Dit is de website van KarinWalda.nl ❤️

Samenwerkings

verbanden met KarinWalda.nl en

de TLCC-methode:

Op deze pagina vind je de samenwerkingsverbanden die KarinWalda.nl is aangegaan.


Bewustwording is een onderdeel van ieders leven en daarom is het zo belangrijk om zoveel mogelijk met elkaar samen te werken om het bewustwordingsproces van de mens te ondersteunen.

Ieder werkt vanuit z'n eigen vakgebied en d.m.v. de TLCC-methode wordt de kracht van ieder vakgebied krachtiger en zo krijgen de cliënten / klanten niet alleen een kwaliteitsproduct aangeboden, maar een kwaliteitsproduct met INhoud. ❤️


D.m.v. de TLCC-methode gaan we alle lagen van de mens en het product met elkaar verbinden waardoor de mogelijkheid ontstaat om een ieder die daar bewust voor kiest te ondersteunen om zichzelf zo op de krachtigste manier in z'n eigen leven neer te zetten en van over-leven naar be-leven te gaan.


De TLCC-methode op zich is al een hele be-leven-is en door dat te koppelen aan externe partijen wordt een alledaagse ervaring een bijzonder onderdeel van je levens-reis. ❤️

Samenwerking met Bewegingscentrum Reset te Burgum (Frl)

Per januari 2020 is KarinWalda.nl een samenwerkingsverband aangegaan met"Bewegingscentrum Reset"in Burgum (Frl). ❤️


Bewegingscentrum Reset Burgum: Voor een ieder die bewust om wil (leren) gaan met z'n lichaam. Voor zowel preventie, onderhoud als herstel.

Bewegingscentrum Reset biedt in samenwerking met KarinWalda.nl de mogelijkheid tot het volgen van een multidimensionaal (holistisch) coachingstraject waarbij de cliënt begeleid wordt op zowel lichamelijk, geestelijk, emotioneel als energetisch vlak.

Omdat de mens bestaat uit meerdere lagen is het voor een goede gezondheid belangrijk om ook alle lagen in de mens bij de preventie en/of het herstel (van de gezondheid) te betrekken, zodat er weereen verbinding en samenwerkingsverbandkan ontstaan tussen alle afzonderlijke vlakken. Hierdoor zal het evenwicht binnen alle vlakken zich weer kunnen herstellen. Niet alleen tijdelijk, maar voor eenlangdurig resultaat.

Om dit te kunnen behalen is het van belang dat de klant bewust wordt van alle lagen die z'n mens-zijn vormen.


Het belangrijkste deel van gezondheid is niet het herstellen van verstoringen, maar zorgen dat die verstoringen voorkomen worden. En omdat te kunnen realiseren is het essentieel datje bewust wordt/bent van alle factoren die daarbij meespelen.

  • De eerste stap naar een goede gezondheid en een inhoudsvol leven begint bij bewustwording van wie jij bent en wat jou vormt.
  • Daarnaast is een actieve houding en inzet van de klant essentieel.
  • Wij kunnen en zullen aanreiken en begeleiden, de klant bepaalt uiteindelijk het resultaat van zijn eigen leven.


Het teamdat je zal begeleiden wordt gevormd door:


Team "KarinWalda.nl":

  • Bewustwordingstrainer, TLCC-therapeut en coach Karin Walda
  • Ondersteund door Johanna van der Graaf (gediplomeerde TLCC-therapeut en bewustwordingstrainer). ❤️Team "Reset":

  • Eigenaren Dicky Veenstra en Sytse-Evert Adema, Naar Binnen (Yin yoga) instructeurs, fysiotherapeuten, instructeurs van de diverse bewegingsdisciplines (zie website voor de specificaties) en verdere medewerkers. ❤️


Eerst zal "Team Reset" zelf getraind worden om zich zelf (verder) te ontwikkelen op hun pad van bewustwording om het daarna uit te kunnen dragen naar de cliënten.


Het bestaande aanbod aan begeleiding zal meer verdieping krijgen en daarnaast zal er een totaal nieuw concept ontwikkeld worden om nog specifieker bezig te kunnen gaan met je persoonlijke bewustwordingsproces. Dit alles op een hele speelse manier, want het proces van bewustwording wordt vaak veel te ingewikkeld neergezet.


We zijn vergeten dat het ook leuk is om jezelf te ontwikkelen en bewuster deel uit te gaan maken van je eigen leven en de focus zal zijn om je dat weer te laten her-IN-neren. ❤️

Beeïndiging Bewegingscentrum Reset: helaas heeft de Corona-periode ook een behoorlijke impact gehad op het voortbestaan van Bewegingscentrum Reset en voor een groot deel bijgedragen aan de beëindiging van dit veel belovende Bewegingscentrum.


De teamleden zijn gelukkig allemaal op hun eigen manier verder gegaan en ik wens ze ook allemaal héél veel plezier bij het uitoefenen van hun vak en het beginnen/ontwikkelen van hun eigen bedrijf. ❤️