Dit is de website van KarinWalda.nl ❤️

Indringer

Op de foto zie je een hoornaar. Een grote wespensoort die gezien wordt als een eng monster. Mensen zijn er vaak doodsbenauwd voor en de meest enge verhalen doen zich te ronde.


Echter is het verhaal vaak groter en enger dan het werkelijke beestje is. Natuurlijk is het een beestje die zich zal laten gelden als hij in het nauw gedreven wordt of als het nest aangevallen wordt, maar dat is op zich toch logisch. Ook de natuur mag zichzelf beschermen.❤️

Waar we vaak aan voorbij gaan, is dat we zelf meestal de oorzaak zijn van de "indringers" die we tegenkomen in onze leefomgeving. De mens "dringt zich overal op" en de natuur moet maar genoegen nemen met wat de mens allemaal opeist. En ja op een gegeven moment komen de twee werelden elkaar tegen (de wereld van de natuur en de wereld van de menselijke beschaving) en zullen de bewoners van die twee werelden met elkaar in aanraking komen. En zoals altijd heeft de mens zijn oordeel al klaar en ligt het altijd aan de natuur. De natuur is uit balans en wij als mensen zullen dan wel de oplossing daarvoor aandragen. Maar wat wij vaak blind voor zijn, is dat al onze menselijke oplossingen gezorgd hebben voor het feit dat de wereld / natuur uit balans is. 


Je hebt dit kaartje getrokken, omdat jouw binnenwereld (de natuurlijke wereld) en jouw buitenwereld (de gecreëerde / beschaafde wereld) met elkaar in "botsing" komen. Waarom denk jij als mens het allemaal beter te weten, waarom ga je tegen jouw binnenwereld in?


Waarom duw jij jouw natuurlijke (binnen)wereld steeds meer weg en ben je zo gericht op de gecreëerde (buiten)wereld? 


Alles wat er van buitenaf jouw lichaam binnenkomt, is een indringer die de veiligheid en het bestaan van het lichaam bedreigen. Ook al zie je dat anders op dit moment, ook al handelen / denken de meeste mensen zoals jij nu handelt / denkt, daarom kan het ook (op lange termijn) onveilig zijn voor jouw binnenwereld. Beetje bij beetje nemen we meer bezit van ons lichaam door de natuurlijke processen te verstoren (denk aan medicijnen, dag- en nachtritme, anti-conceptie, vaccinatie enz) en denken wij dat wij zo gezond bezig zijn. Maar uiteindelijk zorgen we ervoor dat het natuurlijke immuunsysteem minder en minder ruimte krijgt en daardoor verzwakt het waardoor wij als mens weer met maatregelen van buitenaf moeten komen, omdat het lichaam het ontnomen en verleerd is. 


De twee werelden van de mens (de binnen- en de buitenwereld) kunnen heel goed samenleven en samengaan als we respect hebben voor beide werelden en de "spookverhalen" die we als mens zelf de wereld inbrengen achterwege laten. 


Je lichaam wordt vaak als de vijand, omdat in onze ogen ons lichaam ons in de steek laat, terwijl wij degene zijn die het lichaam in de steek laat!. Je lichaam is je grootste vriend en die speelt een belangrijke rol binnen het leven van jou als mens. Wees zuinig op die waardevolle taak van jouw lichaam en eer het door vanuit je denken je anders op te stellen en bewust te worden dat wij degene zijn die ons lichaam binnendringt i.p.v. dat de ziektes jouw leven binnendringen. Want besef dat jij door het binnendringen in de processen van het lichaam jij zelf zorgt voor de verstoring van die processen. Dat is waardoor ziektes in jouw lichaam en leven plaats kunnen vinden. 


Onderzoek hoe je jouw denkbeelden samen kunt laten gaan met de behoeftes van jouw Innerlijke wereld. Dus jouw natuurlijke bestaan en jouw bestaan binnen onze gecreëerde beschaving.


Als je vanuit je gedachten en handelen je lichaam kunt en zult eren, dan kan en zal jouw lichaam jou eren en dat betekent dat hij jou veilig zal houden en de indringers die van buitenaf je lichaam in kunnen komen (bacteriën, virussen enz)  worden dan tegengehouden en hierdoor zul je gezond(er) door het leven gaan. ❤️


Een ondersteunende affirmatie hierbij is:

Ik mag mijn lichaam en zijn natuurlijke herstelkracht eren, want alleen zo kan mijn lichaam zichzelf gezond houden en voorkom ik dat ik mijn eigen vijand en indringer word. ❤️