveau. Ze weten van alles, omdat hun ziel die INformatie heeft, maar ze weten het niet te koppelen aan hun menszijn en daardoor is en blijft de mens op hetzelfde bewustzijnsniveau hangen. Dit zijn de mensen die steeds bezig zijn om een "nieuwe wereld te creëren". Ze willen bestaande zaken vervangen i.p.v. verandering te brengen in wat ze doen waardoor het bestaande getransformeerd kan worden naar weer een gezonde / in balanszijnde situatie.❤️


Je ziet dus dat het totaal andere mensen lijken te zijn, maar ze hebben één ding gemeen en dat is dat ze een laag ontwikkeld bewustzijnsniveau hebben.

  • Bij de één ontbreekt de INformatie, omdat ze volop bezig zijn met van alles behalve met zichzelf.
  • De ander heeft INformatie en mag daar actief mee aan de slag gaan om de aanwezig INformatie naar boven te halen, maar houdt zich er afzijdig van. 
  • En de laatste heeft alle INformatie, maar richt het gebruik van deze INformatie op anderen en vergeten zichzelf volledig te ontwikkelen, waardoor ze uiteindelijk zelf geblokkeerd zijn van de toegang tot hun individuele INformatie. Ze hebben a.h.w. iets gekocht zonder gebruiksaanwijzing en daardoor weten ze niet hoe ze er op de juiste manier mee kunnen werken. Ze proberen wel van alles en er komt van alles uit, maar het is anders dan wat er oorspronkelijk ontworpen was. ❤️


Doordat de Slenergie buiten elke vorm van verbinding staat, is hij altijd sneller dan de mens. De Slenergie is een energie die IN de mens aanwezig is, maar die ZONDER verbinding is. De Slenergie zorgt altijd voor / veroorzaakt altijd afscheiding. Er is een energiesoort IN de mens aanwezig die de mens naar beneden brengt en dat zorgt er ook voor dat de mens zichzelf steeds weer verlaagt door z'n eigen gedrag. En dat gedrag gaat hij weer projecteren op de ander (want daar ligt de focus..op de ander) en daardoor gaat hij weer strijden tegen de ander. En zo houd je de eeuwig durende strijd IN de mens en tussen mensen onderling. ❤️


Daarnaast is de Slenergie al actief vanaf het moment dat de mens op aarde kwam. Hij is met de mens mee geëvalueerd en daardoor ook steeds mee gegaan in de versnelling van de mens. Dus elke ontwikkeling die de mens meemaakt, die heeft de Slenergie ook meegemaakt.

Zoals ik al aangaf, is bewustzijnsontwikkeling (het actief leven van het kijken naar en veranderen van je eigen gedrag) de enige manier om als mens uit de greep van de Slenergie te kunnen komen en blijven. Het belangrijkste hierin is dat je er ZELF ACTIEF voor zorgt dat de hoogst mogelijke trillingfrequentie IN jouw lichaam IN beweging komt en blijft, waardoor de ziel (jouw Innerlijke Kind) meer bewegingsvrijheid krijgt en daardoor in staat is om veel sneller te reageren op de aanvallen van de Slenergie. Dit kan dus alleen door jouzelf als mens gedaan worden en gebeurt alleen als je jouw ziel verbindt met jouw menszijn. En dat betekent dus dat het onmogelijk is om vanuit alleen je ziel of de energie jouw trillingsfrequentie te verhogen. Het gaat om de bijzondere en meest waardevolle verbinding die er op aarde bestaat. De ziel /(het Innerlijke Kind) die met al zijn wijsheid verbinding heeft gezocht en gekregen met de mens hier op aarde. Dus dat je dieper bent gegaan in jezelf dan de gedachten en overtuigingen vanuit je hoofd en/of hart. Het ligt op het aller dieptste niveau in jou als mens opgeslagen en alleen daar kan die verbinding gemaakt worden, dus daarvoor is het nodig dat de mens een diepe buiging / knieval maakt voor zichzelf (dit is nu precies wat voor het Ego een onmogelijk iets is, want dat wordt gezien als jezelf overgeven in een strijd die je wilt winnen!. Dit weigeren de meeste mensen en zoals de Friezen dan zeggen: "Leaver die as sleaf".... "Liever dood dan slaaf te zijn". Echter door deze overtuiging zijn en blijven ze altijd de slaaf van hun onoverwinnelijke en strijdende gedachten en blijven ze afgescheiden van hun grootste Innerlijke Kracht....hun gevoel en nederigheid). 💞❤️

