Dit is de website van KarinWalda.nl ❤️

Achter de wolken schijnt de zon

Zit jij in een lastige situatie, heb je het gevoel dat donkere wolken zich boven jou en jouw leven samenpakken? ❤️

De wolken komen dreigend over en dat kan een negatief effect hebben op jou. Als je vanuit angst gaat handelen of nog erger gaat leven, dan kom je stil te staan en heb je zelfs de kans dat je achteruit gaat in je ontwikkeling. Dat komt omdat dan het over-leven de hoofdrol gaat spelen in jouw leven, terwijl het belangrijk is dat je kiest om te leven!


Elke situatie, elke ontwikkeling, heeft (momenten van) tegenslag in zich. Juist om je weerbaarder en veerkrachtiger te maken. Wees je bewust ervan dat alles waar je je aandacht op richt toe zal nemen. Dus richt jij je aandacht op het negatieve, op de donkere wolken, dan zullen die toe gaan nemen in aantal om uiteindelijk te eindigen in een zware stortbui waardoor je grote(re) schade op zult lopen.


Wees juist daarom krachtiger door je aandacht te richten op de zon achter de wolken, op het positieve in en na deze situatie. Blijf op zoek gaan naar het licht, naar de uitkomst en je zult zien dat jij krachtiger en flexibeler uit elke situatie komt.


En dat de donkere wolken, hoe donker en dreigend ze ook zijn, van tijdelijke aard zijn. Want achter die donkere wolken schijnt de zon. Ook voor jou!!

Richt je focus op de lichtpuntjes in jouw leven. Op de zonnestraaltjes achter de wolken en op de dingen die wel goed gaan in deze situatie. ❤️


Een ondersteunende affirmatie hierbij is:

Elke situatie die me zwaar valt, is van tijdelijke aard en zal korter duren als ik mij richt op de positieve elementen na die situatie. ❤️