Dit is de website van KarinWalda.nl ❤️

Kwal

Op de foto zie je een kwal en veel mensen zijn daar bang voor en vinden het maar enge en vieze beesten. En waarom eigenlijk? Omdat ze je kunnen prikken als je te dicht bij ze komt, als je hun veiligheid in gevaar kunt brengen? Dan is het toch logisch dat ze van zich af prikken, dat ze zichzelf verdedigen?!


Als je de moeite neemt om de kwal eens echt te bestuderen, als je er oprechte en onbevooroordeelde aandacht aan geeft, zul je zien dat het in feiten een prachtige verschijning is. Dat het één van de wonderen van de natuur is en dat ze een schoonheid in zich dragen waar je aan voorbij gaat als je vanuit angst reageert.❤️

Door deze kaart word je opgeroepen om naar jezelf en je handelen te kijken. Ben je (soms) ook bevooroordeeld en handel je vanuit angst i.p.v. dat je de tijd neemt om de situatie of de mens oprecht en onbevooroordeeld te bekijken? Als je dat doet, zul je misschien ontdekken dat er meer in een situatie of in een mens zit, dan dat je in eerste instantie verwacht.


Neem de tijd om de dingen en mensen die je tegenkomt in je leven te aanschouwen, om er aandacht eraan te geven om jezelf de kans te geven om te ontdekken wat het mooie van die bepaalde situatie of die bepaalde persoon is. Dan zullen er al heel veel (onbewuste) angsten verdwijnen en zul je op een andere manier gaan reageren en handelen. Angst verlamt, net zoals het gif van de kwal doet (in kleinere hoeveelheden irriteert het alleen maar, in grote hoeveelheden verlamt het).


Dit doe je voor jezelf. Want daarmee maak je jezelf bewuster van de dingen die je doet in het leven en het nut van de “kwallen” in je leven.


Een kwal staat in wezen symbool voor het transparante in je leven. Stel je open en zie dat er een heleboel INformatie bij je binnen kan komen die je normaal door je (gesloten / bevooroordeelde) houding en “vertroebelde” kijk op de dingen en mensen buiten jezelf zou zijn gebleven. Het zou aan je aandacht ontsnapt zijn.


En tegelijkertijd staat hij symbool voor de “afwerende” houding en angst waarmee iemand in het leven kan staan.


Dit kan gaan om je algemene houding of je houding ten op zichten van bepaalde personen of situaties waar je mee in aanraking komt.


Het kan soms om hele kleine processen gaan. Het kan om details gaan, die wel een grote invloed hebben op de uitwerking in het grotere geheel. ❤️


Een ondersteunende affirmatie hierbij is:

Als ik mezelf open (op) stel voor alles, wordt mijn leven een stuk transparanter en krijg ik zonder angst de INformatie binnen die nodig is om een heldere kijk op de situatie te kunnen krijgen. ❤️