De bewustwording begint met het aangereikt krijgen en open staan voor nieuwe en vaak totaal onbekende INformatie. Als je je er namelijk vanaf keert of afzijdig van houdt, voed je juist datgene wat de Slenergie is...afscheiding!

Het binnen laten komen van de aangereikte INformatie gaat altijd gepaard met emoties. En hoe dieper de emoties zijn, hoe dieper je geraakt wordt, hoe intenser en krachtiger de verbinding zal zijn tussen het menszijn en de ziel (het Innerlijke Kind) 💞❤️


Emoties zijn de bruggen tussen materie (de mens) en energie (de ziel) en alleen door het doorleven van de aan de informatie gekoppelde emoties krijg je een INgang om de aangereikte INformatie binnen te laten komen. Zonder emoties kun je wel bewustwordingsontwikkeling hebben, maar ga je voorbij aan de bewustzijnsontwikkeling.❤️

(Ik vat het volledig als dit allemaal heel verwarrend is. Wil je hier meer van weten,  vraag dan een persoonlijke begeleidingstrajec via de TLCC -methode aan of volg me op de Sociale Media.  💞❤️)

De rol van het Ego binnen dit geheel:

Zoals God de slachtofferenergie als tool mee gaf aan Adam & Eva om zich via het voelen weer te her-IN-neren hoe zuiver ze waren en hun weg weer naar het paradijs en God terug konden vinden, zo heeft de Slenergie het Ego tot z'n beschikking gekregen doordat de balans verstoord is IN de mens. De Slenergie koppelt nu aan het Ego om je het gevoel te geven dat je sterk, zuiver en onaantastbaar bent, waardoor je zand in de ogen gestrooid krijgt en géén helder zicht meer hebt op wie je werkelijk bent. Hierdoor waan je jezelf in veiligheid en zal je er ook niets aan doen om een andere richting te kiezen. En juist dat zorgt ervoor dat je in onveiligheid leeft en bloot staat aan de dagelijkse manipulaties van zowel het Ego als de Slenergie. ❤️

Waar we nog een voorbeeld aan kunnen nemen vanuit de beïnvloeding, is hoe het Ego en de Slenergie samenwerken. Ze werken met elkaar samen.. in tegenstelling tot de mensen...vanuit angst werken ze elkaar tegen en verzwakken ze zichzelf en elkaar. Iets wat weer in het voordeel is van de Slenergie.


Het Ego is net als de Slenergie een energievorm. Het Ego was er vanuit de oorsprong ook om dat onzichtbare steuntje in de rug te zijn (de hand van God) die je het gevoel geeft dat je iets wel kunt als je aan jezelf twijfelt. Echter is het Ego, net als de slachtofferenergie, helemaal uit balans geraakt. Hierdoor is het Ego niet meer die hand in de rug en positieve aanmoediging van "IK kan het!" waardoor je jezelf ontwikkelt en daardoor hoger in bewustzijn wordt, maar een negatieve onderdrukkende energie die strijdt tegen alles waarvan hij denkt dat die een bedreiging voor hem vormt. Hierdoor denken mensen vanuit het Ego dat ze alles kunnen en gaan ze arrogant gedrag vertonen met minachtig voor iedereen. Ze laten hiermee zien dat ze zichzelf minachten. Ze voelen zich zo onzeker, maar overschreeuwen zichzelf en dat uit zich weer in negatief, vaak vernederend gedrag naar anderen toe.

Het Ego is dus gekoppeld aan het denken en het Ego zorgt er ook voor dat we ons vaak groter voordoen dan we (op dat moment) in werkelijkheid zijn. Niet in energie, maar in materie. Als we wel in staat zijn om te handelen vanuit de grootsheid van onze ziel, kan het ego alsnog roet in het eten gooien. Door het Ego-gedrag worden we juist weer klein gehouden. Dan volgt dus de vraag of de mens vanuit z’n keuzevrijheid kiest voor het groot en sterk voordoen (= kiezen voor Ego) of voor het kwetsbaar en krachtig zijn. Om kwetsbaar en krachtig te kunnen zijn, zal de mens daarvoor zichzelf nederig op mogen stellen om uiteindelijk grootser te zijn dan het Ego ooit zal kunnen creëren. ❤️

Ego creëert namelijk het gevoel van groot zijn…. Nederigheid en kwetsbaarheid is groots zijn. Vanuit nederigheid en kwetsbaarheid bereik je een staat van zijn i.p.v. een creatie. ❤️

Het Ego vindt zichzelf belangrijk en zet zichzelf altijd groter neer dan je werkelijk op dat moment als mens bent. Het wordt dan meer bravoure, het moeten bewijzen, dan daadwerkelijke Innerlijke Kracht. Het ego drukt emoties aan de kant, want door z'n emoties zal de mens z’n kwetsbaarheid voelen en dat is iets wat niet past bij het Ego. Het Ego laat zien dat hij sterk is. De ziel is niet sterk, de ziel is krachtig. Sterk doen is de volledig andere kant van Krachtig zijn. Sterk doen, is (aangeleerd of aangewend) gedrag en komt van buitenaf, Krachtig zijn, is jouw staat van zijn en komt van binnen uit.  Het lijkt hetzelfde, maar de uitwerking is heel anders. ❤️

Dit geldt ook voor het verschil in kennis en wijsheid. Kennis is gekoppeld aan de buitenkant, het ervaren hebben in het verleden of aangeleerd hebben via anderen en het denken. Wijsheid is gekoppeld aan de binnenkant, het ervaren in het nu en het doorleven via het voelen. Voelen gaat altijd via de binnenkant. ❤️

Bewustzijn is het samenvoegen van je wijsheid (die je via je ziel meekrijgt bij je geboorte) en je kennis (die je opgedaan hebt tijdens dit leven als mens). Als je in staat bent om die twee in harmonie samen te brengen, te laten versmelten met elkaar, dan pas ontstaat er bewustzijn. Dit is ook wat het Ego probeert te voorkomen, want het Ego wil niet dat je groots bent, Ego wil de controle houden en doen alsof je groot bent, zodat hij samen met de Slenergie je in z'n greep houdt.

Het Ego laat zich gelden en laat je denken dat je ongrijpbaar bent voor de Slenergie, dat je niets te vrezen hebt, omdat je sterker, sneller of slimmer bent en vanuit het Ego-gedrag zul je denken dat je het allemaal al weet en dat je daardoor zonder de nieuwe INformatie kan. Je kent alle ins en outs al, dus in jouw beleving is het allemaal verspilde energie. Maar de Slenergie is continu in beweging en verandert steeds van samenstelling. Hij is alweer getransformeerd naar de kracht die hij nodig heeft om jou wel te kunnen beïnvloeden voordat jij er erg in hebt. Want jouw ziel zit gekoppeld aan de langzame materie van het lichaam / de mens. Iets waar de Slenergie niet mee te maken heeft, want dat is 100% energie.

Het is een misvatting dat je veilig bent en juist door dit Ego-gedrag breng je jezelf in gevaar, maak je jezelf weer tot slachtoffer, omdat je de kracht en de werking van de Slenergie onderschat. Maar ook vanuit dit Ego-gedrag maak je nieuwe slachtoffers om je heen. En hoe groter je Innerlijke Kracht is (die je dus vanuit het paradijs / de bron en via je ziel hebt meegekregen), hoe meer slachtoffers je maakt. Dit komt doordat je dan gaat werken met je kracht die je krijgt vanuit je Ego. Je krijgt toegang tot genoeg kracht om meer slachtoffers te kunnen maken (maar te weinig kracht om uit de greep vd Slenergie vandaan te blijven). Het maken van slachtoffers is iets wat  anders is dan je intentie, maar wat wel gebeurt, omdat je gemanipuleerd / energetisch verstoord wordt door de Slenergie. ❤️

Doordat je Innerlijke Kracht samenhangt met je oorspronkelijke zuiverheid, is het Ego samen met de Slenergie continu gericht op het manipuleren van jou en jouw energie. Zo worden er meer slachtoffers in 1x gemaakt en hoeft de Slenergie er zelf minder voor te doen. Het is dus een parasiet. Er wordt gebruik gemaakt van jouw energie, lichaam en leven om nieuwe slachtoffers te maken.

De grootte van je Ego heeft niets te maken met de hoeveelheid wijsheid of je mate van zuiverheid. Het heeft alleen te maken met de mate van bewustzijn. Een bewust mens zal als eerste zorg dragen voor het onder ogen komen van de gehele waarheid i.p.v. een deelwaarheid. En dus altijd alle INformatie en iedereen omarmen i.p.v. buitensluiten, omdat het een andere of vertroebelde trillingsfrequentie of energie heeft. Elke afscheiding in welke vorm of met welke reden dan ook, is en blijft afscheiding!

Je gedrag wordt namelijk bepaald door de mate van bewustzijn. Bij een hoge mate van bewustzijn hoort het gedrag dat je alles onder ogen durft te komen en wilt komen, omdat je weet dat het ontkennende gedrag voortkomt uit het missen van bepaalde delen van bewustzijn. Dus mensen die bewustzijn hebben ontwikkeld en kunnen leven, zullen altijd alle energiestromen open houden i.p.v. energiestromen te blokkeren!! 💞❤️

Als jouw Ego veel minder plaats inneemt in jouw leven, dus IN balans is IN jouw zijn, dan zal je voelen dat je uit het onderdanige gedrag of buiten de angst voor de Slenergie kunt blijven, maar dat je je wel bewust mag zijn van z'n listigheid, snelheid en kracht. Je zult je dan ook anders gaan opstellen en daardoor alert zijn op de verschillende ingangen en verschijningsvormen van de Slenergie.

Als je bewust bent, heb je respect voor de kracht en aanwezigheid van alles en iedereen in het Universum. Daarmee heb je ook respect voor de kracht en aanwezigheid van de Slenergie. Juist dat respect zorgt weer voor je eigen veiligheid, want je hebt zicht op de gevaren en kunt vanuit dat overzicht / INzicht op de juiste manier handelen. ❤️

Openstaan voor nieuwe, onbekende INformatie:

Het openstaan voor nieuwe en vaak totaal onbekende informatie is een pré om veranderingen in je leven te kunnen bewerkstelligen.

Dit geldt voor iedereen en op elk niveau. Ik zie vaak dat er krampachtig aan de bekende / heersende informatie vast wordt gehouden. En dat is ook logisch, want dat is weer een symptoom wat bij een slachtoffer hoort. Een slachtoffer grijpt zich ook vast aan wat er voor handen is en durft dat vaak niet meer los te laten, omdat hij bang is om alsnog ten onder te gaan. Dit geldt ook op het moment dat de redding nabij is. Hij houdt dan nog steeds krampachtig vast aan wat er binnen zijn bereik aanwezig is. Ook al wordt hem iets anders aangereikt. Het loslaten van wat er is, is het meest kritieke punt voor een slachtoffer. De bekende reddingsboei is in zijn ogen de enige mogelijkheid om te overleven. Dit komt volledig voort uit angst. Of die angst nu bewust of onbewust aanwezig is, het is en blijft de angst di

e ervoor zorgt dat het slachtoffer vasthoudt aan wat er is.

Dit zie je op alle levels gebeuren en dat heeft niets te maken met een bepaald niveau. Zowel bij overheden, onderwijsinstellingen, kerken, (gezondheids)zorginstituten, als bij de mensen zelf (zowel non-spiritueel als spiritueel) wordt er vastgehouden aan vaststaande inzichten, overtuigingen, wetten, regelgevingen en handelswijzen. Vanuit angst houden we vast aan wat bekend is of wat in onze ogen het veiligste is. Zoals eerder gezegd wordt door de spirituele mensen ook veel aan afscheiding en strijd gedaan. Ze gaan voelen of iemand wel binnen hun energie past. Dit is voorwaardelijke liefde i.p.v. onvoorwaardelijke liefde en afscheiding i.p.v. verbinding. En ze strijden net zo hard voor hun gelijk, tegen overheden en voor de vrede alleen doen ze het in hun ogen voor het positieve en het hogere doel. Alles prachtig mooi, maar strijd is en blijft strijd, op welke manier dan ook dat dit ingezet wordt.


Een groep geeft altijd meer het idee van veiligheid dan alleen staan. Ook al is het een schijnveiligheid. We sluiten ons aan bij de meerderheid waardoor we gebruik kunnen maken van de groepsenergie. Dat de groepsenergie uiteindelijk je weer gevangen houdt en voorkomt dat je als individu krachtiger wordt beseffen de meeste mensen niet.

Zo blijf je dus in cirkeltjes ronddraaien. Het één houdt het ander in stand. ❤️

Het vergt dan ook heel veel geduld en onvoorwaardelijke liefde om de nieuwe en totaal onbekende INformatie steeds maar weer opnieuw te blijven aanreiken. Dit is een onderdeel van het gehele proces. Van de bewustwording van de mens en ik zal het dan ook oneindig blijven herhalen, net zolang tot de bodem van angst getransformeerd is naar een bodem van vertrouwen en van daaruit de mogelijkheid om open te staan voor de voor hen nieuwe INformatie. 💞🕊️❤️

Ik blijf doorgaan, omdat ik het feit voor ogen houd dat alle mensen het wel durven of kunnen accepteren als ze er bekender mee zijn. De INformatie zit IN henzelf, alleen zijn ze totaal vervreemd van hun eigen IK, hun eigen Innerlijke Wereld, hun eigen IK. Alleen hoeft de verbinding hersteld te worden en dat kan als mensen zich weer her-IN-neren wat hun menszijn INhoudt. Ik kan dit alleen maar doen, omdat ik anders zou zeggen dat de mens waardeloos is en opgegeven mag worden en dat is nu juist wat volledig de plank misslaat. De mens is zo waardevol en die mogen weer de aandacht krijgen die daarbij hoort. En ja, die aandacht geef ik ze, ook als ze het eng vinden om aandacht te krijgen, omdat ze er zo vervreemd van zijn geraakt. Het is een kwestie van steeds maar weer herhalen en uiteindelijk druppelt het binnen en gaan ze voelen waar en om wie het gaat....om henzelf en dan hebben ze daar vrede mee....Innerlijke Vrede. Van daaruit zal de INformatie en het bewustzijn zich ook kunnen verspreiden over de wereld. 💞🕊️❤️

Doordat ik me richt op het individu, is de individuele persoon ook zo ontzettend belangrijk. Dit geldt op elk niveau, want het is een misvatting die mensen hebben dat het gaat om de hoogste zielen en meest ontwaakte zielen hoger in bewustzijn te brengen. Het gaat erom om in alle gelederen zielen en dus mensen naar een hoger bewustzijnsniveau te begeleiden. Want ieder individu, op elk niveau heeft weer verbindingen en zal daardoor een ondersteuning zijn bij het verspreiden van de informatie.

Het is net als met een dokter, die is de moeilijkste patiënt, omdat hij niets wil aannemen doordat hij denkt alles zelf te weten. Ja, hij weet alles voor de ander, maar voor zichzelf doet hij net alles verkeerd, want anders was hij nog gezond geweest. Het lichaam waarschuwt ons d.m.v. ziekte dat we van ons pad (van de veiligheid) af zijn. Dit is vaak voor de dokter zelf onacceptabel dat hij deze realiteit onder ogen mag gaan zien. En het is extra confronterend om te ervaren hoe dat voelt. Hoe het voelt om patiënt te zijn en dan ook nog overgeleverd te zijn aan een ander. Dit geldt ook voor vele zielen die al een grote mate van bewustzijn hebben. Die weigeren vaak om het deel wat ze nog niet kennen toe te laten, omdat dat hun weer een gevoel geeft van “falen”, “een lagere energie zijn” en “vastzitten in de materie”, maar juist door het ontkennen van de essentiële INformatie zorgt ervoor dat ze met dat gedeelte van onbewustzijn juist vast blijven zitten in de materie en beïnvloedbaar blijven vanuit de Slenergie

.

Elke ziel, elk mens die zich openstelt voor deze nieuwe en ontzettend belangrijke INformatie, is weer een toename van het licht hier op aarde. En vele kleine lichtjes samen zijn in staat om de hele wereld te verlichten. Dat is ook het vertrouwen wat ik in de mens heb. Dit heb ik mogen leren rechtstreeks van de hoogste energie. Door alle negatieve dingen die ik in mijn leven heb meegemaakt en doordat ik me steeds bleef focussen op de lichtpuntjes in die situaties, kon ik mijn weg naar buiten vinden. Dat geeft de kracht van het licht en vertrouwen aan. En dat is waar het de mensheid nogal eens aan ontbreekt... licht en vertrouwen. Ik ben niet voor niets naar aarde gestuurd om die lichtpuntjes in de mensen te zien en ze met elkaar te verbinden... tot één grote lichtfrequentie. Dit alles vanuit onvoorwaardelijke liefde en door middel van de begeleiding die ik rechtstreeks vanuit de hoogste energie (God) krijg.

Ieder mens heeft z'n eigen unieke waarde en is even waardevol in het geheel. Ik heb een ziel met een hele hoge lichtfrequentie en ik ben spiritueel zo ver ontwikkeld dat mijn materie ook een hele hoge trillingfrequentie heeft en die twee kan ik samen laten werken waardoor er zo’n hoge mate van bewustzijn is, maar ik kan als mens alleen niets doen. Ik heb daar iedereen bij nodig. En de grootsheid van mijn ziel doet mij elke dag beseffen dat ik even belangrijk ben als wie dan ook op aarde. Niet meer en niet minder... we zijn allemaal even belangrijk!!! ❤️💞❤️

En alleen met z'n allen zullen we in staat zijn om de Slenergie weer te transformeren naar de tool met de kracht die God mee had gegeven en waar hij voor bedoeld was. De mens een mogelijkheid te geven om terug te keren naar z'n zuiverheid en daarmee weer naar het paradijs... waar alles zuiver, mogelijk en aanwezig is in onvoorwaardelijke liefde en puurheid.

Hoe lang de tegenwerking en de overheersing van de Slenergie nog duurt, kan ik niet zeggen. Dat ligt aan de keuzes die de mensen maken. En m’n materie als mens zal de volledige omwenteling niet mee gaan maken, maar m’n ziel zet een energie in beweging die zich steeds meer zal uitbreiden en uiteindelijk zal het licht op aarde terugkeren en mogen en zullen mensen weer kunnen stralen vanuit en met hun hele wezen… dan zal de mens weer verlicht zijn en zich her-IN-neren wat onvoorwaardelijke liefde inhoudt en zullen ze het weer gaan leven.

Vanuit onvoorwaardelijke liefde en licht omarm ik jullie allemaal. 💞❤️

Liefs, Karin ❤️

De onbekende energiesoort die in ieder mens aanwezig is, maar nog totaal onbekend is:


"De Slenergie"


Ik geef hier les in en schrijf hier artikelen en een boek over. ❤️